Data publikacji: 1.12.2023

Wykorzystanie zielonych technologii może być kluczem do sukcesu w biznesie. Z taką opinią zetknął się już chyba każdy przedsiębiorca. Ale czym w ogóle są zielone technologie, jakie są ich przykłady i jak wykorzystać je w firmie? 

Zielone technologie dla zrównoważonej przyszłości  

Zielona technologia, zielona energia, zielona transformacja – wydaje się, że w XXI wieku wszystko się zazielenia. Nie bez powodu. Mniej szkodliwe dla klimatu i środowiska wersje technologii są niezbędne z punktu widzenia walki z zanieczyszczeniami i globalnym ociepleniem. Ale mogą być też świetnym krokiem dla zwiększania konkurencyjności, innowacyjności i rentowności firm.  

Żeby czerpać korzyści z wykorzystania zielonych technologii trzeba najpierw wiedzieć, czym one w ogóle są. To ważne, żeby uniknąć tak zwanego greenwashingu. Chodzi o zjawisko, w którym – ze względu na coraz większą popularność ekologii i walki z ociepleniem klimatu – wiele technologii i innowacji przedstawia się jako zielone na wyrost, albo wręcz niezgodnie z prawdą. 

Spis treści : 

 1. Zielone technologie co to?  
 1. Zielone technologie – przykłady 
 1. Wpływ zielonych technologii na biznes – korzyści 

Zielone technologie co to? 

Zielona technologia nie ma jednej i ścisłej definicji. Tego terminu używa się w przypadku wykorzystania technologii, które mają zmniejszyć wpływ człowieka na środowisko naturalne lub klimat. Zieloną technologię można też określać jako technologię przyjazną środowisku, mającą pozytywny wpływ na klimat czy zmniejszającą negatywy wpływ człowieka na te sfery. 

Jak wskazuje ONZ1, można przyjąć, że zielone technologie to takie, które, w porównaniu z tymi, dla których są substytutami: 

 • chronią środowisko,  
 • mniej zanieczyszczają,  
 • wykorzystują wszystkie zasoby w bardziej zrównoważony sposób,  
 • poddają recyklingowi więcej odpadów i produktów, 
 • radzą sobie z odpadami w sposób bardziej akceptowalny. 

Warto pamiętać, że chociaż istnieją technologie, które będą miały jednocześnie pozytywny wpływ na klimat i na środowisko, to nie zawsze tak będzie. Na przykład technologia, która umożliwi recykling większej części odpadów niż do tej pory przy mniejszym zużyciu energii będzie wpływała dobrze i na jedno, i na drugie. Dzięki zmniejszeniu ilości odpadów, których nie da się przetworzyć, może zmniejszyć ilość odpadów które będą zalegać na wysypiskach lub w oceanach. Mniejsze zużycie energii będzie zaś oznaczało mniejsze emisje. 

Zielone technologie – przykłady 

Jakie technologie w praktyce można określić jako zielone? Przykładów przybywa z każdym rokiem. W niektórych sferach gospodarki mogą istnieć bardzo specyficzne dla danej branży sposoby walki z wpływem człowieka na klimat i środowisko.  

Przykłady zielonych technologii, które znamy z codziennego życia to chociażby: 

 • Produkcja energii z odnawialnych źródeł (OZE)
 • Elektryfikacja transportu, 
 • Zmniejszanie zużycia energii sprzętów, maszyn, ogrzewania czy oświetlenia, 
 • Kogeneracja w energetyce, 
 • Oczyszczanie ścieków. 

Wpływ zielonych technologii na biznes – korzyści 

Zalet z wykorzystania zielonej technologii dla biznesu – poza samym faktem, że mniej szkodzimy klimatowi i środowisku – jest co najmniej kilka. Pierwszą z korzyści może być zmniejszanie kosztów. Zielone technologie często dają możliwość zmniejszenia ilości zużywanej energii lub innych zasobów, pozyskiwania ich w tańszy lub bardziej efektywny sposób czy zmniejszania ilości odpadów powstających z danej działalności. Mniejsze koszty to z kolei większe zyski albo większe środki na inwestycje. 

W dzisiejszych realiach wykorzystanie zielonych technologii to także sposób na zwiększenie konkurencyjności firmy. Przede wszystkim – ekologia oraz troska o klimat są coraz szerzej podzielanymi wartościami. Jak wskazują badania2, coraz większa liczba konsumentów przynajmniej w jakimś stopniu bierze pod uwagę ten wymiar, dokonując wyboru towaru czy usługi. Niektórym kontrahentom także zależy na wchodzeniu w relacje biznesowe z firmami, które umieją wykazać, że troszczą się o klimat i środowisko. Sprawdź, czym jest konkurencyjność klimatyczna! 

Wykorzystanie zielonych technologii staje się też coraz ważniejsze z punktu widzenia pozyskiwania finansowania. Banki, fundusze inwestycyjne i inne instytucje finansowe chętniej finansują mniej szkodliwe dla klimatu przedsięwzięcia, ze względu na trendy i otoczenie regulacyjne. Dlatego ważnym elementem budowania konkurencyjności wielu firm w Europie i na świecie jest stawianie na zielone technologie, ograniczanie emisji i budowanie odpowiednich strategii w tym zakresie.  

O tym, jak wpłynąć na budowanie konkurencyjności klimatycznej firmy przeczytasz w naszym raporcie: