Założenia przyjęte w symulacji:

  • Waga logo w stopce: 16 kB (na podstawie własnego logo)
  • Energochłonność przesyłu danych: 1,8 kWh/GB
  • Emisyjność prądu w Polsce: 0,708 kg CO2e/kWh
  • 1 GB = 1 000 000 kB
  • Liczba e-maili wysłanych i odebranych przez użytkowników poczty home.pl w 2020 r.: 6 016 319 161