Łukasz Broniewski
Członek Zarządu

Łukasz Broniewski

Współzałożyciel Fundacji Climate Strategies Poland. Doświadczony doradca, który przez wiele lat współpracował z polskim rządem i instytucjami europejskim. Były członek gabinetu Przewodniczącego Rady Europejskiej. Wcześniej Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów. Łukasz Broniewski doradzał w zakresie strategii, komunikacji, public policy i stosunków międzynarodowych. Kierował polską edycją największego europejskiego programu dla młodzieży EYCA. W Fundacji odpowiada za projekty liczenia śladu węglowego i strategie offsetowania oraz współpracę z samorządami i instytucjami europejskimi. Absolwent Executive MBA na Aix-Marseille Graduate School of Management.


Doświadczenie

Współzałożyciel, Członek Zarządu

czerwiec 2020 – obecnie

Wspieranie firm i samorządów w Polsce w drodze do neutralności klimatycznej. Obliczamy ich ślad węglowy, budujemy strategie redukcji, wspieramy w komunikacji i edukujemy.


Head of the Private Office, Członek Gabinetu Przewodniczącego Rady Europejskiej

październik 2014 – grudzień 2019

Relacje z przedsiębiorcami i partnerami społecznymi, Europejskim Komitetem Regionów i Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, wizyty zarządu, szczyty i podróże Prezydenta, doradztwo polityczne i strategiczne.


Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

listopad 2007 – październik 2014

  • Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów (listopad 2011 – październik 2014)

Obowiązki (kierownicze i doradcze): Nadzór nad Departamentem Spraw Zagranicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; komunikacja międzyrządowa; udział w polityce i procesach decyzyjnych premiera poprzez udział w spotkaniach wewnętrznych i międzynarodowych; uczestnictwo w posiedzeniach gabinetu, nadzór nad harmonogramem premiera.

  • Starszy Doradca Premiera (kwiecień 2011 – listopad 2011)
  • Doradca Premiera (listopad 2007 – maj 2011)

European Youth Card Association

październik 2005 – listopad 2007

Obowiązki: Formułowanie i wdrażanie polityki firmy i planów strategicznych; organizowanie codziennych działań; utrzymywanie bieżącego dialogu i prowadzenie negocjacji z firmami współpracującymi (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, media itp.); reprezentowanie Stowarzyszenia w międzynarodowej sieci (www.EYCA.com); zarządzający zespołem 20 pracowników.