Redukcja śladu węglowego w firmach – sprawdź, jak Climate Strategies Poland może pomóc!

Nie da się osiągnąć znaczących rezultatów na ścieżce zapobiegania zmianom klimatu bez szerokiego zaangażowania firm. Biznes jest bowiem odpowiedzialny bezpośrednio lub pośrednio za ponad 70% światowej emisji gazów cieplarnianych.

Ślad węglowy jest podstawowym parametrem informującym o skali wyzwań, jakie stoją przed firmą w kontekście przeciwdziałania zmianom klimatu. Należy jednak pamiętać, że policzenie wielkości emisji gazów cieplarnianych to dopiero pierwszy krok na drodze do zrównoważonej działalności gospodarczej. Realną zmianą są dopiero działania redukcyjne.

infografika przedstawia tlenek węgla CO2, który można zredukować dzięki działaniom Climate Strategies Poland

Liczymy emisje CO2

Liczymy ślad węglowy firm, miast, produktów oraz wydarzeń. Robimy to zgodnie z globalnie uznanym Protokołem GHG, w sposób dokładny i drobiazgowy, spójny, kompletny i przejrzysty.

Grafika przedstawia puzle, które symbolizują powstawanie strategii redukcji śladu węglowego tworzonej w Climate Strategies Poland

Tworzymy strategie

Pomagamy biznesowi planować i sukcesywnie wdrażać strategie dekarbonizacji, czyli redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Grafika przedstawia certyfikat, który symbolizuje edukację

Edukujemy i angażujemy

Liczenie i redukowanie emisji gazów cieplarnianych to ciągły proces. Dlatego wyposażamy naszych klientów w wiedzę na ten temat, a także dajemy dostęp im do narzędzi, by w kolejnych latach mogli liczyć i redukować ślad węglowy samodzielnie.

grafika przedstawiająca chmurki konwersacyjne. Symbolizuje otwartą i klarowną komunikację, bez greenwashingu przez fundację Climate Strategies Poland

Wspieramy komunikację bez greenwashingu

Pomagamy firmie zaplanować skuteczną i adekwatną do sytuacji komunikację środowiskową firmy, która nie nosi znamion greenwashingu czy dezinformacji klimatycznej.

grafika przedstawiająca tarczę ze strzałą w środku. Symbolizuje edukowanie o zmianie środowiska, śladzie węglowym i redukcji CO2 przez fundację Climate Strategies Poland

Przygotowujemy cele SBTi

Pomagamy firmom w dołączeniu do inicjatywy Science Based Targets, przygotowując dokładne kalkulacje oraz wspierając je w definiowaniu celów dekarbonizacyjnych firmy.

grafika przedstawiająca korzyści dla miast, które realizują strategie klimatyczne rekomendowane przez fundację Climate Strategies Poland

Pomagamy w raportowaniu do CDP

Wspieramy firmy na każdym etapie raportowania do CDP, które pomaga firmie w monitorowaniu i mierzeniu postępów dotyczących śladu węglowego firmy oraz pozycjonowania jej na tle danej branży.

Liczymy ślad węglowy

Liczymy ślad węglowy przedsiębiorstw (z rozbiciem na Zakresy 1,2 oraz 3), produktów oraz usług i uczymy jak wykorzystywać te wyliczenia w biznesie. Podstawę do zewnętrznego raportowania informacji na temat wyliczonego śladu węglowego stanowi zgodność naszych obliczeń ze standardem kalkulacji gazów cieplarnianych GHG Protocol. Efektem naszych prac oprócz dedykowanego narzędzia do obliczania śladu węglowego (kalkulatora) jest także rozbudowany raport (zgodny z GRI Standards) oraz certyfikat metodologiczny. W zależności od dostępności danych, sposobu ich organizacji i zbierania w danym przedsiębiorstwie oraz kompleksowości danego produktu, ślad węglowy np. przedsiębiorstwa czy produktu może zostać policzony w przeciągu od 6 do 12 tygodni.

Redukcja śladu węglowego w firmach – pomagamy zaprojektować strategię redukcji emisji

Ograniczanie śladu węglowego i budowanie konkurencyjności klimatycznej powinno być dla polskich firm zadaniem priorytetowym. Niestety z naszych analiz wynika, że polskie firmy wciąż zwlekają z poważnym zajęciem się kwestią liczenia śladu węglowego, budowania strategii redukcyjnych i raportowania klimatycznego. Brak zainteresowania tematem niesie ze sobą konkretne ryzyka biznesowe, łącznie z utratą odbiorców, zmniejszeniem przychodów i zysków i utrudnionym finansowaniem. Dobrze przygotowana strategia to skomplikowany i powiązany system regulacyjno – społeczno – gospodarczy, w który zaangażowani są praktycznie wszyscy interesariusze. Wymaga on kilku milowych kroków i zdefiniowania najważniejszych założeń tj. zmapowania obszarów działalności czy potencjalnych sposobów osiągania neutralności klimatycznej. Pomagamy odpowiednio zaplanować i sukcesywnie wdrażać te działania, by przyniosły jak największe korzyści.

Przygotowujemy strategię komunikacji klimatycznej

Nawet najrzetelniej przygotowana strategia redukcji i kompensacji emisji może przysporzyć problemów, jeśli nie będzie odpowiednio komunikowana. W pracy z firmamy kładziemy nacisk na odpowiedzialną komunikację klimatyczną, pokazywanie działań firmy w szerszym kontekście i adresowanie obszarów jej największej emisyjności. Prowadzimy również warsztaty, na których pokazujemy jak minimalizować ryzyko greenwashingu w deklaracjach klimatycznych.

Edukujemy pracowników organizacji na temat śladu węglowego

Rozwój pracowników to nie tylko optymalizacja posiadanego zestawu umiejętności do wykonywania określonych ról. To także przygotowanie do nowej roli czy obszaru obowiązków. W trakcie wdrażania działań redukujących emisje może okazać się, że niezbędne będzie powołanie nowego zespołu projektowego. A wyszkolony zespół, świadomy jak ważne jest zrównoważone działanie firmy to przynajmniej połowa sukcesu. Mamy na swoim koncie mnóstwo szkoleń, które pomagają pracownikom lepiej zrozumieć sytuacje biznesu w obliczu zmiany klimatu.

raportowanie-do-cdp

Pomagamy w raportowaniu do CDP

Jednym ze sposobów pokazania środowiskowej polityki firmy jest raportowanie wyników emisyjności i działań proklimatycznych w raportach Carbon Disclosure Project (CDP). Takie raportowanie pomaga zmierzyć postępy, ale też pokazuje pozycję firmy na tle danej branży, czy firm podobnej wielkości, zarówno w Polsce, Europie, jak i na świecie.

Ujawnianie wyników w ramach Carbon Disclosure Projekt niesie za sobą wiele korzyści – nie tylko wizerunkowych, ale również operacyjnych i biznesowych, takich jak: zyskanie przewagi konkurencyjnej, znalezienie nowych możliwości działania czy dotarcie do nowych klientów na całym świecie. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

Nasi Partnerzy

Zaufali nam