Ku miastom neutralnym klimatycznie

Miasta tworzą ludzie. Miasta są dla ludzi. Bez zaangażowania miast nie zatrzymamy katastrofy klimatycznej, bez zaangażowania ich mieszkańców żadne zmiany nie będą możliwe.

Ponad połowa światowej populacji mieszka na terenach miejskich. Szacuje się, że w roku 2050 będzie to już 80% ludzkości. Miasta zajmują zaledwie 3% powierzchni lądów, a jednocześnie generują 72% światowej emisji gazów cieplarnianych. Z drugiej strony miasta i obszary metropolitarne są centrami aktywności gospodarczej, naukowej i innowacyjnej. To, jak będzie wyglądało życie w miastach i jak będą one zarządzane, będzie miało kluczowe znaczenie dla klimatu i przyszłości świata.

Współpraca z samorządami

Polskie samorządy znajdują się w trudnej sytuacji. Z jednej strony spadające wpływy z podatków PIT i CIT, z drugiej kolejne zadania nakładane na nie przez rząd powodują, że samorządowe budżety coraz trudniej spiąć.

Mierząc się z tymi wyzwaniami miasta stają przed kolejnymi, związanymi z postępującymi zmianami klimatu. Przygotowują się do nich poprzez tworzenie Miejskich Planów Adaptacji do Zmian Klimatu. Jest to element potrzebny w wypracowywaniu kompleksowej strategii klimatycznej, ale również element niewystarczający.

Komisja Europejska dostrzegając potencjał miast do wpływania na całościową emisję gazów cieplarnianych zachęca je do ambitnej polityki redukcji emisji.

Pamiętając o trudnej sytuacji samorzadów, Fundacja Climate Strategies Poland wychodzi naprzeciw potrzebie podjęcia działań zmierzających do osiągniecia neutralności klimatycznej inicjując cykl dyskusji z mieszkańcami nad wypracowywaniem miejskich planów neutralności klimatycznej.

Zobacz jak współpracujemy z samorządami…