Publikacje i wystąpienia Climate Strategies Poland

Eksperci i ekspertki Fundacji Climate Strategies Poland angażują się w liczne publikacje i wystąpienia, które mają na celu popularyzację wiedzy na temat śladu węglowego, dekarbonizacji biznesu, odpowiedzialności biznesu w zakresie zmiany klimatu, a także sposobów redukowania jej skutków.   

  1. Lepiej późno niż później. Redukcja śladu węglowego a konkurencyjność klimatyczna polskich firm 
  2. Przełom: odchodzimy od rosyjskich surowców 
  3. OZE jako filar bezpieczeństwa energetycznego Polski 

Eksperci Fundacji byli współautorami poradnika dla dziennikarzy „Jak pisać o klimacie?”, który powstał we współpracy z Purpose Climate Lab, Nauka o klimacie, Instytutu Spraw Publicznych oraz redakcji Gazeta.pl Współautorstwo tego poradnika jest wyrazem zaangażowania Fundacji w propagowanie rzetelnego i precyzyjnego przekazu na temat kwestii klimatycznych. Poradnik ten stanowi cenne narzędzie dla dziennikarzy, pomagając im skutecznie komunikować sprawy związane z klimatem oraz uniknąć pułapek związanych z dezinformacją czy zniekształcania faktów.

Publikacje i wystąpienia Climate Strategies Poland stanowią cenny wkład w dyskusję na temat kluczowych kwestii związanych z klimatem. Eksperci fundacji aktywnie dzielą się swoją wiedzą na temat śladu węglowego, analizują konkurencyjność klimatyczną, omawiają strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Przyglądają się skutecznym praktykom w dziedzinie komunikacji klimatycznej. W swoich wystąpieniach i publikacjach kładą również nacisk na tematy greenwashingu i dezinformacji klimatycznej. A także starają się uświadomić społeczeństwo na istotę rzetelnej informacji w kontekście działań na rzecz ochrony klimatu. Fundacja Climate Strategies Poland pełni ważną rolę w promowaniu świadomości klimatycznej i wspieraniu działań mających na celu zrównoważony rozwój.

Przedstawiciele Fundacji chętnie dzielą się wiedzą w zakresie: 

  • śladu węglowego,  
  • konkurencyjności klimatycznej,  
  • strategii oraz komunikacji klimatycznej,  
  • greenwashingu,  
  • dezinformacji klimatycznej