Klimat dla Łodzi, Łódź dla klimatu.

Miasta tworzą ludzie. Miasta są dla ludzi. Bez zaangażowania miast nie zatrzymamy katastrofy klimatycznej, bez zaangażowania ich mieszkanek i mieszkańców żadne zmiany nie będą możliwe.

Dlatego też miasto Łódź wspólnie z Fundacją Climate Strategies Poland, w dniu 3 grudnia 2020 r. przeprowadzą dyskusję, w formie warsztatów online, z mieszkańcami zainteresowanymi przyszłością miasta. Dyskusja wpisuje się w cykl rozmów z mieszkańcami europejskich miast pod nazwą „Citizens’ engagement”, organizowanych przez Komisję Europejską.

Do udziału zapraszamy łodzianki i łodzian, organizacje społeczne i lokalnych przedsiębiorców – słowem wszystkich, którym przyszłość miejsca i  świata, w którym żyjemy, nie jest obojętna.

Celem spotkania jest zainicjowanie dyskusji nt. Miejskiego Paktu dla Klimatu – porozumienia mieszkanek i mieszkańców, władz miasta oraz innych stron aktywnie uczestniczących w życiu miasta (jak np. przedsiębiorców czy organizacji pozarządowych). Miejski Pakt dla Klimatu, w duchu idei partycypacji, opierając się na najlepszych doświadczeniach takich inicjatyw jak np. „Panel Obywatelski” czy „EKOPAKT dla Łodzi” będzie stanowił punkt odniesienia na ścieżce Łodzi ku neutralności klimatycznej. Wyniki panelu obywatelskiego wskazały jednoznacznie, że kluczowe jest budowanie rozwiązań, które będą wspólnie realizowane dzięki szerokiej współpracy międzysektorowej przy zaangażowaniu lokalnych społeczności. Mając świadomość ogromu wyzwań stojących przed miastem i jego mieszkańcami szukamy praktycznych rozwiązań, które możemy wspólnie zainicjować tu i teraz, w ramach działań pilotażowych.

Ze spotkania zostanie sporządzone sprawozdanie, które zostanie przekazane misji Komisji Europejskiej „Neutralne dla klimatu i inteligentne miasta”. Misja ta, działająca w ramach inicjatywy „Horyzont Europa” doradza instytucjom europejskim w obszarze „Neutralne dla klimatu i inteligentne miasta”.

Program wydarzenia:

3 grudnia 2020 r.

Sesja wprowadzająca (17.30 – 18.15): moderowana przez zarząd Fundacji Climate Strategies Poland

Łódź dla klimatu , Pani Hanna Zdanowska, Prezydent Łodzi

Jak rozumieć neutralność klimatyczną, Mirosław Proppé – prezes WWF Polska

Prof. dr. hab. Maciej Zalewski – Szef Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii

Smart City po polsku, Witold Drożdż – członek zarządu ds. strategii i spraw korporacyjnych Orange Polska

Miasto przyszłości, Katarzyna Boni – pisarka, reporterka, autorka m.in.  “Auroville. Miasto z marzeń”

Dyskusja z mieszkankami i mieszkańcami (18.15 – 20.00): moderowana przez profesjonalne facylitatorki i facylitatorów,

Dyskusja będzie odbywać się w 3 panelach tematycznych:

 1. Spowolnić zmianę klimatu i przygotować się do niej:
  • Redukcja emisji (w tym termomodernizacja i wymiana piecy),
  • Retencja wód opadowych i ich zagospodarowanie,
  • Angażowanie innych podmiotów (w tym przedsiębiorców).
 2. Proklimatyczny transport w mieście:
  • Rozwój transportu niskoemisyjnego,
  • Wspieranie nieemisyjnych środków transportu indywidualnego,
  • Strefy niskiej emisji.
 3. Technologie a klimat:
  • Smart cities dla klimatu – jakość powietrza, gospodarowanie odpadami, transport, zarządzanie energią w mieście.

Dyskusja będzie moderowana, a Państwa uwagi i pomysły zostaną zebrane za pomocą narzędzia online (Padlet) oraz poddane pod głosowanie (Mentimeter).

Po zakończeniu dyskusji w podstolikach, około godziny 20.00, efekty prac zostaną zaprezentowane na forum przez facylitatorki i facylitatorów.Zapisz się