Data publikacji: 19.12.2022
Data aktualizacji: 15.09.2023

Spis treści:
1. Wskaźniki emisji CO2
2. Jakie normy powinny spełniać?
3. Polecane bazy danych wskaźników CO2

Wskaźniki emisji CO2

Wskaźniki emisji CO2 mówią o tym, ile emisji wygenerowało wytworzenie jednostki funkcyjnej danego źródła, np. 1 kg CO2e na 1 kg produktu. Odpowiedni wybór wskaźnika emisji jest kluczowy do przeprowadzenia obliczeń śladu węglowego. Wskaźniki emisji CO2 to numeryczne lub procentowe reprezentacje ilości emitowanego dwutlenku węgla (CO2) przez konkretne źródło, sektor lub obszar. Stanowią one istotny element w pomiarze i monitorowaniu wpływu różnych działań ludzkich na zmiany klimatyczne.

Jakie normy powinny spełniać?

Główne zasady, które powinny spełniać wskaźniki emisji:

  • Powinny opierać się na zasadach obliczania śladu węglowego (zasada ogólna).
  • Powinny być reprezentatywne i dopasowane do specyficznych cech podmiotu obliczającego ślad węglowy.
  • Powinny być aktualne (jak najbliżej roku bilansowego śladu węglowego).​
  • Powinny być odpowiednie do lokalizacji geograficznej podmiotu obliczającego ślad węglowy, np. dla polskiego przedsiębiorstwa operującego w Polsce, wskaźniki emisji z Polski, jeśli dostępne.​
  • Powinny dobrze odzwierciedlać obecny stan technologiczny.​

Polecane bazy danych wskaźników CO2

Istnieją gotowe bazy danych wskaźników emisji CO2, oto kilka przykładów:

Wskaźniki emisji kupionej energii elektrycznej na podstawie faktury od dostawcy:

Dzięki wskaźnikom emisji możemy identyfikować obszary o największym wpływie emisji, opracowywać strategie redukcji CO2 i mierzyć postęp w kierunku zrównoważonej przyszłości. Warto również podkreślić znaczenie kalkulatora śladu węglowego, który pozwala organizacjom śledzić ich własny wpływ na klimat. Korzystanie z tego typu narzędzi staje się coraz bardziej niezbędne przy dążeniu do redukcji emisji i podejmowaniu proaktywnych działań na rzecz ochrony naszej planety.

Przeczytaj także: Etapy obliczania śladu węglowego

Autorki artykułu:

Martyna Kajzerek, Analityczka
Sylwia Mindykowska, Project Manager