Fundacja Climate Strategies Poland jest organizacją non for profit, która wspiera firmy i miasta w drodze do neutralności klimatycznej. Zespół Fundacji składa się z ekspertów specjalizujących się w obliczaniu i redukowaniu śladu węglowego, strategów biznesowych, a także specjalistów ds. komunikacji klimatycznej, przeciwdziałania greenwashingowi i dezinformacji klimatycznej. Wspólnie wykorzystują kompetencje, doświadczenia i talenty, by spowolnić zmianę klimatu. 

Fundacja Climate Strategies Poland to wsparcie dla firm i miast w redukcji śladu węglowego i emisji CO2

Fundacja stanowi merytoryczne i profesjonalne wsparcie dla przedstawicieli firm i miast, pracując z nimi na rzecz przejścia od proklimatycznych deklaracji do konkretnych, skutecznych działan i redukcji emisji. Jako pierwsza w Polsce zwróciła uwagę na zagadnienie konkurencyjności klimatycznej, włącza się aktywnie w dyskusję na temat dekarbonizacji biznesu. 

Fundacja Climate Strategies Poland edukuje na temat zmiany klimatu, śladu węglowego oraz odpowiedzialności biznesu w tym zakresie. Na potrzeby mniejszych firm Fundacja opracowała bezpłatne, innowacyjne narzędzie: Kalkulator śladu węglowego. 

Hasłem przewodnim pracowników Fundacji jest “Every job is a climate job”. Głęboko wierzymy bowiem, że kwestia zmiany klimatu powinna być obszarem nie tylko uwzględnianym, ale coraz ważniejszym, w codziennych działaniach firm i samorządów.

Fundacja Climate Strategies Poland – co robimy?

grafika przedstawiająca człowieka i świecącą żarówkę. Symbolizuje edukowanie o zmianie środowiska, śladzie węglowym i redukcji CO2 przez fundację Climate Strategies Poland

Liczymy emisje CO2

Policzenie emisji to ważny punkt wyjścia dla planowania działań proklimatycznych. Liczymy ślad węglowy firm, usług, produktów i wydarzeń

Grafika przedstawia puzle, które symbolizują powstawanie strategii redukcji śladu węglowego tworzonej w Climate Strategies Poland

Tworzymy strategię

Opracowanie i wdrożenie strategii redukcji emisji wymaga kilku milowych kroków i zdefiniowania najważniejszych założeń tj. zmapowania obszarów działalności czy potencjalnych sposobów osiągania neutralności klimatycznej. Pomagamy odpowiednio zaplanować i sukcesywnie wdrażać te działania, by przyniosły jak największe korzyści.

infografika przedstawia tlenek węgla CO2, który można zredukować dzięki działaniom Climate Strategies Poland

Edukujemy i angażujemy

Jak zaangażować wybrane środowiska, obywateli i pracowników, jak mówić o swoich działaniach proklimatycznych

Liczymy ślad węglowy firm, usług, produktów i wydarzeń w najbardziej uznanym standardzie – GHG Protocol

Nasz zespół to grupa ekspertów i doradców z doświadczeniem w największych firmach konsultingowych, posiadających szerokie i dogłębne zrozumienie wyzwań klimatycznych, w połączeniu z realistycznym zrozumieniem kontekstu biznesowego.

Blisko współpracujemy z globalnymi organizacjami specjalizującymi się̨ w raportowaniu śladu węglowego i strategiach dekarbonizacji, takimi jak Carbon Disclosure Project (CDP) oraz Science Based Targets

Wspieramy partnerów w liczeniu śladu węglowego, budowaniu strategii redukcji emisji i działaniach komunikacyjnych. Pomagamy także w wyborze offsetów węglowych (czyli działań mających zrekompensować skutki emisji gazów cieplarnianych do atmosfery).


Ewentualne zyski z realizowanych projektów są przekazywane na cele statutowe Fundacji, do których należą m.in.:

  • Edukacja na temat redukcji śladu węglowego i środowiskowego. 
  • Wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych w budowaniu świadomości środowiskowej i klimatycznej.

Cele statutowe realizujemy w ramach współpracy z Unią Metropolii Polskich. Wspieramy największe polskie miasta na ścieżce do zeroemisyjności wspierając i poszerzając kompetencje urzędników, a także pomagamy angażować lokalne społeczności zainteresowane tematem zmiany klimatu.

Wśród klientów biznesowych, dla których liczyliśmy ślad węglowy oraz przygotowywaliśmy strategię redukcji emisji są firmy z branży telekomunikacyjnej, produkcyjnej, spożywczej, budowlanej, farmaceutycznej, a także fundusze inwestycyjne i banki.

