Referencje fundacji Climate Strategies Poland

Fundacja Climate Strategies Poland to zespół doświadczonych ekspertów i praktyków wywodzących się z różnych branż i sektorów biznesu, najlepszych firm consultingowych na świecie oraz administracji państwowej. Wszystkich nas łączy głębokie zrozumienie problemów klimatycznych oraz wspólna wizja w podejściu ​do ich rozwiązywania. Nasze referencje stanowią potwierdzenie skuteczności naszych działań. Zdobyte doświadczenie obejmuje wsparcie dla różnych sektorów, od przedsiębiorstw po sektor publiczny. Nasza fundacja wyróżnia się w tworzeniu strategii, które skutecznie pomagają firmom i miastom redukować ślad węglowy! Nasz zespół ekspertów aktywnie działa na rzecz budowania świadomości klimatycznej oraz tworzenia praktycznych narzędzi wspierających walkę ze zmianą klimatu, jednym z nich jest kalkulator śladu węglowego. Dzięki partnerskim relacjom i zaangażowaniu społeczności, fundacja wpływa na kształtowanie bardziej zrównoważonej przyszłości, stając się nieodłącznym elementem walki o konkurencyjność klimatyczną. Współpraca z Climate Strategies Poland to klucz do skutecznego adaptowania się do współczesnych wyzwań środowiskowych oraz osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

Na przestrzeni kilku ostatnich lat zaufało nam wiele firm, instytucji i organizacji. Dowiedz się, jak wyglądała nasza współpraca.

Orange Polska

Nawigacja nagrania:

1) 00:24: Dlaczego #OrangePolska zdecydowała się na policzenie śladu węglowego?

2) 1:05: Współpraca z Fundacją Climate Strategies Poland

3) 1:26: Narzędzia

Nasi Partnerzy

Climate Strategies Poland cieszy się wsparciem partnerów takich jak European Climate Foundation, KR FOUNDATION, Unia Metropolii Polskich czy Purpose Climate Lab. Działając w partnerstwie z tak ważnymi podmiotami, fundacja realizuje kompleksowe działania, przyczyniając się do zmniejszenia śladu węglowego oraz wzrostu konkurencyjności klimatycznej na szeroką skalę. Zaufanie, którym obdarzyli nas nasi partnerzy, potwierdza skuteczność działań fundacji Climate Strategies Poland.

Zaufali nam

Climate Strategies Poland zyskało zaufanie ze strony wielu renomowanych firm, które korzystały z naszych narzędzi, takich jak kalkulator ślady węglowego. Te przedsiębiorstwa doceniły ekspertyzę fundacji w zakresie tworzenia strategii redukcji śladu węglowego, widząc, że działania proekologiczne stają się bardzo ważne w kontekście konkurencyjności klimatycznej. Dzięki partnerskim relacjom z firmami, Climate Strategies Poland odgrywa kluczową rolę we wspieraniu przedsiębiorstw w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju, przyczyniając się do kształtowania przyszłości biznesu w zgodzie z zasadami konkurencyjności klimatycznej.