Łukasz Dobrowolski
Dyrektor ds. Strategii Klimatycznych i Rynku Energii

Łukasz Dobrowolski

W Fundacji odpowiada za projekty strategii redukcji śladu węglowego oraz zajmuje się zagadnieniami związanymi z rynkiem energii i transformacją energetyczną przedsiębiorstw. Jako konsultant i associate partner w McKinsey & Company doradzał największym polskim i światowym korporacjom w zakresie strategii i rozwoju biznesu. Zarządzał dużymi organizacjami biznesowymi, w tym jako Dyrektor Zarządzający w Polkomtel S.A. Od ponad 10 lat aktywny inwestor i przedsiębiorca zaangażowany w sektor energetyki odnawialnej, w segmencie biznesu, samorządów i klientów indywidualnych. Doradca, menadżer i przedsiębiorca. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz programu MBA na INSEAD.


Doświadczenie

Dyrektor ds. strategii klimatycznych i energii 

sierpień 2021 – obecnie

Współpraca z firmami, samorządami i organizacjami w celu opracowania i wdrożenia strategii związanych ze zmianą klimatu, w tym pomiaru i redukcji śladu węglowego oraz osiągnięcia kamieni milowych net-zero.


Współzałożyciel

styczeń 2018 – obecnie

Transformacja, rozwój biznesu, usługi doradcze w zakresie analizy due diligence. Finansowanie i inwestycje w przedsiębiorstwa typu start-up i scale-up w zakresie odnawialnych źródeł energii, czystych technologii i innowacji klimatycznych.


Dyrektor operacyjny

czerwiec 2018 – sierpień 2021

Inwestowanie w transformację energetyczną. Pierwszy dostawca usług typu Light-As-A-Service i PV-As-A-Service dla średnich i dużych klientów przemysłowych/korporacyjnych w Polsce. Opracowanie projektu, projektowanie, dostawa, utrzymanie. Finansowanie aktywów.


Niezależny doradca

kwiecień 2012 – grudzień 2017


Wsparcie i doradztwo dyrektorom spółek blue chip i właścicielom start-upów/spółek rozwijających się w kwestiach strategii handlowej, wzrostu, transformacji cyfrowej i zwrotu na rynku.Inwestor

marzec 2010 – grudzień 2017

Prywatne inwestycje na wczesnym etapie w sektorze OZE w Polsce: startupy pionierskie w zakresie mikroinstalacji B2C (ciepło i energia elektryczna), małe i średnie projekty energetyczne dla samorządów i gmin, handel detaliczny energią, dostawa mikroinstalacji pod klucz.


Dyrektor sprzedaży

listopad 2010 – marzec 2012

Wiodąca organizacja wejścia na rynek we wszystkich kanałach sprzedaży (B2B i B2C), definiowanie i realizacja strategii handlowej, zarządzanie kosztami wejścia na rynek, systemami prowizyjnymi, wszystkimi procesami pozyskiwania i utrzymania klientów. Kanały fizyczne, zdalne i cyfrowe.Associate Partner

listopad 1999 – marzec 2010


Skoncentrowany się na branży telefonii komórkowej, sprzedaży i marketingu, a także na transakcjach private equity. Projekty na 15 rynkach w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Azji i Australii.