Zredukujmy emisje razem

Ograniczenie zmian klimatu to jedno z najważniejszych zadań przed którymi dziś stoimy. My, w Fundacji Climate Strategies Poland kładziemy nacisk na konkretne działania. Koncentrujemy się na liczeniu śladu węglowego, redukcji emisji i wspieraniu polskich przedsiębiorstw i miast w budowaniu strategii neutralności klimatycznej. Jesteśmy zgranym zespołem i cenimy sobie bliskie relacje. Wspieramy się i wzajemnie uzupełniamy kompetencjami. Mamy różne pasje, a wspólnym mianownikiem dla całego zespołu jest troska o klimat i jego ochrona. Realizujemy w biznesie i samorządach projekty, które mają sens.


POZNAJ NASZ ZESPÓŁ
dr Agnieszka Liszka-Dobrowolska
Członkini Zarządu

Ekspertka z wieloletnim doświadczeniem w budowaniu strategii komunikacyjnych. Pomysłodawczyni wielu projektów w obszarze ochrony klimatu i jakości powietrza. Współzałożycielka Fundacji Climate Strategies Poland zajmującej się liczeniem śladu węglowego, wspieraniem firm i samorządów w redukcji emisji.

Współzałożycielka Magazynu Pismo. Od kilku lat zajmuje się działaniem na rzecz budowania świadomości nt. zmiany klimatu. Członkini Rady Fundacji ISP, Fundacji WWF i Fundacji Pismo. Mama bliźniaczek.


Łukasz Broniewski
Członek Zarządu

Współzałożyciel Fundacji Climate Strategies Poland. Doświadczony doradca, który przez wiele lat współpracował z polskim rządem i instytucjami europejskim. Były członek gabinetu Przewodniczącego Rady Europejskiej. Wcześniej Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów.

Doradzał w zakresie strategii, komunikacji, public policy i stosunków międzynarodowych. Kierował polską edycją największego europejskiego programu dla młodzieży EYCA. W Fundacji odpowiada za projekty liczenia śladu węglowego i strategie offsetowania oraz współpracę z samorządami i instytucjami europejskimi. Absolwent Executive MBA na Aix-Marseille Graduate School of Management.


dr Aleksandra Drewko
Ekspertka ds. Kalkulacji i redukcji śladu węglowego

Ekspertka ds. związanych ze zmianami klimatycznymi, liczeniem śladu węglowego, obniżaniem emisji gazów cieplarnianych i dążeniem do neutralności emisyjnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z małymi, średnimi oraz dużymi firmami. Współpracowała również z różnymi sektorami, w tym finansowym, energetycznym, turystycznym, chemicznym, farmaceutycznym, handlu detalicznego, produkcyjnym, e-commerce, telekomunikacyjnym oraz edukacyjnym.

Obecnie pracuje jako niezależny konsultant ds. ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Kładzie nacisk na zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych, które rozpoczyna się od obliczenia śladu węglowego, ponieważ „nie można zarządzać czymś, czego nie jest się w stanie zmierzyć”.


Barbara Broniewska
Dyrektorka ds. Rozwoju

Doświadczona managerka z 17-letnim stażem w międzynarodowych korporacjach oraz największej e-aptece w Polsce. Doświadczenie zdobywała w działach zakupu sieci handlowych jako kupiec kategorii oraz w sieci e-aptek jako category manager, odpowiedzialna za kategorie. Posiada doświadczenie również po stronie producenckiej, głównie w działach sprzedaży.

Zarządzała zespołami odpowiedzialnymi za rynek drogeryjny w Polsce i zespołami sprzedażowymi odpowiedzialnymi za biznes na szczeblu CE. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu strategii rynkowych i negocjacyjnych, a także kategorialnych, prowadzenia projektów i procesów biznesowych. Negocjatorka i commercial coach. Pasjonuje się zagadnieniami związanymi z HR, ochroną klimatu oraz branżą kosmetyczną. W Fundacji Climate Strategies Poland odpowiada za rozwój projektów, budowanie relacji z partnerami biznesowymi, ale również za usprawnianie procesów wewnątrz organizacji. 


Katarzyna Czarska
Rzeczniczka Fundacji

Ekspertka PR, od 15 lat zajmująca się PR, Public Affairs i komunikacją marketingową. Pracowała jako PR Manager i Konsultant dla międzynarodowych firm i agencji PR oraz organizacji pozarządowych, m.in. Weber Shandwick, PLL LOT, Purpose Climate Lab czy Kancelarii Premiera.

Specjalizuje się w komunikacji klimatycznej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.  
 Od 15 lat zajmuję się PR, Public Affairs i komunikacją marketingową. Tworzy i realizuje strategie dla firm i organizacji. Wymyśla i realizuje kampanie, których celem jest podnoszenie świadomości (przede wszystkim) w obszarze klimatu i transformacji cyfrowej.


