Dziennikarze i dziennikarki oraz twórcy internetowi odpowiedzialnie informujący na temat zmiany klimatu, konsekwentnie pogłębiający swoją wiedzę o klimacie zasługują na wsparcie i docenienie. Dlatego powstała strona www.dziennikarzedlaplanety.pl, prezentująca sylwetki, motywacje i pracę takich osób. Strona to niezależna od redakcji inicjatywa Fundacji Climate Strategies Poland.

Strona Dziennikarze dla planety powstała dla zwrócenia uwagi na kluczową rolę, jaką dziennikarze i dziennikarki pełnią w przekazywaniu informacji o zmianie klimatu. Po przyznaniu pierwszej nagrody im. Andrzeja Woyciechowskiego w kategorii Dziennikarz dla Planety upewniliśmy się jak wielu jest świetnych twórców i ludzi mediów profesjonalnie zajmujących się tematem klimatu. Zasługują na docenienie – mówi dr Agnieszka Liszka- Dobrowolska, współzałożycielka fundacji. – Zależy nam bardzo na podniesieniu rangi dziennikarstwa klimatycznego i wiedzy o klimacie w polskich mediach. Gorąco zachęcamy dziennikarki, dziennikarzy oraz redakcje do dołączenia do projektu, a organizacje pozarządowe i klimatyczne do doceniania i wspierania osób mediów, które cechuje pogłębione zrozumienie tematu zmiany klimatu oraz celność działań w tym obszarze – dodaje. 

W czasie, kiedy zmiana klimatu stanowi jedno z największych wyzwań, przed jakim stoi ludzkość, a dezinformacja w tym obszarze lawinowo rośnie, rola mediów jest nie do przecenienia. Dziennikarze i twórcy internetowi stają się kluczowymi postaciami w budowaniu świadomości na temat zmiany klimatu, jej przyczyn, konsekwencji i możliwych sposobów działania na rzecz ich ograniczania. Odgrywają także kluczową rolę w identyfikowaniu i demaskowaniu dezinformacji oraz fake newsów. 

Inicjatywa Dziennikarze dla planety wyróżnia dziennikarzy, którzy posiadają wiedzę i zrozumienie problemu zmiany klimatu, a w codziennej pracy odważnie sięgają po tematy związane z konsekwencjami tego procesu, a także budują świadomość tego zjawiska wśród konkretnych grup, m.in. wśród przedsiębiorców.  

Strona dziennikarzedlaplanety.pl prezentuje sylwetki wyróżniających się w tym obszarze dziennikarek i dziennikarzy. Krótkim opisom towarzyszą cytaty bohaterów strony oraz linki do przykładowych materiałów ich autorstwa nt. klimatu. Na bazie krótkich wywiadów powstała sekcja Q&A, w której można znaleźć więcej informacji na temat wartości, jakimi kierują się bohaterowie strony, a także odpowiedź na takie pytania: Jak zainteresować redakcję i kolegów z pracy tematem klimatu? czy Jak pisać o klimacie, by wzbudzać zainteresowanie i inspirować do działania?  

W dniu inauguracji, czyli 15 lutego br. na stronie Dziennikarze dla planety, można zapoznać się z sylwetkami następujących dziennikarek i dziennikarzy: Aleksandra Bełdowicz, Rzeczpospolita, Przemysław Białkowski, m.in. Zielona Interia, Polsat News, Szymon Bujalski, Dziennikarz dla planety, Małgorzata Gołota, TOK FM, Paulina Górska, Lepszy klimat, Wojciech Kość, OKO.press, Politico, dr Magdalena Krukowska, m.in. Forbes, Magda Łucyan, TVN24, Daniel Petryczkiewicz, Krytyka Polityczna, Justyna Piszczatowska, green-news.pl, Sebastian Pypłacz, Śląska Opinia, Krzysiek Rzyman, Zielony podcast, Aleksandra i Piotr Stanisławscy, Crazy Nauka, Patryk Strzałkowski, Zielona.gazeta.pl, Marta Wierzbowska – Kujda, Teraz Środowisko. 

Inicjatywa jest otwarta dla wszystkich mediów i ich reprezentantów/ek. Osoby zainteresowane dołączeniem do Dziennikarzy dla planety prosimy o kontakt mailowy: media@climatepoland.pl

Inicjator strony Dziennikarze dla Planety Fundacja Climate Strategies Poland to organizacja non for profit, która wspiera firmy i miasta w drodze do neutralności klimatycznej.  

W 2023 roku Fundacja zainicjowała wprowadzenie nowej kategorii Dziennikarz dla planety do prestiżowego konkursu o Nagrodę Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego. Pierwszym laureatem nagrody był Patryk Strzałkowski, redaktor naczelny portalu Zielona.gazeta.pl. Celem nowej kategorii Nagrody Woyciechowskiego jest wyróżnianie dziennikarzy i dziennikarek prezentujących postawę odpowiedzialności klimatycznej w codziennej pracy, którzy wykazują się rzetelnością, wiarygodnością i bezstronnością, cechują się dogłębnym zrozumieniem tematu, innowacyjnym podejściem do opowiadania historii oraz wrażliwością na potrzeby i sytuację szczególnie narażonych grup.  

Fundatorem projektu Dziennikarze dla planety jest Fundacja KR Foundation.  

Autor artykułu:

Climate Strategies Poland