Data publikacji: 6.06.2024

229 organizacji pozarządowych, w tym Fundacja Climate Strategies Poland, apeluje do Premiera Donalda Tuska: Natura Ratuje Ludzi – Polska powinna poprzeć Nature Restoration Law!

Polska jest kluczowym krajem blokującym przyjęcie Nature Restoration Law, unijnego rozporządzenia, które ma pomóc odbudować przyrodę w Europie. Władze naszego państwa działają wbrew oczekiwaniom polskiego społeczeństwa – według raportu Instytutu Spraw Publicznych, aż 75 proc. Polek i Polaków uważa, że nasz kraj powinien poprzeć przepisy dotyczące odbudowy zasobów przyrodniczych. Nature Restoration Law to zdrowsze lasy, swobodnie płynące rzeki, więcej zieleni w miastach. To mniej susz, powodzi i fal upałów, to czystsze powietrze i woda, bezpieczne rolnictwo i gospodarka oparta na stabilnych podstawach. Apelujemy do pana premiera Donalda Tuska o poparcie Nature Restoration Law przez Rząd RP podczas głosowania Rady UE ds. Środowiska 17 czerwca!

Szanowny Panie Premierze, 

Zwracamy się z apelem o poparcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych (Nature Restoration Law) podczaszbliżającego się posiedzenia Rady UE ds. Środowiska, zaplanowanego na 17 czerwca br. 

Polscy naukowcy oraz Polki i Polacy mówią jednym głosem – nie chcemy żyć na kontynencie targanym suszami, powodziami, falami upałów, szalejącymi cenami żywności, niedoborami wody, przerwami w dostawach prądu, gdzie latem w miastach ludzie przedwcześnie umierają z gorąca, a rolnictwo każdego roku ponosi wielomiliardowe straty.

Nature Restoration Law to kompleksowy akt prawny, który odpowiada na te wyzwania i umożliwia skoordynowaną odbudowę ekosystemów, które są tarczą ochronną naszego społeczeństwa, rolnictwa, gospodarki i standardu życia. Potrzebujemy zdrowych gleb, stabilnego dostępu do dobrej jakości wody, owadów, które zapylają nasze uprawy, drzew, które oczyszczają powietrze i dają cień w naszych miastach. Inwestycja w odbudowę przyrody przyniesie korzyści 8–10 razy wyższe niż poniesione nakłady – natomiast koszty bezczynności mogą okazać się katastrofalne. 

17 czerwca Polska ma szansę, by swoim głosem w Radzie UE uratować prawo, od którego zależy nasza przyszłość. Brak poparcia Nature Restoration Law przez polskie władze będzie kontynuacją szkodliwej polityki poprzedniego rządu oraz postawi nas w jednym szeregu z rządami państw, które negują kwestie ochrony środowiska oraz solidarność europejską (np. Węgry, Słowacja, Włochy). Jako organizacje pozarządowe reprezentujące polskie społeczeństwo apelujemy do Pana Premiera o poparcie Nature Restoration Law i uratowanie przyszłości przyrody w Europie!

Z inicjatywy Koalicji 10%.

Pod apelem podpisały się następujące organizacje i inicjatywy:

1. Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi

2. Fundacja WWF Polska

3. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

4. Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot

5. Centrum Ochrony Mokradeł

6. Fundacja Dzika Polska

7. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze

8. Fundacja Greenmind

9. Fundacja Lasy i Obywatele

10. Klub Przyrodników

11. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

12. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”

13. Fundacja Dla Biebrzy

14. Green REV Institute

15. Future Food 4 Climate

16. Fundacja Niech Żyją!

17. Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody

18. Fundacja Psubraty

19. Fundacja Szkatułka

20. Fundacja Telewizji Teletop Sudety Pro Harmonia

21. Ratujmy kleszczowskie wąwozy

22. Wspólny Las

23. Fundacja Zielone Światło

24. Zielone Wiadomości

25. Spółdzielnia Leśnych Praktyków – Waldpark Zabrze-Rokitnica

26. Polski Klub Ekologiczny

27. Fundacja Frank Bold

28. Towarzystwo na  Rzecz Ochrony Przyrody

29. Ekowyborca

30. Instytut Spraw Publicznych

31. Stowarzyszenie EKOSKOP

32. Spółdzielnia Ogniwo

33. Społeczni Opiekunowie Drzew – Toruń

34. Fidelis Siluas

35. Stowarzyszenie na rzecz ochrony lasów i zwierząt „Duch Lasów”

36. Mała i rozlewisko

37. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

38. Fundacja Przyjaciół Młodzieżowego Strajku Klimatycznego

39. Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA

40. Koalicja Las Jest Nasz Pomorze Gdańskie

41. Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”