Łukasz Dobrowolski
Dyrektor ds. Strategii Klimatycznych i Rynku Energii

W Fundacji odpowiada za projekty strategii redukcji śladu węglowego oraz zajmuje się zagadnieniami związanymi z rynkiem energii i transformacją energetyczną przedsiębiorstw. Jako konsultant i associate partner w McKinsey & Company doradzał największym polskim i światowym korporacjom w zakresie strategii i rozwoju biznesu.

Zarządzał dużymi organizacjami biznesowymi, w tym jako Dyrektor Zarządzający w Polkomtel S.A. Od ponad 10 lat aktywny inwestor i przedsiębiorca zaangażowany w sektor energetyki odnawialnej, w segmencie biznesu, samorządów i klientów indywidualnych. Doradca, menadżer i przedsiębiorca. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz programu MBA na INSEAD.


Martyna Kajzerek
Analityczka

Specjalizuje się w liczeniu śladu węglowego produktów oraz portfeli kredytowych instytucji finansowych. Członkini zespołu doradzającego przy obliczaniu śladu węglowego i strategii redukcji emisji w sektorze finansowym.

W Fundacji duży nacisk kładzie na poszarzanie wiedzy i budowanie kompetencji, odpowiada za knowledge development. Od kilku lat głównie skupiona na ochronie środowiska i zapobieganiu zmianie klimatu, studentka geografii na Uniwersytecie Gdańskim. 


Maciej Kłosiński
Ekspert

Doświadczony menadżer i doradca. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów w zakresie energetyki odnawialnej w oparciu o technologie wielkoskalowych parków fotowoltaicznych, energetyki wiatrowej oraz kolektorów słonecznych.  

Posiada doświadczenie w zakresie audytu w PwC, poparte uzyskaniem kwalifikacji ACCA oraz wiedzę ekspercką w zakresie rynków finansowych, finansowania projektów oraz nadzoru korporacyjnego zdobytą jako członek rad nadzorczych, dyrektor finansowy oraz członek zespołów doradzających w pozyskaniu finansowania w formule project finance oraz poprzez emisje na Giełdzie Papierów Wartościowych. Pracował w polskich instytucjach finansowych: WestLB Bank Polska S.A. oraz w Biurze Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A.  

W Fundacji CSP odpowiada za projekty związane z liczeniem śladu węglowego oraz dekarbonizacją polskich banków. Menedżer zespołów doradzających przy obliczeniu emisyjności działalności operacyjnej banku w ramach Zakresu 1 i 2 oraz wybranych kategorii Zakresu 3, a także portfela kredytowego banku (Kategoria 15 Zakresu 3), w konsultacjach w zakresie implementacji standardu PCAF, szacowaniu wpływu klimatycznych ryzyk fizycznych na portfel kredytowy banku oraz w ramach projektu przygotowującego do wyznaczania celów SBTi. 


Marta Lichota-Walaszkowska
Marketing Manager

Marketingowiec z wieloletnim doświadczeniem. Swoje portfolio budowała realizując projekty w sektorach B2C i B2B, mi.in w branży OZE. Od niedawna pasjonuje się zagadnieniami związanymi z ochroną klimatu.

W Climate Strategies Poland odpowiada za koordynowanie działań komunikacyjno – marketingowych. Swoje strategie buduje w oparciu o najnowsze pro-ekologiczne trendy. Miłośniczka czworonogów, dalekich podróży i przede wszystkim sportu.


Monika Michalczuk
Analityczka

Specjalistka w analizie danych dotyczących śladu węglowego. W Fundacji odpowiada za usprawnienie i automatyzację procesów. Specjalizuje się w liczeniu śladu węglowego produktów oraz portfeli kredytowych instytucji finansowych.

Członkini zespołu doradzającego przy obliczaniu śladu węglowego i strategii redukcji emisji w sektorze finansowym. Absolwentka Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego. 


Sylwia Mindykowska
Project Manager

Koordynatorka projektów od kilku lat skupiona głównie na edukacji klimatycznej i zapobieganiu zmianie klimatu. Posiada duże doświadczenie w branży e-commerce i UX designie. Doradza firmom, organizacjom pozarządowym i miastom w dążeniu do neutralności klimatycznej.

Specjalizuje się w liczeniu śladu węglowego produktów i nieruchomości. Wspiera firmy w raportowaniu emisji i komunikacji klimatycznej. Pasjonatka nowych technologii ekologicznych. Joginka i fascynatka holistycznego podejścia do życia.


Anna Siewiorek
Senior Campaign Lead

Ekspertka ds. komunikacji klimatycznej i zarządzania projektami. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu kampanii klimatycznych i społecznych, w tym w obszarze przeciwdziałania dezinformacji klimatycznej i angażowania grup wrażliwych.

Doświadczona specjalistka zajmująca się strategicznym planowaniem i koordynowaniem projektów komunikacyjnych.