Wybór jednostki funkcjonalnej jest pierwszym krokiem przy obliczaniu śladu węglowego produktu.

Ślad węglowy produktu będzie obliczany według wybranej jednostki funkcjonalnej. Odzwierciedla ona ilość lub sposób, w jaki produkt jest wykorzystywany przez konsumenta końcowego, oraz korzyści z nim związane. Odpowiednie dobranie jednostki funkcjonalnej jest pierwszym i najważniejszym krokiem w analizie śladu węglowego produktu. Na przykład ślad węglowy coca-coli light w szklanej butelce 0,5 l nie będzie równy śladowi coca-coli zero w aluminiowej puszce 0,33 l, ponieważ produkty te będą się różnić pod względem zarówno użytych surowców, jak i procesu produkcji. Dotyczy to i samego napoju, i zastosowanego opakowania.

Pytania pomocnicze przy określaniu jednostki funkcjonalnej to np.:

• Co konsument rozumie jako jednostkę produktu?

• Jaka jednostka produktu jest reprezentatywna?

• Z jakim innym produktem może być porównany analizowany produkt?