Jednym ze sposobów pokazania i weryfikacji środowiskowej polityki firmy jest raportowanie wyników emisyjności i działań proklimatycznych w raportach Carbon Disclosure Project (CDP). Takie raportowanie pomaga zmierzyć postępy, ale też pokazuje pozycję firmy na tle danej branży, czy firm podobnej wielkości, zarówno w Polsce, jak i w Europie, czy na świecie.

Czym są raporty Carbon Disclosure Project?

Carbon Disclosure Project to działające we wszystkich sektorach, międzynarodowa organizacja pozarządowa, która działa w imieniu globalnych inwestorów na rzecz budowania gospodarki niskoemisyjnej. Organizacja ta stworzyła globalny system ujawniania informacji środowiskowych dla firm oraz miast i regionów umożliwiający:

  • obliczanie,
  • ujawnianie,
  • zarządzanie,
  • dzielenie się informacjami o działaniach z zakresu ochrony środowiska.

CDP tworzy raporty, które mają motywować i uświadamiać o konieczności podejmowania działań pro-środowiskowych związanych ze zmianami klimatu, bezpieczeństwem wodnym i wylesianiem.

Przedsiębiorstwo, które liczy ślad węglowy, może zgłosić swój wynik jak i inne kwestie dotyczące swoich emisji gazów cieplarnianych do opublikowania ich w raportach generowanych przez Carbon Disclosure Project. Do tej pory swoje wyniki opublikowało około 10 tysięcy zaangażowanych klimatycznie firm, miast i regionów, w tym największe marki i metropolie na świecie.

Źródło: www.cdp.net/en/

Wyniki z 2020r. można zobaczyć tutaj:

Raport Firm: https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores

 Raport Miast: https://www.cdp.net/en/cities/cities-scores

Korzyści płynące z raportowania w ramach CDP

Ujawnianie wyników w ramach Carbon Disclosure Projekt niesie za sobą także wiele korzyści. Nie tylko wizerunkowych, ale również operacyjnych i biznesowych.

Źródło: www.cdp.net/en/

Przewaga konkurencyjna

Ujawnianie informacji niefinansowych staje się warunkiem wstępnym, aby być notowanym na giełdach i obowiązkowym dla zamówień publicznych i inwestycyjnych.

Raportowanie w CDP może poprawić również Twoje wyniki na giełdzie i zwiększyć dostęp do nowych źródeł pozyskiwania kapitału i przychylność potencjalnych inwestorów.

Wyprzedzenie zmian regulacyjnych i politycznych

Czy wiesz jaki wpływ na środowisko ma Twoja firma? Raportowanie w CDP, a także policzenie śladu węglowego, sprawią, że będziesz przygotowany na nowe zasady raportowania środowiskowego. Eksperci przewidują, że zmiany regulacyjne zostaną wprowadzone i zaczną obowiązywać w ciągu kilku najbliższych lat.

Zidentyfikowanie obszarów ryzyka ograniczenia działalności

Kwestionariusze CDP mają kompleksowy charakter i inspirują do bardziej holistycznego badania zagrożeń i możliwości klimatycznych.  Zachęcają do ponownej oceny strategii biznesowej  pod kątem wpływu zmian klimatu na każdą gałąź gospodarki.

Znalezienie nowych możliwości działania

Skupienie się na zmniejszeniu zużycia energii i emisji dwutlenku węgla pomaga o obniżyć koszty operacyjne, zmienić interesariuszy, a nawet zupełnie zmienić strategie działania. Choć może się wydawać, że początkowo takie działania przewyższają zakładany budżet, to w dłuższej perspektywie przynosi to wymierny zysk.

Dotarcie do nowych klientów na całym świecie

Konsumenci, partnerzy biznesowi i inne podmioty domagają się przejrzystości w zakresie wyników Emisji Gazów Cieplarnianych. Ujawnienie informacji w CDP stanowi wiadomość, że Twoja firma poważnie podchodzi do wyzwań środowiskowych. Dużo łatwiej zyskać przychylność klientów i kontrahentów budując zaufanie poprzez przejrzystość i reagując na rosnące obawy społeczeństwa o środowisko.

Źródło: www.cdp.net/en/

Jesteś zainteresowany uwiarygodnieniem swoich wysiłków i działań proklimatycznych?

Napisz do nas – zapewniamy wsparcie w przygotowaniu danych i aplikacji do raportowania w Carbon Disclosure Project

Bibliografia:

Opracowanie własne na podstawie: https://www.cdp.net/en/  [dostęp: 22.04.2021]

carbon disclosure project-korzyści