Wielokrotnie słysząc lub czytając informacje dotyczące śladu węglowego przedsiębiorstw spotykamy się z określeniem „Zakres”. Wyróżniamy trzy rodzaje Zakresów. Z tego materiału dowiesz się, czego dotyczą.

Nawigacja nagrania:

  • 0:24: Zakresy emisji gazów cieplarnianych według GHG Protocol
  • 1:34: Zakres 1
  • 2:12: Jakie dane należy zebrać aby wyliczyć Zakres 1
  • 4:15: Zakres 2
  • 4:37: Jakie dane należy zebrać aby wyliczyć Zakres 2