Przekaż darowiznę Fundacji Climate Strategies Poland

Fundacja Climate Strategies Poland konsekwentnie działa na rzecz edukacji firm do budowania świadomych strategii klimatycznych opartych o wiarygodne dane dotyczące emisyjności ich działalności. Liczenie śladu węglowego jest dla nas pierwszym krokiem do budowania strategii redukcji emisji, a nie tylko obowiązkiem raportowym.

Oprócz liczenia śladu węglowego, na co dzień prowadzimy działania edukacyjne i popularyzatorskie. Edukujemy kadry menedżerskie (od poziomu zarządów) korporacji z branży teleinformatycznej, finansowej, spożywczej, deweloperskiej i produkcyjnej. Regularnie prowadzimy warsztaty i webinary skierowane do menedżerów polskich firm, liderów biznesu, ekspertów ESG czy dziennikarzy, podkreślamy wagę jakości prowadzonych obliczeń śladu węglowego, edukujemy, zachęcamy do włączania tematu klimatu do priorytetów biznesowych firm.

Bardzo duży nacisk kładziemy też na budowanie wiedzy. Nasz raport dotyczący konkurencyjności klimatycznej odbił się dużym echem w środowiskach biznesowych i mamy poczucie, że otworzył w polskiej debacie publicznej nowy wątek dyskusji o konkurencyjności klimatycznej firm. Nasza fundacja stawia sobie też za cel popularyzowanie wysokich standardów sprawozdawczości klimatycznej, edukowanie nt. ryzyk greenwashingu ( np. poprzez współpracę z Radą Etyki Reklamy i środowiskiem dziennikarskim), budowane wiedzy i ekspertyzy w wyżej wymienionych obszarach.

Aby wesprzeć małe i średnie polskie firmy zdecydowaliśmy się podzielić naszą wiedzą i doświadczeniem w zakresie liczenia śladu węglowego. Przygotowaliśmy narzędzie i program edukacyjny, które pozwolą małym, polskim firmom samodzielnie policzyć swój ślad węglowy. Uważamy, że sektor małych i średnich firm potrzebuje konkretnego wsparcia w postaci niezbędnej wiedzy i kompleksowego narzędzia, aby poradzić sobie z problemem emisyjności swoich działań.

Żeby zapewnić stabilność finansową dla opisanych aktywności, zapewnić naszemu zespołowi przestrzeń do pogłębiania wiedzy i szeroko popularyzować temat klimatu w środowiskach biznesowych potrzebujemy zasobów finansowych. Prowadzimy działalność doradczą, realizujemy granty w ramach współpracy z Europejską Fundacją Klimatyczną, ale też budujemy program współpracy z partnerami korporacyjnymi.

Zapraszamy do współpracy

Nasze Projekty

Warsztaty i webinary dla stowarzyszeń branżowych i organizacji

Organizowaliśmy już warsztaty i wykłady dla licznych stowarzyszeń branżowych i organizacji takich jak ACCA, Polskie Stowarzyszenie Leasingu, Polska Izba Teleinformatyki i Telekomunikacji, Polska Chmura, Konfederacja Lewiatan, Niemiecka Izba Przemysłowo- Handlowa, Polskie Stowarzyszenie Producentów Żywności, Unia Metropolii Polskich.

Budowanie wiedzy

Edukujemy kadry menedżerskie (od poziomu zarządów) korporacji z branży teleinformatycznej, finansowej, spożywczej, deweloperskiej i produkcyjnej. Podkreślamy wagę jakości prowadzonych obliczeń śladu węglowego, edukujemy, zachęcamy do włączania tematu klimatu do priorytetów biznesowych firm.

Wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych w budowaniu świadomości środowiskowej i klimatycznej

Wspieramy największe polskie miasta na ścieżce do zeroemisyjności poszerzając kompetencje urzędników, a także pomagamy angażować lokalne społeczności zainteresowane tematem zmiany klimatu.