Data aktualizacji: 15.09.2023

Data publikacji: 19.12.2022

Wskaźniki emisji CO2

Wskaźniki emisji CO2 mówią o tym, ile emisji wygenerowało wytworzenie jednostki funkcyjnej danego źródła, np. 1 kg CO2e na 1 kg produktu. Odpowiedni wybór wskaźnika emisji jest kluczowy do przeprowadzenia obliczeń śladu węglowego.

Główne zasady, które powinny spełniać wskaźniki emisji:

  • Powinny opierać się na zasadach obliczania śladu węglowego (zasada ogólna).
  • Powinny być reprezentatywne i dopasowane do specyficznych cech podmiotu obliczającego ślad węglowy.
  • Powinny być aktualne (jak najbliżej roku bilansowego śladu węglowego).​
  • Powinny być odpowiednie do lokalizacji geograficznej podmiotu obliczającego ślad węglowy, np. dla polskiego przedsiębiorstwa operującego w Polsce, wskaźniki emisji z Polski, jeśli dostępne.​
  • Powinny dobrze odzwierciedlać obecny stan technologiczny.​

Istnieją gotowe bazy danych wskaźników emisji CO2, oto kilka przykładów:

Wskaźniki emisji kupionej energii elektrycznej na podstawie faktury od dostawcy:

Autorki artykułu:

Martyna Kajzerek, Analityczka
Sylwia Mindykowska, Project Manager