Warsztaty, szkolenia, webinary:

Prezentacje i opracowania dla prezydentów miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich.

Frgamenty prezentacji dla prezydentów miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich

Zespół Fundacji Climate Strategies Poland przeprowadził prezentację, dla prezydentów dwunastu największych miast, dotyczącą wpływu bieżących polityk europejskich, wchodzących w skład Europejskiego Zielonego Ładu na polskie miasta.


Warsztaty dla przedstawicieli dwunastu największych, polskich miast.

W ramach stałej współpracy Fundacji z Unią Metropolii Polskich organizujemy warsztaty dla najważniejszych urzędników odpowiedzialnych za kwestie środowiskowe, klimatyczne czy inwestycyjne.

Fragmenty prezentacji „Europejski Zielony Ład dla miast”

Podczas warsztatu pt. „Europejski Zielony Ład dla miast – nowe zadania oraz możliwości finansowania inwestycji w obszarze budynków – co to oznacza dla miast?” rozmawialiśmy o kwestiach czystego powietrza, efektywności energetycznej, OZE, czystego ogrzewnictwa i integracji z czystym transportem.

Fragmenty prezentacji „Pozadotacyjne instrumenty finansowania inwestycji”

W trakcie warsztatu pt. „Pozadotacyjne instrumenty finansowania realizacji celów klimatyczno-energetycznych.” rozmawialiśmy o środkach na przygotowanie projektów (ELENA, URBIS, Europejski Instrument Miejski), współpracy z sektorem prywatnym (kontraktowanie efektu energetycznego – ESCO) i o tym gdzie szukać inwestorów i partnerów międzynarodowych.