Zakresy emisji CO2 – jakie wyróżniamy?

Wielokrotnie słysząc lub czytając informacje dotyczące śladu węglowego przedsiębiorstw spotykamy się z określeniem „Zakres”. Wyróżniamy trzy rodzaje Zakresów. Z tego materiału dowiesz się, czego dotyczą.

Nawigacja nagrania:

1) 0:24: Zakresy emisji gazów cieplarnianych według GHG Protocol

2) 1:34: Zakres 1

3) 2:12: Jakie dane należy zebrać aby wyliczyć Zakres 1

4) 4:15: Zakres 2

5) 4:37: Jakie dane należy zebrać aby wyliczyć Zakres 2