Konkurencyjność klimatyczna – czym jest?

Nasza planeta gotuje się. Jej ocieplanie jest dowiedzionym naukowo faktem, którego konsekwencje odczuwamy i będziemy odczuwać wszyscy. Analiza danych wskazuje, że mimo wielu działań w skali globalnej nie udaje nam się choćby ograniczać emisji, nie mówiąc o wejściu na ścieżkę redukcji zgodną z Porozumieniem Paryskim. Tymczasem dopiero to pozwoliłoby ograniczyć globalny wzrost temperatur do 1,5 lub maksymalnie 2 stopni Celsjusza. Po znacznym spadku w 2020 roku globalne emisje gazów cieplarnianych wróciły do poziomu sprzed pandemii, a w 2022 roku będą bić kolejne rekordy. Czym jest i jaką rolę w naszej gospodarce odgrywa konkurencyjność klimatyczna?

Co musi się wydarzyć, żeby wysiłki redukcyjne przyniosły oczekiwane skutki?

Brakującym – do niedawna – elementem układanki było realne i ambitne zaangażowanie przedsiębiorstw. Biznes na całym świecie odpowiada, bezpośrednio lub pośrednio, za ponad 70 proc. emisji, zatem ma do odegrania decydującą rolę w ich ograniczaniu. Dlatego trudno się dziwić, że z wielu stron zwiększa się presja na przedsiębiorstwa, by redukowały emisje, a poziom emisyjności staje się jednym z kluczowych para- metrów definiujących miejsce firmy i jej produktów w nowej, niskoemisyjnej gospodarce. Polska nie będzie tutaj wyjątkiem. Ekologiczna firma, która dba o środowisko wie, co to społeczna odpowiedzialność biznesu. Czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw są ważne dla realizacji – niedługo z pewnością dołączy do nich konkurencyjność klimatyczna.

Społeczna odpowiedzialność biznesu a konkurencyjność klimatyczna

Społeczna odpowiedzialność biznesu to koncepcja, według której firmy już na etapie budowania strategii uwzględniają nie tylko interesy społeczne, ale także ochronę środowiska. Dołącz już teraz do ekologicznych firm i przy tworzeniu strategii uwzględnij również konkurencyjność klimatyczną, która staje się nowym wymiarem, który będzie stanowił o być, albo nie być polskich przedsiębiorstw.


Raport „Lepiej późno niż później. Redukcja śladu węglowego a konkurencyjność klimatyczna polskich firm” do pobrania!

Dziękujemy za zapis do naszego newslettera i zainteresowanie tematem śladu węglowego oraz konkurencyjności klimatycznej polskich firm.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!


MEDIA O KONKURENCYJNOŚCI KLIMATYCZNEJ

Artykuły, podcasty i publikacje

Ślad węglowy to zagadnienie nie tylko ekologiczne, ale i biznesowe, ponieważ dotyczy bezpośrednio interesów firm – ich kosztów, przychodów i kontraktów. Szczególnie mocno dotyczy do firm eksportowych. Zachodni kontrahenci polskich przedsiębiorców coraz częściej zadają pytania na temat śladu węglowego intersujących ich produktów, oczekując bardzo konkretnych odpowiedzi. Jaki wpływ na konkurencyjność polskich firm ma ślad węglowy? Czy są pod tym względem konkurencyjne na tle europejskich konkurentów? W jaki sposób można policzyć ślad węglowy swojego przedsiębiorstwa? Zbiór artykułów, podcastów i publikacji, jakie pojawiają się w rodzimych mediach.

Dowiedz się więcej

Webinary

Posłuchaj naszych ekspertów i dowiedz się więcej na temat najbardziej aktualnych informacji o liczeniu śladu węglowego, jego raportowaniu oraz redukcji emisji.

INSTYTUCJE FINANSOWE

Wprowadzenie do CDP i raportowanie emisji CO2

Wyzwanie, przed którym stoi branża finansowa to przede wszystkim zmiana strategii rozwoju na taką, która będzie odpowiadać na potrzeby dążenia do neutralności. Priorytetem jest uznanie neutralności klimatycznej za nowy obszar odpowiedzialności sektora finansowego. Podczas webinaru mówiliśmy o korzyściach płynących z ujawniania informacji za pośrednictwem CDP oraz o argumentach biznesowych przemawiających za większą przejrzystością i działaniami sektora finansowego w zakresie klimatu i przyrody. Skupiliśmy się na charakterystyce kwestionariusza CDP dla sektora usług finansowych, w tym na modułach dotyczących Portfolio impact i informacji o wpływie środowiskowym. Przedstawione zostały również praktyczne wskazówki dotyczące udzielania odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu CDP.

Zobacz nagranie

Baza wiedzy na temat konkurencyjności klimatycznej

Kompendium zawiera zbiór linków do materiałów prasowych oraz listę raportów, które traktują o zrównoważonym rozwoju, wpływu zmian klimatycznych na przedsiębiorstwa i ekosystemy oraz dane i opracowania dotyczące dekarbonizacji europejskich gospodarek.