W Fundacji Climate Strategies Poland na co dzień wykorzystujemy swoje kompetencje, doświadczenie i talenty, żeby spowolnić zmianę klimatu. 

Pracujemy na rzecz przejścia od pro klimatycznych deklaracji do konkretnych działań i redukcji emisji. 

Głęboko wierzymy, że w obecnej rzeczywistości “Every job is a climate job”, a kwestia zmiany klimatu powinna być  obszarem uwzględnianym w codziennych działaniach firm i samorządów.

i-bulb

Liczymy emisje CO2

Ważny punkt wyjścia dla planowania działań proklimatycznych, doświadczeni eksperci, sprawdzone metodologie

i-puzzle

Tworzymy strategię

Jak redukować swój ślad węglowy i środowiskowy, tworzenie strategii, wdrażanie, monitorowanie

tekst alternatywny

Edukujemy i angażujemy

Jak zaangażować wybrane środowiska, obywateli i pracowników, jak mówić o swoich działaniach proklimatycznych

Liczymy ślad węglowy firm, usług, produktów i wydarzeń w najbardziej uznanym standardzie – GHG Protocol

Nasz zespół to grupa ekspertów i doradców z doświadczeniem w największych firmach konsultingowych, posiadających szerokie i dogłębne zrozumienie wyzwań klimatycznych, w połączeniu z realistycznym zrozumieniem kontekstu biznesowego.

Blisko współpracujemy z globalnymi organizacjami specjalizującymi się̨ w raportowaniu śladu węglowego i strategiach dekarbonizacji, takimi jak Carbon Disclosure Project (CDP) oraz Science Based Targets

Wspieramy partnerów w liczeniu śladu węglowego, budowaniu strategii redukcji emisji i działaniach komunikacyjnych. Pomagamy także w wyborze offsetów węglowych (czyli działań mających zrekompensować skutki emisji gazów cieplarnianych do atmosfery).

climate-crisis

Ewentualne zyski z realizowanych projektów są przekazywane na cele statutowe Fundacji, do których należą m.in.:

  • Edukacja na temat redukcji śladu węglowego i środowiskowego. 
  • Wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych w budowaniu świadomości środowiskowej i klimatycznej.

Cele statutowe realizujemy w ramach współpracy z Unią Metropolii Polskich. Wspieramy największe polskie miasta na ścieżce do zeroemisyjności wspierając i poszerzając kompetencje urzędników, a także pomagamy angażować lokalne społeczności zainteresowane tematem zmiany klimatu.

Wśród klientów biznesowych, dla których liczyliśmy ślad węglowy oraz przygotowywaliśmy strategię redukcji emisji są firmy z branży telekomunikacyjnej, produkcyjnej, spożywczej, budowlanej, farmaceutycznej, a także fundusze inwestycyjne i banki.

Zredukujmy emisje razem

Ograniczenie zmian klimatu to jedno z najważniejszych zadań przed którymi dziś stoimy. My, w Fundacji Climate Strategies Poland kładziemy nacisk na konkretne działania. Koncentrujemy się na liczeniu śladu węglowego, redukcji emisji i wspieraniu polskich przedsiębiorstw i miast w budowaniu strategii neutralności klimatycznej. Jesteśmy zgranym zespołem i cenimy sobie bliskie relacje. Wspieramy się i wzajemnie uzupełniamy kompetencjami. Mamy różne pasje, a wspólnym mianownikiem dla całego zespołu jest troska o klimat i jego ochrona. Realizujemy w biznesie i samorządach projekty, które mają sens.


POZNAJ NASZ ZESPÓŁ
Agnieszka Liszka - Dobrowolska-Climate Strategies Poland
dr Agnieszka Liszka-Dobrowolska
Członkini Zarządu

Ekspertka z wieloletnim doświadczeniem w budowaniu strategii komunikacyjnych. Pomysłodawczyni wielu projektów w obszarze ochrony klimatu i jakości powietrza. Współzałożycielka Fundacji Climate Strategies Poland zajmującej się liczeniem śladu węglowego, wspieraniem firm i samorządów w redukcji emisji. Współzałożycielka Magazynu Pismo. Od kilku lat zajmuje się działaniem na rzecz budowania świadomości nt. zmiany klimatu. Członkini Rady Fundacji ISP, Fundacji WWF i Fundacji Pismo. Mama bliźniaczek.


Łukasz Broniewski-Climate Strategies Poland
Łukasz Broniewski
Członek Zarządu

Współzałożyciel Fundacji Climate Strategies Poland. Doświadczony doradca, który przez wiele lat współpracował z polskim rządem i instytucjami europejskim. Były członek gabinetu Przewodniczącego Rady Europejskiej. Wcześniej Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów. Doradzał w zakresie strategii, komunikacji, public policy i stosunków międzynarodowych. Kierował polską edycją największego europejskiego programu dla młodzieży EYCA. W Fundacji odpowiada za projekty liczenia śladu węglowego i strategie offsetowania oraz współpracę z samorządami i instytucjami europejskimi. Absolwent Executive MBA na Aix-Marseille Graduate School of Management.


Aleksandra Drewko-Climate Strategies Poland
dr Aleksandra Drewko
Ekspertka ds kalkulacji i redukcji śladu węglowego

Ekspertka ds. związanych ze zmianami klimatycznymi, liczeniem śladu węglowego, obniżaniem emisji gazów cieplarnianych i dążeniem do neutralności emisyjnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z małymi, średnimi oraz dużymi firmami. Współpracowała również z różnymi sektorami, w tym finansowym, energetycznym, turystycznym, chemicznym, farmaceutycznym, handlu detalicznego, produkcyjnym, e-commerce, telekomunikacyjnym oraz edukacyjnym. Obecnie pracuje jako niezależny konsultant ds. ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Kładzie nacisk na zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych, które rozpoczyna się od obliczenia śladu węglowego, ponieważ „nie można zarządzać czymś, czego nie jest się w stanie zmierzyć”.


