Data publikacji: 3.10.2023

Nagroda przyznana zostanie po raz pierwszy, w ramach prestiżowego konkursu o Nagrodę Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego. Zwycięzca otrzyma nagrodę finansową w wysokości 10 tys zł.

„Wprowadzając nową, klimatyczną kategorię do prestiżowej Nagrody Woyciechowskiego, chcemy docenić tych dziennikarzy i dziennikarki, którzy na co dzień dbają o rzetelność w informowaniu o klimacie, postrzegając zmianę klimatu jako jedno z największych wyzwań, przed którymi stoi dziś ludzkość. Dzięki ich pracy konieczność powstrzymania skutków zmiany klimatu stała się sprawą nas wszystkich. Uświadamiają, edukują, biorą na siebie trudy demaskowania dezinformacji klimatycznej i wplatania wątków klimatu w tematy społeczne, polityczne, czy gospodarcze. Cieszymy się, że pomysł nagrodzenia dziennikarzy i dziennikarek odpowiedzialnych klimatycznie spotkał się z ciepłym przyjęciem Radia Zet i mamy nadzieję, że nagroda ta zapoczątkuje większą dyskusję w polskich mediach oraz bardziej odpowiedzialne podejście redakcji i wydawców do działania w zakresie ograniczenia zmiany klimatu.” – mówi dr Agnieszka Liszka-Dobrowolska, współzałożycielka Fundacji Climate Strategies Poland.

W skład kapituły, która wyłoni zwycięzcę, weszli eksperci i ekspertki reprezentujący różne dziedziny wiedzy, przedstawiciele NGO klimatycznych i społecznych, badacze narracji klimatycznych, a także uznani dziennikarze, w tym przedstawiciel Radia ZET:
Antoni Bielewicz, Oliwia Bosomtwe, Jan Cieński, dr Marzena Cypryańska-Nezlek, Karolina Hytrek-Prosiecka, dr Aleksandra Kardaś, Magdalena Krukowska, Marta Kuligowska, dr Agnieszka Liszka-Dobrowolska, prof. Szymon Malinowski, dr Marcin Napiórkowski, Mariusz Nowik, Mirosław Proppe, prof. Bolesław Rok, Zuzanna Rudzińska-Bluszcz oraz Katarzyna Radziwiłł – córka Andrzeja Woyciechowskiego.

Regulamin konkursu oraz skład kapituły dostępny jest na stronie  www.nagrodawoyciechowskiego.pl.

Fundatorem nagrody jest KR Foundation.