Data publikacji: 19.01.2024

Nowe regulacje dotyczące ESG sprawiły, że wszyscy dziś mówią o raportowaniu. Świadomość w tym zakresie rośnie, choć nadal większość firm i osób odpowiedzialnych za te procesy, nie jest gotowa na gromadzenie danych. Co więcej, brak zrozumienia w organizacjach, że raportowanie to tylko narzędzie, element strategicznego myślenia o obniżaniu emisji firmy. Rzetelnie przygotowanej strategii klimatycznej potrzebuje obecnie tak naprawdę każda organizacja. Wszyscy mierzą się z zagrożeniem zmianami klimatu i wszyscy powinni im przeciwdziałać. W biznesie taka strategia ma dodatkowe znaczenie. Dzięki niej można uwolnić potencjał, jaki dla firmy oznacza podążanie w kierunku dekarbonizacji. 

Spis treści:

  1. Strategia klimatyczna dlaczego jest potrzebna firmom i organizacjom?
  1. Strategia klimatyczna – co to jest?
  1. Jak napisać strategię klimatyczną dla firmy?
  1. Strategia klimatyczna firmy – dlaczego warto ją mieć?

Strategia klimatyczna dlaczego jest potrzebna firmom i organizacjom?

Dekarbonizacja, czyli odejście od paliw kopalnych, to jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakim stoi obecnie świat. Naukowcy są zgodni – bez przemian w przemyśle, energetyce, transporcie i konsumpcji nie uda się ograniczyć zmian klimatycznych. Zobowiązania w tym zakresie podejmuje większość państw, a wiele z nich zaczyna wdrażać nową politykę. 

Prawdopodobnie każdą firmę czekają w związku z tym pewne zmiany. Biznes będzie się musiał przestawić na nowe tory. To od przedsiębiorcy zależeć będzie, czy przyjmie aktywną rolę w tym procesie i zdecyduje się na wdrażanie zmian zawczasu, na swoich warunkach. Właśnie to mają umożliwić strategie klimatyczne. 

Strategia klimatyczna – co to jest?

Strategia klimatyczna firmy określa to, w jaki sposób dane przedsiębiorstwo planuje zrealizować swoje cele w zakresie wpływu na klimat. Chodzi o to, o ile planuje zmniejszyć emisje związane z działalnością, w jakim czasie i jakimi środkami. 

O ile cele redukcji emisji gazów cieplarnianych ogłasza teraz coraz więcej firm, to bez planu, jak je osiągnąć, takie ambicje mogą pozostać w sferze marzeń. W związku z tym strategię klimatyczną trzeba traktować podobnie jak inne strategie wdrażane w firmie. Jeśli będzie tylko kolejnym dokumentem, który po utworzeniu będzie się kurzył w szufladzie, na nic się nie przyda. 

Strategia klimatyczna ma pomóc firmie w codziennych działaniach, wyznaczać kierunki przy podejmowaniu decyzji, przyczyniać się do wdrażania innowacji, a jednocześnie być źródłem oszczędności (np. zasobów, mediów) w firmie. Można o niej myśleć jako o systemie zarządzania i działania w przedsiębiorstwie. 

Jak napisać strategię klimatyczną dla firmy?

Podstawą stworzenia strategii klimatycznej organizacji jest określenie celów redukcji emisji. Pierwszym krokiem będzie więc zbadanie, jaki jest nasz wpływ na klimat. W Fundacji Climate Strategies Poland wspieramy firmy i miasta w procesie analizy śladu węglowego oraz ich głównych dźwigni, a następnie przygotowujemy plan redukcji. Z myślą o małych i średnich firmach opracowaliśmy bezpłatny kalkulator śladu węglowego, który pomaga firmom obliczyć ślad węglowy z Zakresie 1 i 2 oraz przygotowuje do procesu redukcji, a tym samym do zrobienia pierwszego kroku do obniżania emisji. 

Po określeniu wielkości śladu węglowego przychodzi czas na przygotowanie planu redukcji emisji. Plan ten powinien zawierać informacje o tym: 

  • jakie emisje będą ograniczane?
  • o ile spadną emisje?
  • w jaki sposób i w jakim czasie będą redukowane?

Każdy element strategii klimatycznej – podobnie jak innych strategii – powinien być mierzalny. Oznacza to, że w danym momencie powinno się móc zweryfikować, jak idą postępy w jego realizacji. 

Strategia klimatyczna musi być zgodna z innymi strategiami firmy, bez tego ciężko będzie ją wdrożyć. Przykładowo – prowadząc firmę transportową można łatwo ograniczyć emisje, zmniejszając liczbę przejazdów w ciągu dnia. To może być jednak do nie do pogodzenia z modelem rozwoju biznesowego, jaki przyjęła dana firma. 

W stworzeniu strategii klimatycznej dla organizacji mogą pomóc profesjonaliści. Skorzystanie z takich usług, jakie oferuje Fundacja Climate Strategies Poland, daje pewność, że strategia będzie stworzona poprawnie, a jej realizacja pomoże osiągnąć zamierzone rezultaty. 

Strategia klimatyczna firmy – dlaczego warto ją mieć? 

Posiadanie i realizacja strategii klimatycznej to nie tylko kwestia uodpornienia biznesu na negatywne bodźce. Jej wdrożenie przynosi korzyści na co dzień. Dobra strategia klimatyczna firmy może być szansą na wykrycie błędów w procesach operacyjnych. Dzięki niej można zoptymalizować wykorzystanie różnych zasobów, a dzięki temu oszczędzać zasoby i poprawiać wydajność

Opracowanie sposobu osiągania celów redukcji emisji może być nie tylko zgodne z modelem biznesowym, ale wręcz go wspierać. Na przykład założenie konieczności inwestycji w jakimś zakresie może być impulsem do znalezienia grantów albo korzystnych form jej finansowania

Jest też inna kwestia o podstawowym znaczeniu dla polskiego biznesu. Firmy na zachodzie strategie klimatyczne zaczęły tworzyć już jakiś czas temu. Dzięki temu już przygotowują się na zachodzące zmiany i korzystają z funduszy dostępnych na zieloną transformację. Jeśli polskie firmy nie zaczną tworzyć własnych strategii klimatycznych, to pozostaną jeszcze bardziej w tyle w wyścigu o konkurencyjność klimatyczną. 

Autor artykułu:

Climate Strategies Poland