16 września 2023 r. dr Agnieszka Liszka Dobrowolska, współzałożycielka Fundacji Climate Strategies Poland, wzięła udział w dyskusji pt. „Czy struktura państwa polskiego pasuje do wyzwań zielonej transformacji?”. Debata zorganizowana została przez Fundację Liberté w ramach Igrzysk Wolności.  

W dyskusji moderowanej przez Krzysztofa Iszkowskiego udział wzięli również: Marcin Korolec, dyrektor Instytutu Zielonej Gospodarki, Wojciech Kukula – Starszy Prawnik w Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Zofia Wetmańska – współzałożycielka, wiceprezeska oraz kierowniczka ds. analiz regulacyjnych Instytutu Reform. 

Igrzyska Wolności to interdyscyplinarne forum kulturalne i intelektualne organizowane są przez Fundację Liberté, którego celem jest kreowanie twórczej przestrzeni spotkania ludzi kultury, biznesu i życia publicznego z różnych branż. Dyskusje odbywają się co roku jesienią w Łodzi i dotyczą najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoją społeczeństwa Zachodu w XXI wieku.