Data publikacji: 31.01.2024
Data aktualizacji: 31.01.2024

Nasze zrealizowane projekty

Spis treści:

 1. Branża finansowa
 2. Branża produkcyjna
 3. Branża IT
 4. Branża spożywcza
 5. Branża farmaceutyczna
 6. Branża budowlana i farmaceutyczna
 7. Miasta i samorządy

Jesteśmy Fundacją. Pracujemy na rzecz przejścia od proklimatycznych deklaracji do konkretnych działań i redukcji emisji. Wesprzemy w tych działaniach Państwa organizację. Naszymi celami statutowymi jest edukacja na temat śladu węglowego i redukcji emisji oraz wsparcie dla samorządów i organizacji w budowaniu świadomości klimatycznej i strategii dekarbonizacyjnych.

Do kwestii redukcji emisji podchodzimy w sposób kompleksowy, prowadząc partnerów biznesowych
od momentu liczenia emisji, przez budowanie strategii redukcji, wsparciu w działań kompensacyjnych i działaniach komunikacyjnych, które eliminują ryzyko greenwashingu.


Nasze zrealizowane projekty

baner "branża finansowa" wskazujący na projekty redukcji emisji CO2 zrealizowane dla branż finansowych przez fundację Climate Strategies Poland
 • Policzenie śladu węglowego banku w Zakresach 1, 2 i 3
 • Policzenie śladu węglowego w Kategorii 15 Zakresu 3
 • Analiza ryzyk klimatycznych dla portfela banku
 • Wsparcie w rozumieniu metodologii PCAF
 • Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń i warsztatów
 • Przygotowanie organizacji do zgłoszenia do celów SBTI

baner "branża produkcyjna" wskazujący na projekty redukcji emisji CO2 zrealizowane dla branż produkcyjnych przez fundację Climate Strategies Poland
 • Policzenie śladu węglowego organizacji w Zakresach 1, 2 i 3
 • Policzenie śladu węglowego produktów i usług
 • Opracowanie strategii dekarbonizacji organizacji i produktów
 • Doradztwo przy strategii kompensacji emisji
 • Przygotowanie organizacji do raportowania do CDP
 • Wprowadzenie do raportowania ESG
 • Przeprowadzenie specjalistycznych warsztatów i szkoleń

baner "branża IT" wskazujący na projekty redukcji emisji CO2 zrealizowane dla branż IT przez fundację Climate Strategies Poland
 • Policzenie śladu węglowego dla usługi telekomunikacyjnej
 • Opracowanie strategii kompensacji emisji oraz komunikacji
 • Policzenie cyfrowego śladu węglowego
 • Inicjatywy z organizacjami branżowymi

baner "branża spożywcza" wskazujący na projekty redukcji emisji CO2 zrealizowane dla branż spożywczych przez fundację Climate Strategies Poland
 • Policzenie śladu węglowego produktów spożywczych
 • Inicjatywy z organizacjami branżowymi
 • Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń i warsztatów

baner "branża farmaceutyczna" wskazujący na projekty redukcji emisji CO2 zrealizowane dla branż farmaceutycznych przez fundację Climate Strategies Poland
 • Policzenie śladu węglowego produktu farmaceutycznego wprowadzanego na rynek UK
 • Opracowanie strategii dekarbonizacji dla organizacji

baner "branża budowlana" wskazujący na projekty redukcji emisji CO2 zrealizowane dla branż budowlanych przez fundację Climate Strategies Poland
 • Policzenie śladu węglowego organizacji w  Zakresach 1, 2 i 3
 • Policzenie śladu węglowego w realizowanych projektów budowlanych
 • Policzenie wbudowanego i operacyjnego śladu węglowego budynków

baner "miasta i samorządy" wskazujący na projekty redukcji emisji CO2 zrealizowane dla miast przez fundację Climate Strategies Poland
 • Współpraca z miastami Unii Metropolii Polskich od poziomu prezydentów
 • Inicjatywy związane z neutralnością klimatyczną miast
 • Przeprowadzenie wydarzeń wiedzowych i warsztatów eksperckich
 • Współpraca z zespołem miejskim w zakresie obliczania śladu węglowego miasta
 • Współpraca w ramach organizacji międzynarodowych
 • Wsparcie miast w pozyskiwaniu grantów
 • Kooperacja z instytucjami europejskimi

Przeczytaj także: Baza wiedzy na temat śladu węglowego

Autorka artykułu:

Sylwia Mindykowska, Project Manager