Data publikacji: 8.09.2023
Data aktualizacji: 22.12.2023

Spis treści:
1. Darmowy kalkulator śladu węglowego – nowa odsłona
2. Czym jest kalkulator śladu węglowego? 
3. Kalkulator śladu węglowego w praktyce 
4. Ulepszony darmowy kalkulator śladu węglowego – Co nowego w narzędziu? 
5. Dlaczego warto zainteresować się tematem liczenia śladu węglowego już teraz?

Darmowy kalkulator śladu węglowego – nowa odsłona

Redukcja śladu węglowego w firmie jest oczywiście wyzwaniem. Ale na szczęście – może być również szansą! To możliwość na wygenerowanie oszczędności, optymalizację procesów, rozwój przedsiębiorstwa i budowanie długofalowej odporności firmy na zmieniające się warunki w kontekście zmiany klimatu. Zrozumienie czym jest ślad węglowy i dążenie do dekarbonizacji firmy to inwestycja, która szybko się zwróci, często w nieoczekiwany nawet sposób.  

Czym jest kalkulator śladu węglowego? 

Chcąc wesprzeć polskie firmy w działaniach proklimatycznych, przygotowaliśmy bezpłatny kalkulator śladu węglowego – narzędzie dedykowane głównie sektorowi MŚP, które pozwala w prosty sposób obliczyć wielkość emisji gazów cieplarnianych, które firma generuje do atmosfery. Kalkulator śladu węglowego od zeszłego roku jest dostępny na naszej stronie internetowej, a ostatnio wprowadziliśmy do niego kilka istotnych aktualizacji.  

Kalkulator śladu węglowego w praktyce 

Korzystanie z kalkulatora jest bezpłatne i nie wymaga instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania. Po wprowadzeniu danych użytkownik narzędzia otrzymuje raport zawierający praktyczne wskazówki dotyczące podstawowych źródeł emisji w firmie oraz rekomendacje jak opracować i wdrożyć strategię redukcji emisji.  

Dla użytkowników, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat śladu węglowego, jego wpływu na klimat oraz sposobów ograniczania i kompensacji emisji, przygotowana została baza wiedzy dostępna na każdym etapie wypełniania danych w kalkulatorze. 

Ulepszony darmowy kalkulator śladu węglowego – Co nowego w narzędziu? 

Narzędzie przyjazne użytkownikowi 

W kilka miesięcy od uruchomienia, kalkulator śladu węglowego został poddany serii dodatkowych testów z użytkownikami. Otrzymane wyniki posłużyły nam jako drogowskaz do ulepszenia narzędzia. Wprowadzając zmiany dotyczące widoku i projektu graficznego, kierowaliśmy się zasadą, by narzędzie było możliwie spójne i czytelne, a poruszanie się po nim proste i intuicyjne.  

Każdy głos jest dla nas ważny, dlatego jeśli masz jakieś sugestie jak ulepszyć nasz kalkulator – napisz do nas! 

Rozbudowana baza danych 

Zgodnie z zasadami metodyki GHG Protocol, obliczenia śladu węglowego powinny opierać się na możliwie najnowszych danych. Do tej pory kalkulator śladu węglowego Climate Strategies Poland pozwalał na obliczenie śladu węglowego tylko dla danych za 2021 rok. Nasz zespół ekspertów dokonał jednak wszelkich starań i zaktualizowana została baza wskaźników emisji.  

W 2021 roku narzędzie zasilało 435 zweryfikowanych i dedykowanych wskaźników emisji, natomiast w 2022 roku rozszerzyliśmy bazę aż do 524 wskaźników, uzupełniając ją o kolejnych dostawców energii elektrycznej i energii cieplnej, których oferty dostępne są na polskim rynku. 

Ta aktualizacja sprawiła, że każda firma jest w stanie policzyć ślad węglowy nie tylko za pomocą metody Location Based (czyli bazując na średnich wskaźnikach dla Polski), ale również za pomocą metody Market Based – wybierając wskaźnik emisji konkretnego dostawcy energii.  

Dzięki aktualizacji użytkownicy zyskali kolejną wskazówkę dotyczącą strategii redukcji emisji: chcąc ograniczyć ślad węglowy – wybierz dostawcę o możliwie najniższym wskaźniku emisji lub rozważ przejście na zieloną energię odnawialną! 

Dlaczego warto zainteresować się tematem liczenia śladu węglowego już teraz? 

  • Zyskanie przewagi konkurencyjnej – obliczenie śladu węglowego staje się warunkiem wstępnym, aby być notowanym na giełdach, a także obowiązkiem dla firm startujących w zamówieniach publicznych i inwestycyjnych (czytaj więcej: Przewodnik po konkurencyjności klimatycznej). 
  • Przygotowanie do zmian regulacyjnych – zgodnie z dyrektywą CSRD, obowiązkiem raportowania śladu węglowego w Polsce objętych zostanie nawet 3500 przedsiębiorstw (czytaj więcej: Dyrektywa CSRD – co każda firma powinna o niej wiedzieć?). 
  • Zidentyfikowanie nowych obszarów ryzyka – zbieranie danych kalkulacyjnych oraz analiza wyników to okazja do ponownej analizy strategii biznesowej firmy pod kątem wpływu zmian klimatu na jej działanie i dalszy rozwój (czytaj więcej: Raport do CDP – co trzeba wiedzieć i jak się przygotować?). 
  • Oszczędności – zmniejszenie zużycia energii i surowców pomaga obniżyć koszty operacyjne, zweryfikować dotychczasowe umowy z interesariuszami, a nawet zupełnie zmienić strategię działania.  
  • Nowe możliwości rozwoju – konsumenci, partnerzy biznesowi i inne podmioty coraz częściej oczekują przejrzystości w zakresie wyników emisji gazów cieplarnianych. Firma, która poważnie podchodzi do wyzwań środowiskowych, to firma godna zaufania i wiarygodny partner biznesowy.