Data publikacji: 15.12.2022
Data aktualizacji: 13.09.2023

Spis treści:
1. Etap 1 – określenie celu, zakresu i granic analizy
2. Etap 2 – mapowanie procesów i źródeł emisji
3. Etap 3 – stworzenie koncepcji i zbieranie danych
4. Etap 4 – obliczenie śladu węglowego

Świadomość wpływu działalności człowieka na środowisko rośnie, a jednym z kluczowych narzędzi mierzenia tego wpływu jest obliczanie śladu węglowego. To kompleksowy proces, a w tym artykule wyjaśnimy kluczowe etapy obliczania śladu węglowego. Sprawdź, czego nie można pominąć!

ETAP 1: OKREŚLENIE CELU, ZAKRESU I GRANIC ANALIZY

Cel i zakres określają, jak głęboko ma być prowadzona analiza. Na tym etapie należy zdecydować, które źródła emisji będą brane pod uwagę, np. obliczenie śladu węglowego przedsiębiorstwa za 2021 rok w ZAKRESIE 1 i ZAKRESIE 2.

Podstawową jednostką funkcyjną stosowaną przy obliczaniu emisyjności przedsiębiorstwa jest ekwiwalent dwutlenku węgla w ujęciu rocznym: kgCO2e/rok. Dodatkowo, aby możliwe było porównanie wyników, warto zaprezentować je w przeliczeniu na 1 m kw. lub na jednostkę wymiaru pracy (np. 1 etat).

ETAP 2. MAPOWANIE PROCESÓW I ŹRÓDEŁ EMISJI

Konieczne jest zidentyfikowanie wszystkich źródeł dla każdego z procesów w raportowanych przez firmę zakresach. Do tego zadania potrzebne jest stworzenie mapy procesów. Tylko dzięki temu można mieć pewność, że żadne istotne źródło emisji nie zostało pominięte, a obliczenia będą zgodne z przyjętym standardem GHG Protocol.

ETAP 3. STWORZENIE KONCEPCJI I ZBIERANIE DANYCH

Na tym etapie należy określić, jakich informacji będziesz potrzebować do obliczenia śladu węglowego twojej firmy. W każdym projekcie występuje kilka rodzajów danych:

  • dane dotyczące działalności przedsiębiorstwa (np. zużycie energii, ilość spalanego paliwa, informacje o wyciekach chłodniczych, dane dostawców energii),
  • wskaźniki emisji (jest to średni poziom emisji danego źródła w odniesieniu do jednostki funkcyjnej, np. emisja 1 kg CO2e w przeliczeniu na 1 m kw. powierzchni lub 1 kg CO2e w przeliczeniu na 1 kg surowca),
  • parametry pomocnicze (np. informacje niezbędne do przeliczenia jednostek, właściwości fizyczne stosowanych produktów i surowców).

Zebranie kompletu danych to zadanie, za które odpowiadają osoby pracujące w firmie raportującej. Jest to najskuteczniejsza praktyka, ponieważ tylko ktoś znający firmę od środka jest najlepiej zorientowany w procesach zachodzących w przedsiębiorstwie, rozumie specyfikę firmy i może dotrzeć do osób, które dysponują potrzebnymi informacjami.

Jest to etap najbardziej czasochłonny. Wymaga interakcji z wieloma interesariuszami jednocześnie. Jednak z doświadczenia wiemy, że właściwe skompletowanie i skatalogowanie danych sprawi, że etap obliczeń będzie o wiele łatwiejszy. Dodatkowo raz zdobyta wiedza przydaje się również w kolejnych latach raportowania.

ETAP 4. OBLICZENIE ŚLADU WĘGLOWEGO

W kalkulatorze śladu węglowego dla małych i średnich przedsiębiorstw oferujemy policzenie emisji twojej firmy w ZAKRESIE 1 i ZAKRESIE 2. Z kolei emisje z ZAKRESU 3 możemy dla ciebie policzyć w ciągu 4–8 tygodni. W kolejnych raportowanych latach ten etap trwa już zdecydowanie krócej, ponieważ szablon obliczeń masz gotowy, wymaga on jedynie wypełnienia nowymi danymi i ewentualnego uzupełnienia obliczeń dla nowych źródeł emisji.

Przeczytaj także: Bezpłatny kalkulator śladu węglowego i baza wiedzy dla firm – pierwszy krok MŚP na drodze do ograniczania emisji

Autorka artykułu:

Sylwia Mindykowska, Project Manager
co-musisz-wiedziec-przed-przystapieniem-do-liczenia-sladu-weglowego