Fundacja Climate Strategies Poland jest organizacją non for profit, która wspiera firmy i miasta w drodze do neutralności klimatycznej. Zespół Fundacji składa się z doświadczonych ekspertów specjalizujących się w obliczaniu i redukowaniu śladu węglowego, strategów biznesowych, a także specjalistów ds. komunikacji klimatycznej, przeciwdziałania greenwashingowi i dezinformacji klimatycznej. Wspólnie wykorzystują kompetencje, doświadczenia i talenty, by spowolnić zmianę klimatu. 

Fundacja Climate Strategies Poland to wsparcie dla firm i miast w redukcji śladu węglowego i emisji gazów cieplarnianych

Fundacja stanowi merytoryczne i profesjonalne wsparcie dla przedstawicieli firm i miast, pracując z nimi na rzecz przejścia od proklimatycznych deklaracji do konkretnych, skutecznych działan i redukcji emisji. Jako pierwsza w Polsce zwróciła uwagę na zagadnienie konkurencyjności klimatycznej, włącza się aktywnie w dyskusję na temat dekarbonizacji biznesu. 

Fundacja Climate Strategies Poland edukuje na temat zmiany klimatu, śladu węglowego oraz odpowiedzialności biznesu w tym zakresie. Na potrzeby mniejszych firm Fundacja opracowała bezpłatne, innowacyjne narzędzie: Kalkulator śladu węglowego. 

Hasłem przewodnim pracowników Fundacji jest “Every job is a climate job”. Głęboko wierzymy bowiem, że kwestia zmiany klimatu powinna być obszarem nie tylko uwzględnianym, ale coraz ważniejszym, w codziennych działaniach firm i samorządów.

Czym zajmujemy się w Fundacji Climate Strategies Poland?

infografika przedstawia tlenek węgla CO2, który można zredukować dzięki działaniom Climate Strategies Poland

Liczymy emisje CO2

Liczymy ślad węglowy firm, miast, produktów oraz wydarzeń. Robimy to zgodnie z protokołem GHG, w sposób dokładny i drobiazgowy, spójny, kompletny i przejrzysty.

Grafika przedstawia puzle, które symbolizują powstawanie strategii redukcji śladu węglowego tworzonej w Climate Strategies Poland

Tworzymy strategię

Pomagamy planować i sukcesywnie wdrażać strategie dekarbonizacji – redukcji emisji CO2 w organizacji.

Grafika przedstawia certyfikat, który symbolizuje edukację

Edukujemy i angażujemy

Liczenie i redukowanie śladu węglowego to ciągły proces. Dlatego wyposażamy naszych klientów w wiedzę na ten temat, a także dajemy dostęp do narzędzi, by dalej mogli liczyć i redukować emisje sami.

grafika przedstawiająca chmurki konwersacyjne. Symbolizuje otwartą i klarowną komunikację, bez greenwashingu przez fundację Climate Strategies Poland

Komunikujemy bez greenwashingu

Pomagamy firmie zaplanować skuteczną i adekwatną do sytuacji komunikację środowiskową firmy, która nie nosi znamion greenwashingu czy dezinformacji klimatycznej.

grafika przedstawiająca tarczę ze strzałą w środku. Symbolizuje edukowanie o zmianie środowiska, śladzie węglowym i redukcji CO2 przez fundację Climate Strategies Poland

Przygotowujemy cele SBTi

Pomagamy firmom w dołączeniu do inicjatywy Science Based Targets, przygotowując dokładne kalkulacje oraz wspierając je w definiowaniu celów dekarbonizacyjnych firmy.

grafika przedstawiająca korzyści dla miast, które realizują strategie klimatyczne rekomendowane przez fundację Climate Strategies Poland

Pomagamy w raportowaniu do CDP

Wspieramy na każdym etapie raportowania do CDP, które pomaga firmie w monitorowaniu i mierzeniu postępów dot. śladu węglowego oraz pozycjonowania na tle danej branży.

Liczymy ślad węglowy firm, usług, produktów i wydarzeń w najbardziej uznanym standardzie – GHG Protocol

Nasz zespół analityczny to grupa ekspertów i doradców z doświadczeniem w największych firmach konsultingowych, posiadających szerokie i dogłębne zrozumienie wyzwań klimatycznych, w połączeniu z realistycznym zrozumieniem kontekstu biznesowego. Wspieramy partnerów w liczeniu śladu węglowego, budowaniu strategii redukcji emisji i działaniach komunikacyjnych.

Wspieramy w raportowaniu wyników

Blisko współpracujemy z globalnymi organizacjami specjalizującymi się̨ w raportowaniu śladu węglowego i strategiach dekarbonizacji, takimi jak Carbon Disclosure Project (CDP) oraz Science Based Targets


Ewentualne zyski z realizowanych projektów są przekazywane na cele statutowe Fundacji, do których należą m.in.:

  • Edukacja na temat redukcji śladu węglowego i środowiskowego. 
  • Wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych w budowaniu świadomości środowiskowej i klimatycznej.

Cele statutowe realizujemy w ramach współpracy z Unią Metropolii Polskich. Wspieramy największe polskie miasta na ścieżce do zeroemisyjności wspierając i poszerzając kompetencje urzędników, a także pomagamy angażować lokalne społeczności zainteresowane tematem zmiany klimatu.

Wśród klientów biznesowych, dla których liczyliśmy ślad węglowy oraz przygotowywaliśmy strategię redukcji emisji są firmy z branży telekomunikacyjnej, produkcyjnej, spożywczej, budowlanej, farmaceutycznej, a także fundusze inwestycyjne i banki.

Całym zespołem pracujemy na rzecz redukcji emisji

Ograniczenie zmian klimatu to jedno z najważniejszych zadań przed którymi dziś stoimy. My, w Fundacji Climate Strategies Poland kładziemy nacisk na konkretne działania. Koncentrujemy się na liczeniu śladu węglowego, redukcji emisji i wspieraniu polskich przedsiębiorstw i miast w budowaniu strategii neutralności klimatycznej. Jesteśmy zgranym zespołem i cenimy sobie bliskie relacje. Wspieramy się i wzajemnie uzupełniamy kompetencjami. Mamy różne pasje, a wspólnym mianownikiem dla całego zespołu jest troska o klimat i jego ochrona. W biznesie i samorządach realizujemy projekty, których efektem jest redukcja emisji na szeroką skalę.


POZNAJ NASZ ZESPÓŁ
dr Agnieszka Liszka-Dobrowolska
Członkini Zarządu
dr Agnieszka Liszka-Dobrowolska
Członkini Zarządu

Członkini Zarządu i Współzałożycielka Fundacji Climate Strategies Poland. Agnieszka specjalizuje się w klimatycznej komunikacji, opracowywaniu strategii klimatycznych dla przedsiębiorstw oraz wspieraniu biznesu we wprowadzaniu proklimatycznych zmian. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu strategii komunikacyjnych oraz zarządzaniu ryzykiem komunikacyjnym w biznesie (McKinsey & Company) i administracji publicznej (Rzeczniczka Rządu 2007-2008).  

Oprócz zaangażowania w działania Fundacji Climate Strategies Poland, Agnieszka pełni funkcję członkini kilku wpływowych rad i fundacji, w tym Rady Fundacji WWF, Rady Programowej Client Earth, Fundacji Instytutu Spraw Publicznych oraz Fundacji Magazynu Pismo. Przez 5 lat działała jako doradczyni w międzynarodowej organizacji Purpose Climate Lab. Posiada stopień doktora nauk społecznych. 


Łukasz Broniewski
Członek Zarządu
Łukasz Broniewski
Członek Zarządu

Członek Zarządu i Współzałożyciel Fundacji Climate Strategies Poland. Łukasz odpowiada za nadzorowanie projektów obliczania śladu węglowego oraz współpracę z lokalnymi samorządami i instytucjami europejskimi. Skutecznie kierował inicjatywami obliczania śladu węglowego dla licznych firm i produktów w Polsce, a także dla znaczących korporacji międzynarodowych.

Łukasz pełnił kluczowe funkcje rządowe zarówno na szczeblu europejskim, jak i w polskiej polityce. Pracował jako Head of the Private Office i doradca przewodniczącego Rady Europejskiej, gdzie budował relacje z przedsiębiorcami, partnerami społecznymi i innymi instytucjami. Udzielał także strategicznych porad w kwestiach takich jak migracja i zmiany klimatyczne. Ponadto, przez siedem lat, Łukasz wspierał swoją wiedzą i doświadczeniem polski rząd pełniąc funkcję głównego doradcy premiera Donalda Tuska, a później obejmując stanowisko Szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów. Oprócz służby rządowej, Łukasz ma także doświadczenie w sektorze pozarządowym, będąc Dyrektorem Zarządzającym projektu paneuropejskiego skierowanego do młodzieży, EURO26. 


dr Aleksandra Drewko
Ekspertka ds. Kalkulacji i redukcji śladu węglowego
dr Aleksandra Drewko
Ekspertka ds. Kalkulacji i redukcji śladu węglowego

Doświadczona ekspertka ds. emisji dwutlenku węgla z bogatym doświadczeniem konsultingowym. Aleksandra współpracowała z firmami z różnych sektorów, takich jak bankowość, energetyka, turystyka, farmacja, handel, e-commerce, inżynieria mechaniczna, telekomunikacja, usługi i edukacja. 

W jej portfolio znajduje się wprowadzenie pierwszego w Niemczech neutralnego klimatycznie rachunku bankowego zgodnego ze standardami PAS 2060, przeprowadzanie obliczeń i weryfikacji śladów węglowych firm i produktów zgodnie z protokołem gazów cieplarnianych (GHG), tworzenie zrównoważonych strategii korporacyjnych skoncentrowanych na przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym i zwiększaniu efektywności energetycznej. Dodatkowo, odpowiada za kierowanie procesem ustalania i monitorowania celów redukcji emisji oraz kluczowych wskaźników efektywności, nadzorowanie postępów i skuteczności środków redukcyjnych, a także wdrażanie systemów zarządzania energią zgodnych ze standardami ISO 50001. 


Barbara Broniewska
Dyrektorka ds. Rozwoju
Barbara Broniewska
Dyrektorka ds. Rozwoju

Doświadczona managerka z 17-letnim stażem w międzynarodowych korporacjach oraz największej e-aptece w Polsce. Doświadczenie zdobywała w działach zakupu sieci handlowych jako kupiec kategorii oraz w sieci e-aptek jako category manager, odpowiedzialna za kategorie. Posiada doświadczenie również po stronie producenckiej, głównie w działach sprzedaży.

Zarządzała zespołami odpowiedzialnymi za rynek drogeryjny w Polsce i zespołami sprzedażowymi odpowiedzialnymi za biznes na szczeblu CE. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu strategii rynkowych i negocjacyjnych, a także kategorialnych, prowadzenia projektów i procesów biznesowych. Negocjatorka i commercial coach. Pasjonuje się zagadnieniami związanymi z HR, ochroną klimatu oraz branżą kosmetyczną. W Fundacji Climate Strategies Poland odpowiada za rozwój projektów, budowanie relacji z partnerami biznesowymi, ale również za usprawnianie procesów wewnątrz organizacji. 


Katarzyna Czarska
Rzeczniczka Fundacji
Katarzyna Czarska
Rzeczniczka Fundacji

Ekspertka PR, od 15 lat zajmująca się PR, Public Affairs i komunikacją marketingową. Pracowała jako PR Manager i Konsultant dla międzynarodowych firm i agencji PR oraz organizacji pozarządowych, m.in. Weber Shandwick, PLL LOT, Purpose Climate Lab czy Kancelarii Premiera.

Specjalizuje się w komunikacji klimatycznej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.  
 Od 15 lat zajmuję się PR, Public Affairs i komunikacją marketingową. Tworzy i realizuje strategie dla firm i organizacji. Wymyśla i realizuje kampanie, których celem jest podnoszenie świadomości (przede wszystkim) w obszarze klimatu i transformacji cyfrowej.


Łukasz Dobrowolski
Dyrektor ds. Strategii Klimatycznych i Rynku Energii
Łukasz Dobrowolski
Dyrektor ds. Strategii Klimatycznych i Rynku Energii

Specjalista z dużym doświadczeniem w branży energetycznej. Przez ostatnią dekadę aktywnie działał jako inwestor i przedsiębiorca w branży energetyki odnawialnej, współpracując z klientami indywidualnymi, małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz lokalnymi samorządami. Podczas swojej pracy jako konsultant i partner w McKinsey & Company Łukasz zapewniał doradztwo największym polskim i światowym korporacjom, przyczyniając się do budowania ich strategii biznesowych. 

Oprócz pracy doradczej Łukasz wykazał się umiejętnościami menedżerskimi nadzorując duże organizacje biznesowe, w tym pełniąc funkcję Dyrektora Zarządzającego w Polkomtel S.A. Od 2018 roku objął rolę współwłaściciela i Dyrektora Zarządzającego w spółce Luneos specjalizującej się w projektach dotyczących efektywności energetycznej i energii odnawialnej dla przedsiębiorstw.  


Katarzyna Godek Młodsza Analityczka w fundacji Climate Strategies Poland
Katarzyna Godek Młodsza Analityczka

Analityczka danych śladu węglowego, posiadająca doświadczenie w obszarze analizy danych i uczenia maszynowego.

W Fundacji rozwija obszar ryzyk klimatycznych, ukierunkowany na głębsze zrozumienie zagrożeń związanych z klimatem.  
Jej zaangażowanie jest podyktowane przekonaniem, że precyzyjna analiza danych jest kluczowa dla przynoszenia rzeczywistych korzyści społeczeństwu, zwłaszcza gdy ma to mierzalny wpływ na środowisko. Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim. 


Martyna Kajzerek
Analityczka w fundacji Climate Strategies Poland
Martyna Kajzerek
Analityczka

Specjalizuje się w liczeniu śladu węglowego produktów oraz portfeli kredytowych instytucji finansowych. Członkini zespołu doradzającego przy obliczaniu śladu węglowego i strategii redukcji emisji w sektorze finansowym.

W Fundacji duży nacisk kładzie na poszarzanie wiedzy i budowanie kompetencji, odpowiada za knowledge development. Od kilku lat głównie skupiona na ochronie środowiska i zapobieganiu zmianie klimatu, studentka geografii na Uniwersytecie Gdańskim. 


Maciej Kłosiński Ekspert w fundacji Climate Strategies Poland
Maciej Kłosiński
Ekspert

Doświadczony menadżer i doradca. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów w zakresie energetyki odnawialnej w oparciu o technologie wielkoskalowych parków fotowoltaicznych, energetyki wiatrowej oraz kolektorów słonecznych.  

Posiada doświadczenie w zakresie audytu w PwC, poparte uzyskaniem kwalifikacji ACCA oraz wiedzę ekspercką w zakresie rynków finansowych, finansowania projektów oraz nadzoru korporacyjnego zdobytą jako członek rad nadzorczych, dyrektor finansowy oraz członek zespołów doradzających w pozyskaniu finansowania w formule project finance oraz poprzez emisje na Giełdzie Papierów Wartościowych. Pracował w polskich instytucjach finansowych: WestLB Bank Polska S.A. oraz w Biurze Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A.  

W Fundacji CSP odpowiada za projekty związane z liczeniem śladu węglowego oraz dekarbonizacją polskich banków. Menedżer zespołów doradzających przy obliczeniu emisyjności działalności operacyjnej banku w ramach Zakresu 1 i 2 oraz wybranych kategorii Zakresu 3, a także portfela kredytowego banku (Kategoria 15 Zakresu 3), w konsultacjach w zakresie implementacji standardu PCAF, szacowaniu wpływu klimatycznych ryzyk fizycznych na portfel kredytowy banku oraz w ramach projektu przygotowującego do wyznaczania celów SBTi. 


Karolina Krakowiak Junior PR Specialist w fundacji Climate Strategies Poland
Karolina Krakowian
Junior PR Specialist

Specjalistka ds. public relations. Doświadczenie zdobywała w szkole programowania i kompetencji cyfrowych oraz portalu pracy dla pracowników white collar. Pracowała m.in. przy kampaniach marketingowych i społecznych, organizacji eventów, budowaniu strategii komunikacji i wydawaniu branżowych raportów.

Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim.  


Marta Lichota-Walaszkowska
Project Manager w fundacji Climate Strategies Poland
Marta Lichota-Walaszkowska
Project Manager

W Climate Strategies Poland odpowiada za koordynację działań komunikacyjnych i marketingowych, budując swoje strategie na rzeczywistych potrzebach biznesowych.

Marta jest marketerką z wieloletnim doświadczeniem, a swoje portfolio zbudowała na projektach w sektorach B2C i B2B, w tym m.in. w branży energetyki odnawialnej. Jako doświadczony manager posiada wiedzę niezbędną do planowania, wdrażania i monitorowania projektów od początku do jego zamknięcia. Ceni sobie efektywną komunikację, organizację i kreatywność, ponieważ wierzy, że są to integralne elementy skutecznej realizacji powierzonych obowiązków.

Absolwentka ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim ze specjalizacją innowacyjności w gospodarce.


