Miasta tworzą ludzie. Miasta są dla ludzi. Bez zaangażowania miast nie zatrzymamy katastrofy klimatycznej, bez zaangażowania ich mieszkańców żadne zmiany nie będą możliwe.

Chcielibyśmy serdecznie Państwa zaprosić do zarejestrowania i udziału w wydarzeniu online „Gdańsk na ścieżce do neutralności klimatycznej.”

Wspólnie z Miastem Gdańsk i Komisją Europejską  organizujemy dyskusję z mieszkańcami zainteresowanymi wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatu stojącymi przed naszym miastem. Dyskusja odbędzie się w dniu 10 września 2020 r. w godzinach 17.15-20.00 w formie warsztatów online poprzedzonych panelem ekspertów.  

Warsztaty odbędą się w ramach cyklu europejskich konsultacji obywatelskich którym patronuje Misja Komisji Europejskiej „Neutralne dla klimatu i inteligentne miasta”. Misja ta, działająca w ramach inicjatywy Horyzont 2020 ma przygotować raport, który będzie wkładem do przyszłej polityki unijnej w obszarze „Neutralne dla klimatu i inteligentne miasta”. Na czele zespołu ekspertów stoi pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, była prezydent miasta stołecznego Warszawy i była Prezes Narodowego Banku Polskiego.

Celem konsultacji jest zainicjowanie dyskusji nt. Miejskiego Paktu dla Klimatu – porozumienia mieszkańców, władz miasta oraz innych stron aktywnie uczestniczących w życiu miasta (jak np. przedsiębiorców czy ruchów miejskich). Miejski Pakt dla Klimatu, w duchu idei partycypacji, opierając się na najlepszych doświadczeniach takich programów jak np. Budżet Obywatelski powinien stanowić punkt odniesienia na ścieżce Gdańska ku neutralności klimatycznej. Mając świadomość ogromu wyzwań stojących przed miastem i jego mieszkańcami chcemy szukać praktycznych rozwiązań, które możemy zainicjować tu i teraz, w ramach działań pilotażowych.

Ze spotkania zostanie sporządzone sprawozdanie, który posłuży Komisji Europejskiej w tworzeniu raportu i rekomendacji dotyczących sposobu osiągnięcia założonych celów klimatycznych. Raport będzie prezentowany podczas  European Research & Innovation Days (22-24 września 2020). Zapisz się:


Program wydarzenia:

10 września 2020

Sesja wprowadzająca (17.15 – 18.00):

Program  Horyzont Europa i misji „Smart and climate neutral cities”, Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz – Chair of the Mission Board „Climate-Neutral and Smart Cities”

Gdańsk na zielonej ścieżce, Pan Piotr Borawski , Wiceprezydent Gdańska ds. przedsiębiorczości i zmian klimatu

Jak rozumieć neutralność klimatyczną, Pan Mirosław Proppé – Prezes Zarządu WWF Polska

Smart City po polsku, Pan Witold Drożdż – Członek Zarządu ds. Strategii i Spraw Korporacyjnych, Orange Polska

Miasto przyszłości, Pani Katarzyna Boni – Pisarka, reporterka, autorka m.in.  “Auroville. Miasto z marzeń”

Dyskusja z mieszkańcami (18.00 – 20.00)

W ramach dyskusji zapytamy mieszkańców Gdańska m.in o kwestie związane ze zmianami klimatu, o transport publiczny oraz o to, jakie nadzieje pokładają w nowoczesnych technologiach.

Narzędzie online.

Każdego uczestnika warszatu dodatkowo ddatkowo zachęcamy do wyrażenia swojej opinii i opisania wizję miasta w ankiecie online. Link do ankiety zostanie do Państwa przesłany razem z linkiem do wydarzenia.

Partnerzy wydarzenia: