Łukasz Dobrowolski
Dyrektor ds. Strategii Klimatycznych i Rynku Energii

Łukasz Dobrowolski

W naszej Fundacji odpowiedzialny jest za projekty związane ze strategią redukcji śladu węglowego, zajmuje się także tematami dotyczącymi rynku energii oraz transformacji energetycznej przedsiębiorstw. Pełniąc funkcję konsultanta i associate partnera w McKinsey & Company, doradzał największym – polskim i międzynarodowym – korporacjom w zakresie strategii i rozwoju biznesu. W biografii Łukasza Dobrowolskiego znajduje się również zarządzanie dużymi organizacjami biznesowymi, takimi jak chociażby Polkomtel SA, gdzie pracował jako Dyrektor Zarządzający. W sektor energetyki odnawialnej zaangażowany jest od ponad dekady, będąc aktywnym inwestorem i przedsiębiorcą działającym w segmencie biznesowym, samorządowym oraz w segmencie klientów indywidualnych. Oprócz roli doradcy i przedsiębiorcy, jest też sprawnym menedżerem, do czego przygotowały go m.in. Szkoła Główna Handlowa oraz program MBA na INSEAD


Doświadczenie

Dyrektor ds. strategii klimatycznych i energii 

sierpień 2021 – obecnie

Współpraca z firmami, samorządami i organizacjami w celu opracowania i wdrożenia strategii związanych ze zmianą klimatu, w tym pomiaru i redukcji śladu węglowego oraz osiągnięcia kamieni milowych net-zero.


Współzałożyciel

styczeń 2018 – obecnie

Opracowywanie, finansowanie, wdrażanie i zarządzanie projektami transformacji energetycznej. Efektywność energetyczna, OZE i dekarbonizacja ciepłownicza dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Modele ESCO, as-a-service i inne modele finansowane.


Dyrektor operacyjny

czerwiec 2018 – sierpień 2021

Inwestowanie w transformację energetyczną. Pierwszy dostawca usług typu Light-As-A-Service i PV-As-A-Service dla średnich i dużych klientów przemysłowych/korporacyjnych w Polsce. Opracowanie projektu, projektowanie, dostawa, utrzymanie. Finansowanie aktywów.


Niezależny doradca

kwiecień 2012 – grudzień 2017


Wsparcie i doradztwo dyrektorom spółek blue chip i właścicielom start-upów/spółek rozwijających się w kwestiach strategii handlowej, wzrostu, transformacji cyfrowej i zwrotu na rynku.Inwestor

marzec 2010 – grudzień 2017

Prywatne inwestycje na wczesnym etapie w sektorze OZE w Polsce: startupy pionierskie w zakresie mikroinstalacji B2C (ciepło i energia elektryczna), małe i średnie projekty energetyczne dla samorządów i gmin, handel detaliczny energią, dostawa mikroinstalacji pod klucz.


Dyrektor sprzedaży

listopad 2010 – marzec 2012

Wiodąca organizacja wejścia na rynek we wszystkich kanałach sprzedaży (B2B i B2C), definiowanie i realizacja strategii handlowej, zarządzanie kosztami wejścia na rynek, systemami prowizyjnymi, wszystkimi procesami pozyskiwania i utrzymania klientów. Kanały fizyczne, zdalne i cyfrowe.Associate Partner

listopad 1999 – marzec 2010


Skoncentrowany się na branży telefonii komórkowej, sprzedaży i marketingu, a także na transakcjach private equity. Projekty na 15 rynkach w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Azji i Australii.