Monika Michalczuk
Analityczka w fundacji Climate Strategies Poland
Monika Michalczuk
Analityczka

Specjalistka w analizie danych dotyczących śladu węglowego. W Fundacji Climate Strategies Poland odpowiada za usprawnienie i automatyzację procesów. Specjalizuje się w liczeniu śladu węglowego produktów oraz portfeli kredytowych instytucji finansowych.

Członkini zespołów doradzających przy obliczaniu emisyjności działalności operacyjnej banku w ramach Zakresu 1 i 2 oraz wybranych kategorii Zakresu 3, a także portfela kredytowego banku (Kategoria 15 Zakresu 3), w konsultacjach w zakresie implementacji standardu PCAF oraz w ramach projektu przygotowującego do wyznaczania celów SBTi. Absolwentka Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego. 


Sylwia Mindykowska
Project Manager w fundacji Climate Strategies Poland
Sylwia Mindykowska
Project Manager

Koordynatorka projektów od kilku lat skupiona głównie na edukacji klimatycznej i zapobieganiu zmianie klimatu. Posiada duże doświadczenie w branży e-commerce i UX designie. Doradza firmom, organizacjom pozarządowym i miastom w dążeniu do neutralności klimatycznej.

Specjalizuje się w liczeniu śladu węglowego produktów i nieruchomości. Wspiera firmy w raportowaniu emisji i komunikacji klimatycznej. Pasjonatka nowych technologii ekologicznych. Joginka i fascynatka holistycznego podejścia do życia.


Zofia Nawrocka
Analityczka w fundacji Climate Strategies Poland
Zofia Nawrocka
Analityczka

Analityczka specjalizująca się w dekarbonizacji, posiadającą wykształcenie z zakresu mechaniki, budowy maszyn i inżynierii materiałowej. Zaczęła karierę w McKinsey, gdzie skupiała się na analizie rynku stali. Zafascynowana wpływem danych na podejmowanie decyzji, postanowiła koncentrować się na dziedzinie dekarbonizacji i skutecznych działaniach na rzecz zrównoważonego środowiska. 

Po pracy relaksuje się podczas spacerów i poszerza horyzonty ucząc się nowych umiejętności. Jej determinacja w łączeniu wiedzy technicznej z dbałością o środowisko stanowi solidną podstawę dla działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. 


Anna Siewiorek
Senior Campaign Lead  w fundacji Climate Strategies Poland
Anna Siewiorek
Senior Campaign Lead

Ekspertka ds. komunikacji klimatycznej i zarządzania projektami. Anna posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu kampanii klimatycznych i społecznych, w tym w obszarze przeciwdziałania dezinformacji klimatycznej i angażowania grup wrażliwych. Zajmuje się strategicznym planowaniem i koordynowaniem projektów komunikacyjnych. Doświadczenie zbierała w polskich i zagranicznych organizacjach pozarządowych i agencjach społecznego wpływu, między innymi Amnesty International Poland, Fundacji Anny Dymnej “Mimo Wszystko” i organizacji Purpose Climate Lab.


Weronika Trzebiatowska
Analityczka w fundacji Climate Strategies Poland
Weronika Trzebiatowska
Analityczka

Specjalistka w analizie danych dotyczących śladu węglowego. W Fundacji Climate Strategies Poland jest odpowiedzialna za procesy analityczne. Specjalizuje się w liczeniu śladu węglowego i budowaniu strategii dekarbonizacyjnych.

W Fundacji skupia się na dostarczaniu danych wspierających podejmowanie decyzji zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz tworzeniu wizualizacji ułatwiających ich zrozumienie. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego.


Anna Zięba
Młodsza Analityczka  w fundacji Climate Strategies Poland
Anna Zięba
Młodsza Analityczka

Analityczka danych dotyczących śladu węglowego, z cennym doświadczeniem zdobytym w Głównym Urzędzie Statystycznym oraz Krajowej Izbie Gospodarczej. Jako studentka matematyki, systematycznie rozwija swoje umiejętności.

W ramach zaangażowania w Fundację Climate Strategies Poland, stawia sobie za cel praktyczne wykorzystanie wiedzy matematycznej i umiejętności analizy danych. Jej celem jest nie tylko wspieranie projektów związanych z klimatem i ochroną środowiska, lecz także skuteczne wdrażanie precyzyjnych analiz, które stanowią istotną podstawę dla podejmowania decyzji. Entuzjastka aktywnego trybu życia oraz bliskości z naturą.