42. Fundacja ZUKAMAKI

43. Inicjatywa Roślinna Strona

44. Prawo do Przyrody

45. Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX

46. Fundacja Dziki Azyl – Centrum Pomocy dla Jeży i Dzikich Zwierząt

47. Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze

48. Stowarzyszenie BRYZA

49. Fundacja Aquila

50. Fundacja Czarna Owca Pana Kota

51. Tak Dla Naszej Przyszłości

52. Stowarzyszenie Partnerstwo Dzikie Mazury

53. Fundacja Greenpeace Polska

54. Fundacja Leśni Agronauci

55. Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne

56. Podkarpackie Towarzystwo Przyrodników Wolne Rzeki

57. Fundacja Geko

58. Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne

59. Inicjatywa „Nasz Rzecznik”, Stowarzyszenie wspierające Inicjatywę „Nasz Rzecznik”

60. Społeczny Ruch Sympatyków Parku Grabiszyńskiego „Grupa 51”

61. Górnośląskie Koło Ornitologiczne

62. Extinction Rebellion Polska

63. Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne

64. Stowarzyszenie Gdańskiej Onkologii

65. Fundacja Strefa Zieleni

66. Noga w Łapę. Razem idziemy przez świat

67. Stowarzyszenie Inicjatyw Na Rzecz Środowiska „Montanum”

68. Stowarzyszenie Stukot

69. Stowarzyszenie Empatia

70. Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze im. A. Czudka

71. Stowarzyszenie “Jesteśmy Razem” w Kaliszu Pomorskim

72. Fundacja Dzika Klinika- Centrum Pomocy dla Dzikich Zwierząt

73. Stowarzyszenie Osada Możliwości

74. Stowarzyszenie Koalicja ZaZieleń Poznań

75. Stowarzyszenie „Nasz Las Tulecki”

76. Sekcja Przyjaciół Raby – Koło PZW Raba

77. Stowarzyszenie Okolica

78. Fundacja Zielone Kujawy

79. Stowarzyszenie Nasz Bóbr

80. Inicjatywa Dzikie Karpaty

81. Drużyna Pierścienicy

82. The Climate Lab

83. Inicjatywa Lokalna Między Drzewami

84. Akcja Ratunkowa dla Krakowa

85. Stowarzyszenie Moc Korzeni

86. Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju

87. Szukam w lesie

88. ZaDrzew ZaKrzew

89. Stowarzyszenie Sadyba

90. Fundacja Autonomia

91. UNEP/GRID-Warszawa

92. Nauka dla Przyrody

93. Koalicja Żywa Ziemia

94. Komitet Ochrony Kuraków

95. Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy

96. Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

97. Towarzystwo Krajoznawcze „Krajobraz”

98. Koalicja Klimatyczna

99. Teraz Lasy

100. Stowarzyszenie Drwinka

101. Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowania

102. Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii

103. Zielony Pierścień Warszawy

104. Federacja Zielonych „GAJA”

105. Rodzice dla Klimatu

106. Stowarzyszenie Carpatica

107. Stowarzyszenie Ficedula

108. Fundacja Sendzimira

109. Stowarzyszenie Jezioro Rogozińskie

110. Polska Izba Żywności Ekologicznej

111. Fundacja Zwalcz Nudę

112. Stowarzyszenie MODrzew – Monitoring Obywatelski Drzew

113. Fundacja Bycie w Lesie

114. Fundacja Przestrzeń do życia

115. Fundacja Climate Strategies Poland

116. Stowarzyszenie Nenufar

117. Akcja Demokracja

118. Fundacja Ktoś

119. Siostry Rzeki

120. Polska Zielona Sieć

121. Kwitnąca Otulina

122. JakiBędzieLas

123. Stowarzyszenie BoMiasto

124. Śląski Ruch Klimatyczny

125. Fundacja Instytut Polityk Publicznych

126. Stowarzyszenie Dom Przyrody i Kultury

127. Stowarzyszenie Przyjaciół Dorzecza Gwdy

128. inicjatywa Ratujmy Las Mrozowski

129. Inicjatywa Ratujmy Las Mokrzański

130. Towarzystwo na rzecz Ziemi

131. Stowarzyszenie Punkt Informacji Klimatycznej „Wodniczka”

132. Las Tenczynek

133. Stowarzyszenie Jurajski Ruch Społeczny

134. Stowarzyszenie na rzecz Toń

135. Fundacja FOTA4Climate

136. Stowarzyszenie Żywica

137. Stowarzyszenie MOST

138. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”

