Miasta zajmują zaledwie 3% powierzchni lądów, a jednocześnie generują 72% światowej emisji gazów cieplarnianych.

Miasta i obszary metropolitalne są jednak centrami aktywności gospodarczej, naukowej i innowacyjnej. To, jak będzie wyglądało życie w miastach ma kluczowe znaczenie biorąc pod uwagę nadchodzącą katastrofę klimatyczną.

Polskie miasta od wielu lat przygotowują się do stawienia czoła zmianie klimatu – najpierw poprzez Plany Gospodarki Niskoemisyjnej, następnie poprzez Miejskie Plany Adaptacji do Zmian Klimatu. Nadszedł czas zrobić kolejny krok. W 2021 roku, 10 polskich miast zgłosiło się do unijnego programu 100 miast neutralnych dla klimatu do 2030 roku. To w nich upatrujemy liderów zmiany, którzy rozpoczną niezbędną transformację systemową w kierunku neutralności klimatycznej. Oczywiście każde miasto mierzy się z innymi wyzwaniami i trudnościami, by ten cel osiągnąć. Dlatego Fundacja Climate Strategies Poland wspiera miasta w ich działaniach redukujących emisje gazów cieplarnianych.

Liczymy ślad węglowy

W konsekwencji dążenia UE do neutralności klimatycznej do 2050 r., Komisja Europejska we wrześniu 2020 r. zaproponowała podniesienie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do poziomu co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z 1990r. Oznacza to obniżenie emisji w sektorach, których dotychczas nie obejmował ETS – transport, budownictwo (czyli ogrzewanie) i rolnictwo.

  • nowe cele dla OZE (40%) i efektywności energetycznej (36-39%) do 2030 r.
  • dla budynków użyteczności publicznej KE proponuje wymóg renowacji co najmniej 3% rocznie całkowitej powierzchni wszystkich budynków i cel 49% OZE w BUP do 2030 r.
  • redukcja emisji z pojazdów (samochody osobowe): 55%

A jak wiadomo, nie możemy redukować czegoś, co nie zostało policzone. Liczymy ślad węglowy (czyli całkowitą sumę emisji gazów cieplarnianych) usług, produktów, przedsiębiorstw i planowanych inwestycji zgodnie z międzynarodowym standardem kalkulacji gazów cieplarnianych GHG Protocol.

Protokół GHG ma na celu zapewnienie miastom standardów i narzędzi do pomiaru generowanych emisji, a także budowania skutecznych strategii, wyznaczania mierzalnych celów i kompleksowego śledzenia postępów w redukcji emisji.

Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Inventories wymaga, aby miasta zgłaszały swoje emisje przy użyciu dwóch odrębnych, ale uzupełniających się podejść:

  • Ramy zakresów 
  • Ramy miejskie mierzą emisje gazów cieplarnianych związane z działaniami odbywającymi się w granicach geograficznych miasta. 

Obejmuje to wybrane źródła emisji w zakresie 1, 2 i 3. Zapewnia dwa poziomy raportowania przedstawiające różne poziomy kompletności:

Poziom BASIC obejmuje źródła emisji, które występują w prawie wszystkich miastach (energia stacjonarna, transport przygraniczny i odpady generowane przy granicach), a metodologie i dane obliczeniowe są łatwiej dostępne.

Poziom BASIC+ obejmuje bardziej kompleksowe źródła emisji (źródła BASIC plus IPPU, AFOLU, transport transgraniczny oraz straty, przesyłu i dystrybucji energii) i odzwierciedla bardziej wymagające procedury gromadzenia i obliczania danych.

Przygotowujemy strategie neutralnych klimatycznie miast

W bliskiej współpracy z zespołami projektowymi po stronie miast, aktywnie uczestniczymy w planowaniu strategii osiągania emisyjnej neutralności. Dzielimy się wiedzą, dobrymi praktykami innych podmiotów, pomagamy w wymianie doświadczeń z miastami, które podobne działania mają to już za sobą. Nasi eksperci towarzyszą miastom nie tylko w całym procesie, ale podpowiadają w konkretnych dziedzinach np. efektywności energetycznej czy finansowaniu zielonych projektów.

Wspieramy w podejmowaniu działań niskoemisyjnych

Zmiana klimatu dotyka właściwie każdej dziedziny życia i prędzej czy później się na nią przełoży. Dlatego, uważne projektowanie działań i projektów, biorąc pod uwagę redukcje emisji jest niezwykle ważne. Chętnie dzielimy się wiedzą i spostrzeżeniami, a do dyskusji zapraszamy również mieszkańców, przedstawicieli nauki i organizacji pozarządowych. Wszystko po to, by miasta realizując swoją politykę klimatyczną, miały spojrzenie z różnych stron i mogły świadomie podejmować różne decyzje. W takim celu powstała m.in. Gdańska Rada ds. Zmian Klimatu, w której mamy przyjemność uczestniczyć.

Zapewniamy wsparcie eksperckie w poszerzaniu kompetencji przedstawicieli samorządów

W ramach współpracy z Unią Metropolii Polskich, regularnie organizujemy spotkania, na których poruszamy tematy związane z klimatem, pozwalające lepiej zrozumieć sytuację polskich miast w obliczu nadchodzących wyzwań. Wierzymy, że kompetentny zespół to podstawa świadomie prowadzonej polityki klimatycznej. Dysponujemy szeregiem narzędzi, dzięki którym jesteśmy w stanie, nawet najtrudniejsze kwestie przedstawić w jasny i zrozumiały sposób. A nasi prelegenci to nie tylko eksperci w swoich dziedzinach, ale również doświadczeni mówcy, których słucha się z przyjemnością.

Prowadzimy działania edukacyjne

Wyznajemy zasadę, że każda okazja, by pomówić o klimacie jest dobra! Wierzymy, że konsekwentne budowanie świadomości i docieranie do nowych grup odbiorców, jest zasadne w walce o zmniejszenie skutków zmiany klimatu. Regularnie organizujemy webinary, jesteśmy prelegentami na szkoleniach, udzielamy wywiadów, nasze wypowiedzi regularnie pojawiają się w branżowych czasopismach i wydajemy własne publikacje.

Wskazujemy źrodła i sposoby finansowania proklimatycznych inwestycji

To co często przewija się w naszych rozmowach to stwierdzenie, że funduszy na finansowanie zielonych projektów jest mnóstwo, natomiast niewiele jest projektów wartych finansowania. Staramy się odwracać ten trend. Wspierając miasta w planowaniu inwestycji dzielimy się wiedzą o potencjalnych funduszach i inwestorach oraz bogatym doświadczeniem w (skutecznym!) składaniu wniosków o finansowanie.