Łukasz Dobrowolski-Climate Strategies Poland
Łukasz Dobrowolski
Dyrektor, Strategie Klimatyczne i Rynek Energii

W Fundacji odpowiada za projekty strategii redukcji emisji śladu węglowego oraz zajmuje się zagadnieniami związanymi z rynkiem energii i transformacją energetyczną przedsiębiorstw. Jako konsultant i associate partner w McKinsey & Company doradzał największym polskim i światowym korporacjom w zakresie strategii i rozwoju biznesu. Zarządzał dużymi organizacjami biznesowymi, w tym jako Dyrektor Zarządzający w Polkomtel S.A. Od ponad 10 lat aktywny inwestor i przedsiębiorca zaangażowany w sektor energetyki odnawialnej, w segmencie biznesu, samorządów i klientów indywidualnych. Doradca, menadżer i przedsiębiorca. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz programu MBA na INSEAD.


dr Marzena Hunder-Kukier
Leading Expert

Posiada wieloletnie doświadczenie w kalkulacji i weryfikacji emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw i paliw oraz w samodzielnym budowaniu kalkulatorów śladu węglowego produktów. Współpracowała zarówno z małymi firmami jak i dużymi klientami z branży rolnej, paliwowej i energetycznej w obszarze wykorzystania biomasy stałej i biopaliw płynnych. Zaangażowana w budowanie i rozwijanie strategii zrównoważonego rozwoju, a w przeszłości także w standaryzację i certyfikację. 


Martyna Kajzerek
Analityczka

Specjalizuje się w liczeniu śladu węglowego produktów oraz portfeli kredytowych instytucji finansowych. Członkini zespołu doradzającego przy obliczaniu śladu węglowego i strategii redukcji emisji w sektorze finansowym. W Fundacji duży nacisk kładzie na poszarzanie wiedzy i budowanie kompetencji, odpowiada za knowledge development. Od kilku lat głównie skupiona na ochronie środowiska i zapobieganiu zmianie klimatu, studentka geografii na Uniwersytecie Gdańskim. 


Paweł Klawiter-Piwowarski
Manager

Zawodowo związany jest od samego początku z różnymi aspektami klimatu, ochrony środowiska i energetyki – jako ekspert, doradca i koordynator projektów w sektorze prywatnym, organizacji pozarządowej, w administracji rządowej i samorządowej. Posiada również szerokie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na działania inwestycyjne i nieinwestycyjne z tego zakresu. Dzięki temu jego podejście do szeroko rozumianej problematyki klimatu oraz środowiska jest wieloaspektowe i uwzględnia bardzo zróżnicowane punkty widzenia poszczególnych grup interesariuszy. Prywatnie lubi aktywność fizyczną na świeżym powietrzu oraz zręcznościowe gry i zabawy we wszelkich odmianach, zwłaszcza jeśli może grać w nie z żoną i dwiema córkami. 

Maciej Kłosiński
Ekspert

Doświadczony menadżer i doradca. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów w zakresie energetyki odnawialnej w oparciu o technologie wielkoskalowych parków fotowoltaicznych, energetyki wiatrowej oraz kolektorów słonecznych. Posiada doświadczenie w zakresie audytu poparte uzyskaniem kwalifikacji ACCA oraz wiedzę ekspercką w zakresie rynków finansowych, finansowania projektów oraz nadzoru korporacyjnego zdobytą jako członek rad nadzorczych, dyrektor finansowy oraz członek zespołów doradzających w pozyskaniu finansowania w formule Project Finance oraz poprzez emisje na Giełdzie Papierów Wartościowych. W Fundacji odpowiada za projekty związane z dekarbonizacją instytucji finansowych. 


Marta Lichota-Climate Strategies Poland
Marta Lichota-Walaszkowska
Marketing Manager

Marketingowiec z wieloletnim doświadczeniem. Swoje portfolio budowała realizując projekty w sektorach B2C i B2B, mi.in w branży OZE. Od niedawna pasjonuje się zagadnieniami związanymi z ochroną klimatu. W Climate Strategies Poland odpowiada za koordynowanie działań komunikacyjno – marketingowych. Swoje strategie buduje w oparciu o najnowsze pro-ekologiczne trendy. Miłośniczka czworonogów, dalekich podróży i przede wszystkim sportu.


Monika Michalczuk
Analityczka

Specjalistka w analizie danych dotyczących śladu węglowego. W Fundacji odpowiada za usprawnienie i automatyzację procesów. Specjalizuje się w liczeniu śladu węglowego produktów oraz portfeli kredytowych instytucji finansowych. Członkini zespołu doradzającego przy obliczaniu śladu węglowego i strategii redukcji emisji w sektorze finansowym. Absolwentka Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego. 


Sylwia Mindykowska-Climate Strategies Poland
Sylwia Mindykowska
Project Manager

Koordynatorka projektów od kilku lat skupiona głównie na ochronie środowiska i zapobieganiu zmianom klimatu. Posiada duże doświadczenie w branży e-commerce i UX designie. Doradza firmom, organizacjom pozarządowym i miastom w dążeniu do neutralności klimatycznej. Specjalizuje się w liczeniu śladu węglowego produktów i nieruchomości. Wspiera firmy w raportowaniu emisji i komunikacji klimatycznej. Pasjonatka nowych technologii ekologicznych. Joginka i fascynatka holistycznego podejścia do życia.