139. Fundacja Nowa Obecność

140. Stowarzyszenie Alternatywny Cypel

141. Ratujmy Las Wiączyński

142. Zielony Instytut

143. Fundacja  “Rozwój TAK – Odkrywki NIE” (RT-ON)

144. Towarzystwo dla Natury i Człowieka

145. Koalicja Rolnictwo dla Przyrody

146. Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA

147. Fundacja Natura International Polska

148. Stowarzyszenie Jestem na pTAK!

149. Stowarzyszenie MULTIFORM

150. Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA

151. Polski Alarm Smogowy

152. Fundacja ToPole

153. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk

154. Fundacja Lepsze Niepołomice

155. Fundacja Rozwoju Ekologicznego i Ochrony Środowiska EKO LUBUSZ

156. Lubuski Alarm Smogowy

157. Fundacja NieOdkładalni

158. Fundacja Kultury Pozytywka

159. Instytut Spraw Obywatelskich

160. Otwarty Klub Obywatelski im. Piotra Szczęsnego

161. Towarzystwo Przyjaciół Słońska “Unitis Viribus”

162. Nowotarski Alarm Smogowy

163. Stowarzyszenie Atmosfera

164. Inicjatywa Las Wokół Miast

165. ProAktywni

166. Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska Krakowa

167. Stowarzyszenie Nasza Olszanica

168. Fundacja dla Zwierząt i Środowiska „Lepszy Świat”

169. Stowarzyszenie Olszówka

170. Stowarzyszenie Rzeczniczki Przyrody

171. Stowarzyszenie Prawnicy na Rzecz Zwierząt

172. Fundacja Dzika Rzeka

173. Lubelska Grupa Badawcza

174. Fundacja Amtal

175. Grupa Aktywistów – Lasy Celestynowskie

176. Stowarzyszenie Zielone Jaworzno

177. Stowarzyszenie TU ŻYJEMY

178. Stowarzyszenie „Lokalsi dla Puszczy”

179. Stowarzyszenie dO!PAmina lab

180. Fundacja Alarm dla Klimatu

181. Fundacja Instytut Architektury

182. Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana

183. Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Wspólna Ziemia”

184. Fundacja „Świat w Naszych Rękach”

185. Fundacja Dzieci w Naturę

186. Stowarzyszenie Promocji Dziedzictwa „Kasztelania Ostrowska”

187. Stowarzyszenie Łódź Cała Naprzód!

188. Extinction Rebellion Kraków

189. Inicjatywa Struga Wawerska

190. Nieformalna Grupa „Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Hajnówce, ale boicie się zapytać”

191. Inicjatywa Społeczna na Rzecz Prażmowskich Drzew

192. Stowarzyszenie Mudita

193. Koalicja Ruchów Krakowskich „Wspólnie dla Miasta”

194. Fundacja „W Imię Zwierząt”

195. Fundacja Czas Wolny

196. Fundacja Tilia

197. Fundacja Wiedzieć Więcej

198. Stowarzyszenie Doliny – Radocyna, Czarne, Nieznajowa, Długie, Lipna

199. Stowarzyszenie Wymiar Społeczny

200. Dialog Fundacja Inicjatyw Obywatelskich – Łomianki

201. Fundacja Las Naturalny

202. Fundacja Inicjatyw Rozwojowych i Edukacyjnych

203. Poznańska Inicjatywa Leśna

204. Koalicja Antysmogowa Bye Bye Smog

205. Stowarzyszenie Mieszkańców Nowego Zamienia

206. Stowarzyszenie Nie Dla Ruiny Gminy Prażmów!

207. Centrum Aktywizmu Klimatycznego – Gniazdo

208. Fundacja Aktywizmu Klimatycznego

209. Centrum Terapii Leśnej – dr Katarzyna Simonienko

210. Leśna Polana i Przyjaciele

211. Fundacja Otwarty Plan

212. Kongres Ruchów Miejskich

213. Warszawski Alarm Smogowy

214. Fundacja Brzeźnica

215. Grupa nieformalna Aktywni Mieszkańcy os. Centrum D

216. Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”

217. Fundacja Aeris Futuro

218. Fundacja Mysikrólik – Na Pomoc Dzikim Zwierzętom

219. Fundacja EkoRozwoju

220. Fundacja Agro-Perma-Lab

221. Fundacja Wspierania Rozwoju Dzieci i Rodzin „Bursztynek”

222. Fundacja LEKKOŚĆ

223. Towarzystwo Przyrodnicze „KARLIK”

224. Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” Kalisz Pomorski

225. Fundacja Edukacji Leśnej Drzewice

226. Pracownia Edukacji Żywej

227. Inicjatywa Cenne Lasy rembertowsko-okuniewskie

228. Wilczy Las

229. Śląskie Kwitnące – koalicja

Autor artykułu:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo_pozytywne-1024x299.png

Climate Strategies Poland