Data publikacji: 5.02.2024

Ekologia i troska o planetę zaczynają towarzyszyć nam w każdej dziedzinie życia. Coraz częściej zauważamy, że – jeśli jest to możliwe – warto stosować ekologiczne rozwiązania. Jak rozpoznać, które działania są ekorowiązaniami i w jaki sposób możemy dbać o naszą planetę?

Ekorozwiązania są coraz szerzej stosowane w różnych branżach gospodarki. Z rozwiązań przyjaznych dla środowiska można korzystać także w życiu codziennym. Tłumaczymy, czym są ekorozwiązania, dlaczego warto je stosować i w jaki sposób można dbać o naszą planetę.

Spis treści: 

 1. Co to są ekorozwiązania 
 1. Jak dbać o planetę
 1. Przykłady ekorozwiązań

Co to są ekorozwiązania

Ekorozwiązania to działania i technologie, które stosuje się, żeby zmniejszyć negatywny wpływ człowieka na środowisko i klimat. Zjawiska związane ze współczesną cywilizacją – przemysł, transport, rozwój miast itp. – wywołują znaczące zmiany w środowisku naturalnym. Niestety, w dużej części są to zmiany pogarszające jego stan.

Rozwiązania ekologiczne to sposoby, dzięki którym można zmniejszać ten negatywny wpływ człowieka. Wywołują w nim mniej negatywnych skutków lub są ich całkowicie pozbawione. Ich zastosowanie może mieć na celu na przykład: 

 • zmniejszanie poziomu zanieczyszczeń (wody, gleby, powietrza), 
 • zapobieganie niszczeniu ekosystemów i zanikaniu bioróżnorodności, 
 • zapobieganie zmianom klimatu. 

Niezależnie od użytej nazwy, warto zwracać uwagę na wybór tych rozwiązań, które naprawdę są “eko”, a nie takich, które się jako takie tylko próbuje przedstawiać. Nierzadko można spotkać się ze zjawiskiem greenwashingu, czyli manipulacji, która polega na przyciąganiu uwagi konsumentów za pomocą fałszywych obietnic ekologicznych.

Jak dbać o planetę?

Wpływ na stan naszej planety mamy już na poziomie wyborów, które każdy z nas podejmuje w codziennym życiu. Przykładowo – zgodnie z szacunkami naukowców zmiana różnych zachowań w gospodarstwach domowych ma potencjał do zmniejszenia poziomu emisji gazów cieplarnianych nawet o 40-70 procent1. Ekorozwiązaniami, które mogłyby do tego doprowadzić, byłoby przejście na dietę roślinną, korzystanie z transportu publicznego zamiast prywatnych aut i zmniejszenie wykorzystania energii w budynkach mieszkalnych – rzecz jasna, na masową skalę. 

Ze względu na skalę działań, jaka jest potrzebna, dużą rolę do odegrania w dbaniu o naszą planetę ma także biznes.

Duża część zanieczyszczeń i emisji powstaje właśnie na etapie produkcji przemysłowej czy świadczenia usług. Na przykład w 2020 roku gospodarstwa domowe odpowiadały za wytworzenie mniej niż jednej dziesiątej wszystkich odpadów powstałych w UE. Ponad 90 proc. pochodziło zaś z różnego typu działalności gospodarczej2.

Po ekorozwiązania powinny sięgać także państwowe i lokalne władze. Prawodawcy i samorządy mogą np. kontrolować przestrzeganie norm zanieczyszczeń, wprowadzać przepisy zachęcające do dbania o planetę, stosować odpowiedzialne planowanie przestrzenne czy zakazywać działań o destrukcyjnym wpływie na środowisko naturalne. Odpowiednio prowadzona polityka w zakresie rozwoju transportu publicznego czy transformacji energetycznej jest kluczem do zmiany indywidualnych nawyków3 i przemian w biznesie.

Przykłady ekorozwiązań

Wraz ze wzrostem świadomości tego, jak ważne jest dbanie o stan środowiska naturalnego i klimatu, przybywa ekologicznych rozwiązań stosowanych w różnych dziedzinach. Są ekorozwiązania specyficzne dla danej sfery życia czy gospodarki. Na przykład w urbanistyce takim ekorozwiązaniem będzie zwiększanie ilości zieleni w miastach. Rolnicy, chcąc zmniejszać swój negatywny wpływ na środowisko, powinni ograniczać użycie pestycydów; w budownictwie warto jest pamiętać o zwiększaniu efektywności energetycznej budynków. Kupując zaś kosmetyki do domu można wybrać te biodegradowalne, w opakowaniach, których można użyć ponownie. 

Są też zasady, które można stosować praktycznie wszędzie – niezależnie od tego czy prowadzimy gospodarstwo domowe, firmę czy odpowiadamy za politykę lokalnego samorządu. W zależności od konkretnego przypadku, zastosowanie danej zasady przybierze specyficzną dla danej dziedziny formę. Na przykład ekorozwiązaniem z zakresu zmniejszania zużycia zasobów w przypadku firmy może być wybór odpowiedniej technologii, zaś w przypadku gospodarstwa domowego – ograniczenie konsumpcji jakiegoś dobra. Takie uniwersalne zasady dbania o planetę to między innymi: 

 • oszczędzanie energii (np. używanie energooszczędnych sprzętów, zmniejszanie częstotliwości ich użycia); 
 • oszczędzanie wody; 
 • zmniejszanie ilości generowanych odpadów, recykling i ponowne wykorzystanie surowców; 
 • oszczędzanie zasobów i ograniczanie konsumpcji; 
 • zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych (np. wybór transportu publicznego zamiast auta albo wykorzystanie odnawialnych źródeł energii). 

Autor artykułu:

Climate Strategies Poland

[1] IPCC (2022), Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, https://doi.org/10.1017/9781009157926.

[2] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Waste_statistics#Total_waste_generation

[3] https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ea32d58b-en/index.html?itemId=/content/component/ea32d58b-en