Data publikacji: 23.11.2023

Laureatem nagrody „Dziennikarz dla planety” przyznawanej w ramach prestiżowej i cenionej w środowisku dziennikarskim nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego został Patryk Strzałkowski (zielona.gazeta.pl). Nagroda przyznana została po raz pierwszy, podczas uroczystej gali 21 listopada w Warszawie.

Nagrody im. A. Woyciechowskiego przyznawane są od 19 lat. W tym roku po raz pierwszy przyznana została nagroda w kategorii „Dziennikarz dla planety”, której inicjatorami była Fundacja Climate Strategies oraz KR Foundation. Celem nowej kategorii jest wyróżnianie dziennikarzy prezentujących postawę odpowiedzialności klimatycznej w codziennej pracy, którzy wykazują się rzetelnością, wiarygodnością i bezstronnością, cechują się dogłębnym zrozumieniem tematu, innowacyjnym podejściem do opowiadania historii oraz wrażliwością na potrzeby i sytuację szczególnie narażonych grup. Kapituła Konkursu pragnie nagradzać dziennikarzy, którzy naświetlają ważne tematy, edukują oraz aktywnie przeciwstawiają się greenwashingowi i nieprawdziwym narracjom klimatycznym.

Pierwszy laureat nagrody Patryk Strzałkowski doceniony został za podnoszenie rangi tematu zmiany klimatu, upowszechnianie wiedzy, przystępne tłumaczenie złożoności kwestii klimatycznych i jego wpływu na lokalną rzeczywistość, publikacje na łamach portalu zielona.gazeta.pl oraz inicjatywę stworzenia poradnika dla dziennikarzy „Jak pisać o klimacie”. Dziennikarz odebrał honorową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł.

Do nagrody „Dziennikarz dla planety” nominowali zostali także:

– Szymon Bujalski (Dziennikarz dla klimatu) za szerokie ujęcie kwestii klimatycznych poruszanych z punktu widzenia różnych sektorów i rodzajów działalności człowieka, popularyzację wiedzy dotyczącej wyzwań i zagrożeń środowiskowych, postawę odpowiedzialności klimatycznej i społecznej w codziennej pracy, wiarygodność i rzetelność oraz różne formy docierania do odbiorców.

– Magdalena Łucyan (TVN24) za głębokie zrozumienie problematyki zmian klimatu, które prezentuje w sposób przystępny i interesujący dla odbiorcy w programie „Rozmowy o końcu świata”, w przekonujący sposób, odwołując się do perspektywy widza, przedstawia wpływ postępujących zmian klimatycznych na społeczeństwo, życie codzienne oraz przyszłość kolejnych pokoleń.