Data publikacji: 15.03.2023
Data aktualizacji: 20.12.2023

Spis treści:
1. Bezpłatny kalkulator śladu węglowego – dlaczego warto skorzystać?
2. Bezpłatny kalkulator śladu węglowego fundacji Climate Strategies Poland – charakterystyka


W odpowiedzi na nowe wyzwania, jakie zmiana klimatu i systemowe jej zapobieganie wnoszą do prowadzenia biznesu, Fundacja Climate Strategies Poland zaprojektowała i bezpłatny kalkulator śladu węglowego dla małych i średnich firm. To innowacyjne, proste w obsłudze, bezpłatne narzędzie umożliwia firmom zrobienie pierwszego kroku w drodze do transformacji i ograniczania emisji, poprzez łatwe i intuicyjne obliczenie śladu węglowego firmy oraz następującą po nim refleksję nad możliwościami jego redukcji. Dla użytkowników, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat śladu węglowego, jego wpływu na klimat oraz sposobów ograniczania i kompensacji emisji, przygotowana została baza wiedzy dostępna na każdym etapie wypełniania danych w kalkulatorze.

Bezpłatny kalkulator śladu węglowego – dlaczego warto skorzystać?

Zmiana klimatu staje się coraz bardziej widoczna i gwałtowna, dotkliwie wpływając na jakość życia i prowadzenia biznesu. Wraz z ryzykami klimatycznymi rośnie presja inwestorów, krajowych i unijnych regulatorów, a przede wszystkim oczekiwania samych klientów. 

W Fundacji Climate Strategies Poland obserwujemy, że sektor MŚP potrzebuje konkretnego wsparcia w procesie transformacji i dążenia do neutralności klimatycznej, w postaci niezbędnej  wiedzy i kompleksowego narzędzia, które umożliwią im samodzielne radzenie sobie z problemem emisyjności działań, a także wpłyną na zwiększenie efektywności energetycznej oraz konkurencyjności przedsiębiorstw – mówi Łukasz Broniewski, Współzałożyciel Fundacji Climate Strategies Poland. 

Bezpłatny kalkulator śladu węglowego fundacji Climate Strategies Poland – charakterystyka

W odpowiedzi na te potrzeby Fundacja stworzyła Kalkulator śladu węglowego – narzędzie, opracowane przez zespół ekspertów posiadających nie tylko szerokie zrozumienie kontekstu klimatycznego, ale także rzeczywistości biznesowej w Polsce. Kalkulator zaprojektowany został z myślą o sektorze MŚP, który – szczególnie w czasie rosnących wymagań rynku oraz pojawiających się stale nowych regulacji unijnych – potrzebuje konkretnego wsparcia w postaci niezbędnej  wiedzy i kompleksowego narzędzia, aby poradzić sobie z problemem emisyjności swoich działań. W przeciwieństwie do dużych firm i korporacji mniejsi przedsiębiorcy nie posiadają odpowiednich zasobów finansowych, by na tę ścieżkę wchodzić ze wsparciem zewnętrznym, a także kadrowych i wiedzowych, by robić to samodzielnie. 

Nasz kalkulator śladu węglowego jest bezpłatnym narzędziem umożliwiającym każdemu małemu i średniemu przedsiębiorstwu całkowicie samodzielną weryfikację śladu węglowego pozostawianego przez tę firmę. Wprowadzane do niego dane pozwalają przeprowadzić darmowe obliczenia, wygenerować raport oraz uzyskać rekomendację dotyczącą dwóch pierwszych zakresów obliczania śladu węglowego. Korzystanie z naszego kalkulatora jest proste i intuicyjne, a wszystko, co jest niezbędne do przeprowadzania w nim określonych obliczeń, to odpowiednie dane dotyczące działalności firmy, w tym m.in. wykorzystywanych przez nią źródeł energii. Użytkownik posiadający konto w Kalkulatorze, może nie tylko w dowolnej chwili wrócić do uzupełniania danych, ale też porównać wyniki firmy w czasie – w jaki sposób zmiany w określonych obszarach wpływają na emisyjność biznesu. Co istotne, procesowi uzupełniania danych, towarzyszy ścieżka edukacyjna (w formie artykułów i materiałów wideo) na temat śladu węglowego i jego redukcji. 

Zastosowana w kalkulatorze metoda obliczeniowa jest zgodna z metodyką GHG Protocol, a baza wskaźników emisji pochodzi z uznanych na całym świecie baz danych oraz jest na bieżąco aktualizowana. Narzędzie posiada zgodność ze standardami i inicjatywami CDP, SBTi i PCAF. 

– Obliczenie śladu węglowego przedsiębiorstwa i wdrożenie strategii redukcji emisji to dziś nie tylko warunek konieczny do pozostania w łańcuchach dostaw globalnych firm, ale także szansa na zwiększenie efektywności kosztowej, a także pozyskanie nowych klientów czy zwiększenie marż. Zależy nam na tym, by polskie firmy zrozumiały to jak najszybciej i budowały swoją pozycję w kraju i na świecie, w nowej, dekarbonizującej się gospodarce – mówi Łukasz Dobrowolski, Dyrektor ds. strategii klimatycznych i rynków energii w Fundacji Climate Strategies Poland. – Jednocześnie mamy nadzieję, że narzędzie stworzy nowe możliwości i ułatwi pracę dużych organizacji z ich łańcuchem dostaw, także w Polsce. Dodatkowo, narzędzie ułatwi bankom i innym firmom sektora finansowego pozyskanie wiarygodnych danych o emisjach swoich klientów, co pomału staje priorytetem – dodaje Dobrowolski.

Kalkulator Śladu Węglowego dostępny jest na stronie: https://climatestrategiespoland.pl/oblicz-slad-weglowy/