Data publikacji: 29.05.2024 


Klimat i reklama. Webinar dotyczący greenwahingu w reklamie.   
24 maja 2024 roku Fundacja Climate Strategies Poland wraz z Radą Reklamy zorganizowała webinar pt. „Klimat i reklama. Wyzwania klimatyczne stojące przed branżą reklamową” skierowany do przedstawicieli branży reklamowej i komunikacyjnej. Spotkanie poprowadziły ekspertki z Fundacji Climate Strategies Poland: 

  • Dr Agnieszka Liszka-Dobrowolska, Członkini Zarządu, współzałożycielka Fundacji 
  • Dr Aleksandra Drewko, Ekspertka ds. kalkulacji i redukcji śladu węglowego 
  • Martyna Kajzerek, Koordynatorka projektów kalkulacji i redukcji śladu węglowego 
  • Zofia Nawrocka, Analityczka w projektach kalkulacji i redukcji śladu węglowego 

Webinar rozpoczął się od przedstawienia przez Martynę Kajzerek alarmujących konsekwencji zmiany klimatum.in. rekordów dobowej temperatury w 2023 roku, podnoszenia się poziomu mórz czy zgonów z powodu upałów. Omówiono również, dlaczego zmiana rozkładu temperatury oznacza dużo większą częstotliwość ekstremalnych temperatur i zjawisk pogodowych oraz pokazano wybrane skutki scenariuszy wzrostu globalnego ocieplenia do 2010 roku. 

Następnie dr Aleksandra Drewko przeszła do tematu emisji gazów cieplarnianych, które są bezpośrednią przyczyną globalnego ocieplenia. Ekspertka poruszyła kwestię odpowiedzialność biznesu w tym kontekście (biznes na całym świecie odpowiada bezpośrednio lub pośrednio za ponad 70 proc. emisji gazów cieplarnianych) i w pigułce przybliżyła zagadnienie śladu węglowego.  

Kolejnym wątkiem webinarium była terminologia i wyjaśnienie różnic pomiędzy pojęciami neutralności węglowej, neutralności klimatycznej i zeroemisyjności. Pokazane zostały także przykłady deklaracji związanych z neutralnością pod względem emisji CO2, które poskutkowały oskarżeniami o greenwashing. 

Następnie dr Aleksandra Drewko omówiła temat wpływu działalności marketingowej na klimat, na przykładzie Gali Effie, której ślad węglowy wyliczyli eksperci i ekspertki z Fundacji Climate Strategies Poland oraz wyjaśniła, jak udział różnych źródeł emisji może różnić się w zależności od typu wydarzenia. Dr Drewko przybliżyła też kwestie śladu węglowego działalności cyfrowej oraz złożonego zagadnienia offsetowania. 

Po części wprowadzającej dr Agnieszka Liszka-Dobrowolska przedstawiła definicję greenwashingu, jego rodzaje, a także dokumenty prezentujące kierunki i wskazówki dla firm, jak minimalizować ryzyko wprowadzania konsumentów w błąd przy tworzeniu komunikacji środowiskowej. Ekspertka przedstawiła również inspirujące przykłady inicjatyw klimatycznych powołanych przez przedstawicieli branży marketingowej na całym świecie. 

W kolejnej części spotkania Zofia Nawrocka przybliżyła uczestnikom temat presji regulacyjnych i rynkowych, w tym Dyrektywy Green Claims i postępowań prowadzonych przez UOKiK dotyczących weryfikacji praktyk mogących nosić znamiona greenwashingu. Martyna Kajzerek dokonała przeglądu najświeższych przykładów greenwashingu w kampaniach reklamowych i etykietowaniu produktów oraz omówiła konkretne przykłady konsekwencji wygłaszania fałszywych komunikatów przez firmy. Na zakończenie podsumowano efektywne sposoby oraz procesy, które pozwalają ograniczyć greenwashing i tworzyć odpowiedzialną komunikację. 

Autor artykułu:

Climate Strategies Poland