dr Agnieszka Liszka-Dobrowolska
Członkini Zarządu

dr Agnieszka Liszka-Dobrowolska

Ekspertka z wieloletnim doświadczeniem w budowaniu strategii komunikacyjnych. Pomysłodawczyni wielu projektów w obszarze ochrony klimatu i jakości powietrza. Współzałożycielka Fundacji Climate Strategies Poland zajmującej się liczeniem śladu węglowego, wspieraniem firm i samorządów w redukcji emisji. Agnieszka Liszka-Dobrowolska to współzałożycielka Magazynu Pismo. Od kilku lat zajmuje się działaniem na rzecz budowania świadomości nt. zmiany klimatu. Członkini Rady Fundacji ISP, Fundacji WWF i Fundacji Pismo. Mama bliźniaczek.


Doświadczenie

Współzałożycielka, Członkini Zarządu

czerwiec 2020 – obecnie

Wspieranie firm i samorządów w Polsce w drodze do neutralności klimatycznej. Obliczamy ich ślad węglowy, budujemy strategie redukcji, wspieramy w komunikacji i edukujemy.


Senior Advisor

październik 2018 – obecnie


Wspieranie Purpose Climate Lab w kształtowaniu i prowadzeniu projektów w Polsce. Budowanie świadomości na temat kryzysów klimatycznych i myślenia zorientowanego na rozwiązania.


Założycielka e-commerce

październik 2016 – obecnie

Założycielka platformy internetowej związanej z zanieczyszczeniem powietrza i zanieczyszczeniami. Oddechtozycie.pl to platforma B2C z wyborem najwyższej jakości masek na twarz, oczyszczaczy powietrza i monitorów jakości powietrza, niezbędnych podczas sezonu smogowego oraz jako ochrona antywirusowa.


Współwłaścicielka i założycielka wydawnictwa

styczeń 2012 – 2015

Współzałożycielka i właścicielka wydawnictwa Kurhaus Publishing, specjalizującego się w publikacjach biznesowych i książkach non-fiction. Wśród opublikowanych autorów przez Kurhaus znaleźli się m.in.: Michael Sandel, Nassim Nicholas Taleb, Daniel Yergin.External Relations Manager

wrzesień 2008 – grudzień 2011

External Relations Manager, odpowiedzialna za budowanie reputacji i zarządzanie ryzykiem reputacyjnym, wspierająca zespoły klientów w wyzwaniach komunikacyjnych, współpracująca z McKinsey Strategy Practice w Europie Środkowo-Wschodniej, zaangażowana w inicjatywę dotyczącą zmiany klimatu.


Podsekretarz Stanu, Rzecznik Prasowy Rządu

listopad 2007 – lipiec 2008

Rzecznik prasowy Rządu RP, Podsekretarz Stanu, Minister Informacji, kierowanie Centrum Informacyjnym Rządu, media relations, informacja publiczna.Communication Manager

2005 – listopad 2007

Menedżer ds. Relacji Zewnętrznych, McKinsey & Company Poland, odpowiedzialna za strategię budowania reputacji, komunikację zewnętrzną, zarządzanie ryzykiem reputacji oraz organizację wydarzeń.Communication Manager

2003 – 2005Press Officer

2002