Data publikacji: 13.12.2022
Data aktualizacji: 1.10.2023

Spis treści:

1. Carbon offset – co to jest?
2. Carbon offset – RODZAJE PROJEKTÓW
3. Wiarygodne źródła

Carbon offset – co to jest?

Carbon offset to działania mające na celu zrekompensowanie wyemitowania gazów cieplarnianych do atmosfery w wyniku działalności człowieka. Jest to trzeci krok na drodze firmy do osiągnięcia neutralności emisyjnej:

KROK 1

Obliczenie śladu węglowego, w tym zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich emisji w całym łańcuchu wartości, na podstawie uznanych standardów, np. Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol).

KROK 2

Stworzenie i wdrożenie planu redukcji oraz unikanie emisji zarówno w ramach własnych możliwości (ZAKRES 1 i ZAKRES 2), jak i w całym łańcuchu wartości.

KROK 3

Kompensowanie i (lub) neutralizowanie resztkowych (niemożliwych do uniknięcia) emisji przez inwestowanie w sprawdzone standardy kompensacji emisji na rynku dobrowolnym, np. Gold Standard.

Kompensowanie wszystkich generowanych emisji bez ich wcześniejszej redukcji jest nie tylko nieekologiczne, ale także nieopłacalne z finansowego punktu widzenia. Dlatego przyjmuje się zasadę, że offsetować należy tylko te emisje, których zredukować nie możemy, ponieważ pochodzą z procesów niezbędnych do działania naszego przedsiębiorstwa.

Najczęściej spotykaną formą offsetu emisji jest zakup tzw. carbon credits, czyli certyfikatów potwierdzających redukcję gazów cieplarnianych przez zainwestowanie w projekt środowiskowy

Carbon offset – RODZAJE PROJEKTÓW

Wyróżniamy dwa rodzaje projektów offsetowych:

 1. Avoidance offsets: Działania, w których unika się emisji gazów cieplarnianych lub ogranicza się emisje gazów cieplarnianych, np. budowa farmy wiatrowej.
 2. Carbon removal offsets: Działania, w ramach których emisje gazów cieplarnianych są usuwane z atmosfery i trwale magazynowanie, np. sadzenie drzew lub ochrona bioróżnorodności.

DOBRE PRAKTYKI PRZY ZAKUPIE OFFSETÓW

 • Dokonanie analizy projektu, z którego planuje się nabycie kredytów węglowych.
 • Wybieranie sprzedawców offsetów, którzy spełniają najbardziej rygorystyczne standardy i są poddawani regularnym, niezależnym audytom przez strony trzecie.
 • Upewnienie się, że zakupione offsety są anulowane w oficjalnym rejestrze, aby nie doszło do zakupu tych samych certyfikatów przez inną firmę (zapobieganie podwójnemu przyznawaniu/obliczaniu certyfikatów).
 • Zwracanie uwagi na jakość zakupionych certyfikatów, np. duże projekty mogą niekorzystnie wpływać na życie lokalnej społeczności.
 • Sprawdzenie wiarygodności firm inwestujących w dany projekt oraz jednostki audytującej projekt.

Wiarygodne źródła

Platformy oferujące zweryfikowane i certyfikowane projekty offsetowe, które spełniają omówione wcześniej zasady, to np.:

Gold Standard (https://www.goldstandard.org/about-us/vision-and-mission)

 • Założona w 2003 roku przez WWF i inne międzynarodowe organizacje pozarządowe.
 • Zapewnia ponad 2 tysiące projektów offsetowych na całym świecie, z najwyższym poziomem integralności środowiskowej.
 • Koncentruje się na osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (SDG).
 • Platforma rekomendowana przez SBTi Net-Zero Standard.

Verra (https://verra.org/about-verra/who-we-are/)

 • Założona w 2007 roku przez liderów ochrony środowiska i biznesu.
 • Koordynuje kilka projektów, w tym The Verified Carbon Standard (VCS).
 • VCS – największy na świecie dobrowolny program dotyczący emisji gazów cieplarnianych.
 • Ponad 1,6 tysiąca zarejestrowanych projektów w ponad 82 krajach, które wygenerowały ponad 450 milionów kredytów węglowych.
 • Platforma rekomendowana przez SBTi Net-Zero Standard.

Kryteria jakości offsetów

 • dodatkowe
 • stałe
 • wymierne/mierzalne
 • prawdziwe
 • zostały poddane niezależnej weryfikacji
 • nie są przedmiotem roszczeń innego podmiotu
 • nie są związane z istotnymi wpływami środowiskowymi lub społecznymi

Przeczytaj także: Liczenie śladu węglowego. Po co? Jak? I dlaczego?

Autorka artykułu:

Sylwia Mindykowska, Project Manager

Źródło: opracowanie własne na podstawie: The Oxford Principles for Net Zero Aligned Carbon Offsetting (2020) i ICROA New Standards Endorsement.