Data publikacji: 13.03.2023
Data aktualizacji: 8.05.2023

Spis treści:
1. Raport CDP – co trzeba o nim wiedzieć?
2. Czym jest CDP?
3. Raport CDP. Wyniki z 2022 r.
4. Raport CDP – Korzyści płynące z raportowania
4.1. Zyskanie przewagi konkurencyjnej
4.2. Przygotowanie do zmian regulacyjnych
4.3. Oszczędności
4.4. Dotarcie do nowych klientów na całym świecie
5. Raport CDP – co warto wiedzieć przed rozpoczęciem pracy nad raportem? Nasze rekomendacje
5.1. Ustal zakres pracy
5.2. Wyznacz priorytety i cel
5.3. Przygotuj harmonogram

Raport CDP – co trzeba o nim wiedzieć?

Jednym ze sposobów komunikowania środowiskowej polityki firmy jest raportowanie jej wyników dotyczących śladu węglowego i podejmowanych działań proklimatycznych do CDP (dawniej: Carbon Disclosure Project). Przygotowanie raportu CDP pomaga firmie w monitorowaniu i mierzeniu postępów, ale też pozycjonowaniu jej na tle danej branży, zarówno w Polsce, Europie jak i na świecie.

Czym jest CDP?

CDP to międzynarodowa organizacja pozarządowa, działająca w imieniu globalnych inwestorów na rzecz budowania gospodarki niskoemisyjnej we wszystkich jej sektorach.

Organizacja ta stworzyła światowy system ujawniania informacji środowiskowych dla firm oraz miast i regionów, który umożliwia:

 • obliczanie,
 • ujawnianie,
 • zarządzanie,
 • porównywanie wyników.

Na podstawie ujawnianych przez firmy i miasta informacji o działaniach, CDP przygotowuje co roku zbiorcze raporty końcowe, które mają motywować i uświadamiać o konieczności podejmowania działań prośrodowiskowych związanych ze zmianami klimatu, bezpieczeństwem wodnym i wylesianiem, a od 2023 roku także z ochroną bioróżnorodności.


Każda firma, która liczy ślad węglowy, może zgłosić swój wynik, jak i inne kwestie dotyczące swoich emisji gazów cieplarnianych, do opublikowania ich w raportach zbiorczych generowanych przez CDP. W 2022 roku swoje wyniki opublikowało ponad 18 tysięcy zaangażowanych klimatycznie firm, w tym znane globalnie marki i największe korporacje na świecie.

Liczba firm ujawniających swoje wyniki rośnie co roku od 2003r. [źródło: CDP]

Raport CDP. Wyniki z 2022 r. można zobaczyć tutaj:

Raport Firm: czytaj dalej

Raport Miast i Regionów: czytaj dalej


746+ inwestorów posiadających aktywa o wartości ponad 136 mld USD wysłało zaproszenia tysiącom firm o zaraportowanie działań za pośrednictwem CDP w 2022 r. (w tym ponad 390 w Europie z aktywami o wartości ponad 67 mld USD).

18 700+ firm raportowało do CDP w 2022 r. (w tym ponad 5800 firm europejskich).

1100 samorządów z całego świata ujawniło do tej pory informacje o swoim wpływie na środowisko za pośrednictwem CDP.

Źródło: CDP


Raport CDP – Korzyści płynące z raportowania

Ujawnianie wyników w ramach CDP może przynieść wiele korzyści, nie tylko wizerunkowych, ale również operacyjnych i biznesowych.

Zyskanie przewagi konkurencyjnej

Ujawnianie informacji niefinansowych coraz częściej staje się warunkiem wstępnym, aby być notowanym na giełdach, a także obowiązkiem dla firm startujących w zamówieniach publicznych i inwestycyjnych. Raportowanie do CDP może wpływać na poprawę wyników na giełdzie i zwiększać przychylność potencjalnych inwestorów oraz dostęp do nowych źródeł pozyskiwania kapitału. 

O tym, jak policzenie śladu węglowego wpływa na budowanie konkurencyjności klimatycznej Twojej firmy przeczytasz w naszym raporcie: Przewodnik po konkurencyjności klimatycznej.

Przygotowanie do zmian regulacyjnych

Raportowanie do CDP, a także policzenie śladu węglowego, przygotowują firmę na  na wyzwania wynikające z nowych zasad raportowania środowiskowego. Zgodnie z dyrektywą CSRD, obowiązkiem raportowania ESG w Polsce objętych jest aktualnie 150 firm, ale do 2026 roku liczba ta wzrośnie do 3500 przedsiębiorstw.
Wyniki, które uzyskuje firma podczas  prac nad kwestionariuszem CDP mogą stanowić punkt wyjścia i wkład zarówno do Raportu ESG jak i np. Raportu CSR.

Zidentyfikowanie nowych obszarów ryzyka

Kwestionariusze CDP mają kompleksowy charakter i inspirują do bardziej holistycznego badania możliwości, ale także zagrożeń klimatycznych. Zachęcają do ponownej ewaluacji strategii biznesowej firmy pod kątem wpływu zmian klimatu na jej działanie i dalszy rozwój.

Oszczędności

Skupienie się na zmniejszeniu zużycia energii i emisji dwutlenku węgla pomaga obniżyć koszty operacyjne, zweryfikować dotychczasowe umowy z interesariuszami, a nawet zupełnie zmienić strategię działania. Choć może się wydawać, że początkowo takie działania przewyższają zakładany budżet, to w dłuższej perspektywie przynosi to wymierny zysk.

Dotarcie do nowych klientów na całym świecie

Konsumenci, partnerzy biznesowi i inne podmioty coraz częściej oczekują przejrzystości w zakresie wyników emisji gazów cieplarnianych. Ujawnienie informacji w CDP to czytelny sygnał dla otoczenia, że firma poważnie podchodzi do wyzwań środowiskowych, a to może wpływać na poziom zaufania oraz przychylność klientów i kontrahentów.

Raport CDP – co warto wiedzieć przed rozpoczęciem pracy nad raportem? Nasze rekomendacje

Kwestie techniczne związane z logowaniem, harmonogramem, opłatami i dostępem do formularza są szczegółowo opisane na stronie CDP.

Ustal zakres pracy

 • W ramach CDP można przygotować aż 3 raporty. Upewnij się, że wiesz, o które zostałeś poproszony:
  – Zmiana Klimatu (Climate Change)
  – Bezpieczeństwo wodne (Water Security)
  – Wylesianie (Forests)
 • Sprawdź czy jesteś zobowiązany do wypełnienia formularza w wersji standardowej czy uproszczonej – tutaj

Wyznacz priorytety i cel

 • Zapoznaj się z systemem punktowania raportów. Pamiętaj jednak, że oczekiwania wobec działań proklimatycznych firm stale rosną, w związku z tym kryteria oceniania stają się z roku na rok coraz bardziej restrykcyjne. Mając to na uwadze, wyznacz realne cele polepszania oceny w kolejnych latach.
 • Nie zostawiaj pustych pól w formularzu. Nawet jeśli dane pytanie nie pokrywa się z obszarem Twojej działalności – napisz o tym!
  Brak odpowiedzi = brak punktów i gorsza ocena końcowa raportu.

Przygotuj harmonogram

 • Chcąc kompleksowo uzupełnić formularz musisz wykonać kilka czasochłonnych aktywności. Proces ten będzie sprawniejszy, jeśli zawczasu przygotujesz kilka zestawień i analiz, dlatego:
  1. Zbierz szczegółowe dane na temat Twojej organizacji.
  2. Oblicz ślad węglowy firmy i wyznacz cele redukcji (zobacz: Darmowy kalkulator śladu węglowego dla MŚP).
  3. Zdefiniuj ponownie strategię biznesową z uwzględnieniem kwestii klimatycznych (w tym wpływu Twojej firmy na środowisko i wpływu środowiska na Twoją działalność w perspektywie krótko, średnio i długoterminowej).
 • Termin wysłania dokumentów mija w tym roku 26 lipca. Z racji skomplikowania procesu, zachęcamy by nie czekać do ostatniej chwili i złożyć raport wcześniej, co pozwoli uniknąć niepotrzebnego stresu związanego np. z problemami technicznymi.

Napisz do nas – zapewniamy wsparcie w przygotowaniu danych i aplikacji do raportowania w CDP!

Autorka artykułu:

Sylwia Mindykowska, Project Manager

Bibliografia:

Opracowanie własne na podstawie: https://www.cdp.net/en/  [dostęp: 27.04.2023r.]

carbon disclosure project-korzyści