Data publikacji: 29.08.2023
Data aktualizacji: 29.02.2024

Policzenie śladu węglowego przedsiębiorstwa i raportowanie do CDP

Spis treści:

  1. Wyzwanie
  2. Cel i efekty
  3. Metoda kalkulacyjna
  4. Granice i zakres obliczeń
  5. Etapy procesu
  6. Wnioski z projektu
  7. Okiem eksperta

Wyzwanie

Z prośbą o policzenie śladu węglowego przedsiębiorstwa w Zakresie 1 i 2 oraz zaraportowaniu wyników na platformie CDP zgłosiła się do nas firma z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Na polskim rynku firma działa od ponad 30 lat, posiada 3 filie i zatrudnia około 350 pracowników.

O podjęcie działań firma została poproszona przez jednego z głównych klientów – znanego producenta sprzętu AGD, który – podobnie jak inne globalne marki – wyznacza coraz bardziej ambitne cele i realizuje kolejne kroki w dążeniu do zrównoważonego rozwoju.  Firmy tego typu, po obliczeniu własnych emisji w Zakresie 1 i 2, nakładają na swoich dostawców obowiązek raportowania śladu węglowego. Stanowi to dla nich niezbędny element w procesie obliczania śladu węglowego z uwzględnieniem emisji w łańcuchu wartości (Zakres 3).

Cel i efekty

Celem projektu było obliczenie śladu węglowego za 2022 rok w Zakresie 1 i Zakresie 2 i otrzymanie wysokiej oceny (preferowana ocena C) za raport związany z działaniami klimatycznymi na platformie CDP.

Wspólny wysiłek i współpraca w tym zakresie z klientem przyniosły oczekiwane efekty i cele te zostały spełniony. Dzięki obliczeniu śladu węglowego oraz zaraportowaniu wyniku na platformie CDP konkurencyjność klimatyczna naszego klienta wzrosła, a jego pozycja w łańcuchu dostaw globalnej marki została niezagrożona.

Na koniec projektu nasi eksperci udostępnili klientowi komplet dokumentów, który zawierał m.in listę rekomendacji działań redukcyjnych. Klient poinformował nas, że w 2024 roku wdrożą niektóre z nich, m.in. zakup energii ze źródeł odnawialnych.

Metoda kalkulacyjna

W naszych projektach zawsze działamy zgodnie z zasadami globalnie uznanego i stosowanego standardu obliczania śladu węglowego – Protokołu GHG. W tym przypadku były to wytyczne dla obliczania śladu węglowego organizacji w Zakresie 1 i 2.


Policzenie śladu węglowego przedsiębiorstwa - Protokół GHG

Granice i zakres obliczeń

Granice organizacyjne wyznaczyliśmy na podstawie kontroli operacyjnej wykonanych obliczeń emisji GHG. Granica obejmuje wszystkie trzy filie przedsiębiorstwa na terenie Polski.

Granice operacyjne objęły natomiast wszystkie źródła emisji, które po konsultacji z klientem, nasi eksperci zidentyfikowali w poniższych obszarach:

Zakres 1 – Emisje wynikające ze spalania gazu ziemnego, LPG oraz paliw w samochodach należących do floty przedsiębiorstwa.

Zakres 2 – Emisje wynikające z zakupionej energii elektrycznej na własny użytek.


Policzenie śladu węglowego przedsiębiorstwa - wyniki

Największy (bo prawie 92% ) udział w całkowitym śladzie węglowym klienta stanowią emisje pochodzące ze zużycia energii elektrycznej. Wynika to głównie z braku zużycia energii cieplnej oraz z niewielkiej liczby samochodów we flocie klienta.

Etapy procesu

Wieloletnie doświadczenie naszych ekspertów w zakresie obliczania śladu węglowego umożliwiło wyznaczenie najbardziej efektywnego schematu działania w projektach kalkulacyjnych. Dzięki temu udało nam się zoptymalizować poszczególne kroki, a także zachować spójność i konsekwencję w działaniu. Na pierwszym spotkaniu ustaliliśmy cele pośrednie oraz wyznaczyliśmy terminy realizacji każdego etapu.


Policzenie śladu węglowego przedsiębiorstwa - etapy procesu

Wnioski z projektu

  • Największym wyzwaniem w tym projekcie było zebranie danych do raportu CDP zgodnie z wytycznymi i kompleksowe opisanie działań klimatycznych podejmowanych przez klienta. Osiągnięcie postanowionego celu i otrzymanie satysfakcjonującej oceny było możliwe również dzięki aktywnemu zaangażowaniu menadżera projektu po stronie naszego klienta. Do wspólnego sukcesu przyczyniło się szerokie zrozumienie zasad raportowania do CDP przez obie strony.
  • Obecny profil firmy oraz sposób użytkowania energii i spalania paliw dają możliwość redukcji emisji o 92% w Zakresie 1 i 2. Stanie się tak, jeśli zakupiona energia elektryczna będzie pochodziła ze źródeł odnawialnych. Nie oznacza to jednak działalności niskoemisyjnej w całym łańcuchu wartości, ponieważ nie zostały policzone emisje w Zakresie 3.

Okiem eksperta

Sylwia Mindykowska - Project Manager w Climate Strategies Poland
Sylwia Mindykowska
Projekt Manager

W opisanym projekcie do spełnienia wytycznych postawionych przez głównego klienta – globalnego producenta sprzętu AGD – wystarczyło zaraportowanie działań klimatycznych za pomocą platformy CDP.
Jednak nie zawsze tak się dzieje. Z naszych obserwacji i rozmów z pozostałymi klientami wynika, że partnerzy nakładają na dostawców coraz bardziej restrykcyjne wymogi. Jednym z nich jest np. obowiązek załączania strategii działań dekarbonizacyjnych w dokumentach przetargowych czy wybór partnerów handlowych tylko wśród dostawców oferujących produkty o ograniczonej emisyjności). Firmy, które będą chciały pozostać w łańcuchach dostaw, będą musiały nie tylko raportować, ale i aktywnie redukować swoje emisje.Przeczytaj także: Baza wiedzy na temat śladu węglowego

Autorka artykułu:

Sylwia Mindykowska, Project Manager