Data publikacji: 15.12.2022
Data aktualizacji: 1.10.2023

Spis treści:
1. Obliczanie śladu węglowego – co warto wiedzieć przed rozpoczęciem liczenia emisji?
2. Obliczanie śladu węglowego. Jakie dane należy przygotować?

Obliczanie śladu węglowego – co warto wiedzieć przed rozpoczęciem liczenia emisji?

Obliczanie śladu węglowego to projekt wymagający bardzo dużej szczegółowości. Przed jego rozpoczęciem, warto zadać sobie kilka pytań:

Pełne zrozumienie zagadnienia śladu węglowego jest kluczem do sukcesu. Bez tego będzie to tylko kolejny obowiązek, kilka niewiele znaczących liczb. Z kolei aktywne zaangażowanie w proces obliczenia śladu węglowego umożliwia wykrywanie luk i braków w procesach, jak również przejawów marnotrawienia surowców, przedmiotów lub zasobów. Optymalizacja tych wyników może przynieść zarówno oszczędności pieniężne, jak i poprawę wydajności procesów.

Ważne kwestie:

Obliczenie śladu węglowego to dopiero pierwszy krok. I nabiera sensu tylko wtedy, gdy pójdą za tym dalsze działania w kierunku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Dobrą praktyką jest zaangażowanie wyższego kierownictwa i wyznaczenie jednej osoby odpowiedzialnej za projekt. Z naszego doświadczenia wynika, że dzięki temu:

 • działania przebiegają zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 • zebrane dane są wysokiej jakości,
 • praca jest odpowiednio oddelegowana,
 • działania przebiegają zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 • wzrasta szansa na podjęcie działań redukcyjnych.

Nie jest możliwe zlecenie obliczenia śladu węglowego podmiotom zewnętrznym bez dostarczenia im danych z wewnętrznych źródeł firmy, takich jak: faktury, raporty środowiskowe, dane statystyczne i archiwalne.

Jakość danych o źródłach warunkuje jakość i wiarygodność wyników końcowych. Bez dokładnych danych wstępnych wynik końcowy będzie tylko szacunkiem śladu węglowego, a nie dokładnym wyliczeniem. Jest to podstawowa różnica, którą należy uwzględnić podczas planowania komunikacji zewnętrznej firmy.

UWAGA: To podmiot, dla którego jest obliczany ślad węglowy, jest odpowiedzialny za wiarygodność dostarczonych danych (zobacz nagranie).

Obliczanie śladu węglowego. Jakie dane należy przygotować?

Chcąc poprawnie obliczyć ślad węglowy firmy, należy się zastanowić, jakie mogą być potencjalne źródła emisji w naszym przedsiębiorstwie.

Zastanów się, czy w Twoim przedsiębiorstwie występują poniższe procesy w ZAKRESIE 1:

 • Spalanie paliw w źródłach stacjonarnych, np. gaz ziemny/olej opałowy w kotle do ogrzewania budynku, olej napędowy w agregacie zasilania awaryjnego.
 • Spalanie paliw w źródłach mobilnych, np. spalanie benzyny/oleju napędowego we własnej flocie samochodowej, spalanie LPG w wózkach widłowych. (UWAGA: Na tym etapie liczymy tylko paliwo w samochodach należących bądź będących pod kontrolą firmy).
 • Wycieki czynników chłodniczych z urządzeń chłodniczych, maszyn, klimatyzacji, gaśnic na bazie czynników chłodniczych.
 • Procesy produkcyjne (jeśli tak, to jakie?).

Kolejnym bardzo istotnym źródłem śladu węglowego jest zużycie energii elektrycznej i energii cieplnej (w niektórych wypadkach również zużycie pary technologicznej i chłodu), czyli emisje z ZAKRESU 2.

Do obliczenia tych emisji potrzebne będą poniższe dane:

 • Dostawca energii elektrycznej i rodzaj zakupionej taryfy (na tej podstawie ustalana jest struktura paliw i innych nośników energii).
 • Dostawca ciepła sieciowego (w obiektach będących własnością lub pod kontrolą firmy).

JEDNOSTKI DANYCH

Wszystkie dane o zużyciu muszą być podane w ujęciu rocznym i wyrażone w odpowiedniej jednostce np.:

 • GWh/rok
 • MWh/rok
 • kWh/rok
 • kg/rok
 • km/rok
 • l/rok
 • GJ/rok

Jeżeli dysponujesz danymi w innych jednostkach, skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.
Polecamy również nasz autorski kalkulator śladu węglowego!

Autorka artykułu:

Sylwia Mindykowska, Project Manager