Data publikacji: 29.10.2023
Data aktualizacji: 01.03.2024

Policzenie śladu węglowego przedsiębiorstwa z branży produkcyjnej

Spis treści:

 1. Wyzwanie
 2. Cel i efekty
 3. Metoda kalkulacyjna
 4. Granice i zakres obliczeń
 5. Etapy procesu
 6. Wnioski z projektu
 7. Okiem eksperta

Wyzwanie

Jednym z najbardziej wymagających projektów kalkulacyjnych, które zrealizowaliśmy dla branży produkcyjnej, było policzenie śladu węglowego przedsiębiorstwa z branży produkcyjnej – jednego z największych na świecie dostawców usług w zakresie pakowania dla globalnych marek. Na polskim rynku firma działa od 19 lat i zatrudnia około 3 tys. pracowników.

Motywacją naszego klienta do podjęcia działań klimatycznych była chęć zwiększenia konkurencyjności klimatycznej. Jako partner globalnych marek, coraz częściej dostaje zapytania o ślad węglowy, a dzięki zaraportowaniu wyników zwiększał szanse na utrzymanie optymalnych czy wręcz poprawę warunków współpracy z dotychczasowymi obiorcami usług.

Cel i efekty

Celem projektu, który w pełni zrealizowaliśmy, było policzenie śladu węglowego przedsiębiorstwa za rok 2022 w Zakresie 1 i 2 oraz z kluczowych dla ich działalności kategorii w Zakresie 3. Dzięki zidentyfikowaniu wszystkich źródeł emisji klient zyskał lepsze zrozumienie aktualnej sytuacji firmy, które pozwoli na optymalizację procesów produkcyjnych, a w przyszłości również całego łańcucha dostaw.

Zebranie danych na temat bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa przyniosło naszemu klientowi więcej korzyści niż tylko wyliczenie wielkości emisji. Dzięki temu firma zaraportowała swoje działania na platformie CDP i dołączyła do grona firm świadomych i zaangażowanych klimatycznie.

Metoda kalkulacyjna

W naszych projektach zawsze działamy zgodnie z zasadami globalnie uznanego i stosowanego standardu obliczania śladu węglowego – Protokołu GHG. W tym przypadku były to wytyczne dla obliczania śladu węglowego organizacji w Zakresie 1, 2 i 3.


Policzenie śladu węglowego przedsiębiorstwa

Granice i zakres obliczeń

Granice organizacyjne wyznaczyliśmy na podstawie kontroli operacyjnej wykonanych obliczeń emisji GHG. Granica obejmuje wszystkie trzy filie przedsiębiorstwa na terenie Polski.

Granice operacyjne objęły natomiast wszystkie źródła emisji, które po konsultacji z klientem, nasi eksperci zidentyfikowali w poniższych obszarach:

Zakres 1 – Emisje wynikające ze spalania gazu ziemnego i LPG, a także paliw w samochodach należących do floty przedsiębiorstwa. Dodatkowym źródłem emisji były wycieków czynników chłodniczych z systemu klimatyzacji.

Zakres 2 – Emisje wynikające z zakupionej energii elektrycznej na własny użytek.

Zakres 3 – Emisje z obszarze kategorii kluczowych dla działalności przedsiębiorstwa:

 • Kategoria 1: Zakupione towary i usługi
 • Kategoria 3: Emisje związane z energią i paliwami nieujęte w zakresie 1 i 2
 • Kategoria 4: Upstream – transport i dystrybucja surowców i materiałów do produkcji
 • Kategoria 5: Odpady powstałe w wyniku działalności
 • Kategoria 7: Dojazdy pracowników do pracy
 • Kategoria 9: Downstream – transport i dystrybucja gotowych produktów do klientów

Wspólnie z klientem przeanalizowaliśmy wszystkie 15 kategorii Zakresu 3 pod kątem występujących w nich źródeł emisji.  Było to pierwsze podejście do obliczania śladu węglowego w całym łańcuchu wartości firmy, dlatego w pierwszej kolejności skupiliśmy się na pozyskaniu danych i dokonaniu obliczeń w kategoriach najbardziej emisyjnych oraz tych, dla których dane były łatwo dostępne.


Policzenie śladu węglowego przedsiębiorstwa

Wykres dokładnie obrazuje, że obliczanie emisji w Zakresie 3 jest niezbędne do uzyskania realnej wielkości śladu węglowego przedsiębiorstwa. Emisje z Zakresu 1 i 2 stanowią niecałe 2% całości wyniku. Największy udział w całkowitym śladzie węglowym firmy, bo aż ok. 57% stanowią emisje pochodzące z zakupu surowców i materiałów oraz usług (Kategoria 1 Zakresu 3). Drugim najbardziej emisyjnym obszarem działalności są transport i dystrybucja (Kategoria 4 oraz Kategoria 9 Zakresu 3)stanowiąca ok. 37% całkowitych emisji gazów cieplarnianych.

Etapy procesu

Wieloletnie doświadczenie naszych ekspertów w zakresie obliczania śladu węglowego umożliwiło wyznaczenie najbardziej efektywnego schematu działania w projektach kalkulacyjnych. Dzięki temu udało nam się zoptymalizować poszczególne kroki, a także zachować spójność i konsekwencję w działaniu. Na pierwszym spotkaniu ustaliliśmy cele pośrednie oraz wyznaczyliśmy terminy realizacji każdego etapu.


Policzenie śladu węglowego przedsiębiorstwa - etapy procesu

Wnioski z projektu

Główne wyzwanie w projekcie stanowiło zgromadzenie niezbędnych danych, a także poradzenie sobie z sytuacją, gdy danych po prostu nie było.

 • Należy podkreślić, że odpowiedzialność za kompletność i poprawność danych zawsze leży po stronie jednostki dostarczającej dane. Natomiast nasi eksperci dokładają wszelkich starań, by poprawnie opisać informacje na temat emisji wykluczonych z obliczeń.
 • Dodatkowym wyzwaniem w projektach kalkulacyjnych jest opracowanie danych szacunkowych, niezbędnych do obliczeń na podstawie właściwie dobranych danych porównawczych.
 • Stosunkowo dużo czasu w projektach, w których obliczane są emisje z Zakresu 3 stanowi dobór odpowiednich wskaźników emisji i poprawne wyznaczenie granic operacyjnych.

Okiem eksperta

Monika Michalczuk
Koordynatorka Projektu

Według UN Global Compact emisje z Zakresu 3 stanowią około 70% całkowitych emisji przeciętnego przedsiębiorstwa. W przypadku naszego klienta ten wynik był jeszcze większy. Przedsiębiorstwo korzysta głównie z energii ze źródeł odnawialnych, a liczba samochodów we flocie jest niewielka, dlatego emisje z Zakresu 1 i 2 stanowią tylko niecałe 2% całości wyniku. Na koniec projektu zarekomendowaliśmy klientowi, że jeśli chce wykazać redukcję emisji powinien skupić się na zintensyfikowaniu działań w Zakresie 3. Oprócz położenia dużego nacisku na edukację pracowników, klient zapowiedział dążenie do poprawy jakości danych i policzenie emisji z kolejnych kategorii.
Przeczytaj także: Baza wiedzy na temat śladu węglowego

Autorka artykułu:

Sylwia Mindykowska, Project Manager