Nasza planeta gotuje się. Jej ocieplanie jest dowiedzionym naukowo faktem, którego konsekwencje odczuwamy i będziemy odczuwać wszyscy. Analiza danych wskazuje, że mimo wielu działań w skali globalnej nie udaje nam się choćby ograniczać emisji, nie mówiąc o wejściu na ścieżkę redukcji zgodną z Porozumieniem Paryskim. Tymczasem dopiero to pozwoliłoby ograniczyć globalny wzrost temperatur do 1,5 lub maksymalnie 2 stopni Celsjusza. Po znacznym spadku w 2020 roku globalne emisje gazów cieplarnianych wróciły do poziomu sprzed pandemii, a w 2022 roku będą bić kolejne rekordy.

Co musi się wydarzyć, żeby wysiłki redukcyjne przyniosły oczekiwane skutki?

Brakującym – do niedawna – elementem układanki było realne i ambitne zaangażowanie przedsiębiorstw. Biznes na całym świecie odpowiada, bezpośrednio lub pośrednio, za ponad 70 proc. emisji, zatem ma do odegrania decydującą rolę w ich ograniczaniu. Dlatego trudno się dziwić, że z wielu stron zwiększa się presja na przedsiębiorstwa, by redukowały emisje, a poziom emisyjności staje się jednym z kluczowych para- metrów definiujących miejsce firmy i jej produktów w nowej, niskoemisyjnej gospodarce. Polska nie będzie tutaj wyjątkiem.


Raport „Lepiej późno niż później. Redukcja śladu węglowego a konkurencyjność klimatyczna polskich firm” do pobrania!

Dziękujemy za zapis do naszego newslettera i zainteresowanie tematem śladu węglowego oraz konkurencyjności klimatycznej polskich firm.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!


MEDIA O KONKURENCYJNOŚCI KLIMATYCZNEJ

Artykuły, podcasty i publikacje

Ślad węglowy jest tematem biznesowym, dotykającym interesów firmy: kosztów, przychodów i kontraktów, szczególnie w przypadku firm eksportowych. Zachodni kontrahenci zaczynają domagać się informacji o śladzie węglowym produktów i firm, z którymi współpracują w Polsce. Jaki wpływ na konkurencyjność polskich firm ma ślad węglowy? Czy są pod tym względem konkurencyjne na tle europejskich konkurentów? W jaki sposób można policzyć ślad węglowy swojego przedsiębiorstwa? Zbiór artykułów, podcastów i publikacji na temat, jakie pojawiają się w rodzimych mediach.

Dowiedz się więcej

Baza wiedzy na temat konkurencyjności klimatycznej

Kompendium zawiera zbiór linków do materiałów prasowych oraz listę raportów, które traktują o zrównoważonym rozwoju, wpływu zmian klimatycznych na przedsiębiorstwa i ekosystemy oraz dane i opracowania dotyczące dekarbonizacji europejskich gospodarek.