Fundacja Climate Strategies Poland współpracowała z ING przy udostępnieniu kalkulatora śladu węglowego w serwisie Firmove.pl

ING we współpracy z ekspertami Fundacji Climate Strategies Poland przygotował kalkulator śladu węglowego dla firm, który od 30 sierpnia br. dostępny jest w serwisie Firmove.pl. Kalkulator umożliwia kompleksowe i bezpłatne obliczanie emisji gazów cieplarnianych w Zakresie 1 i 2, zgodnie z GHG Protocol. Obliczenie śladu węglowego stanowi pierwszy krok do wdrożenia strategii redukcji emisji gazów cieplarnianych w firmie, ułatwia racjonalne podejmowanie decyzji oraz planowanie strategiczne, co może przełożyć się na redukcję kosztów, czy wdrażanie innowacji w organizacji. Współpraca z ING w zakresie przygotowania kalkulatora śladu węglowego przyczyniła się do tych działań.

Współpraca z ING

Z kalkulatora może skorzystać każda firma, niezależnie od wielkości i skali prowadzonej działalności czy branży. Kalkulator dostępny jest również dla firm, które nie są klientami ING. Każda firma, po uzupełnieniu kalkulatora danymi, otrzymuje automatycznie wygenerowany raport z wynikami obliczeń. Raport zawiera także informacje na temat stosowanego standardu obliczeń, dźwigni redukcji śladu węglowego firmy oraz przykłady pomagające zrozumieć skalę otrzymanego wyniku.

Wyliczenia są dokonywane zgodnie ze standardem GHG Protocol i oparte o około 500 uwzględnionych w kalkulatorze wskaźników, w tym wskaźniki emisyjności pozyskane od poszczególnych krajowych dostawców energii elektrycznej i cieplnej. Wskaźniki będą systematycznie aktualizowane dla kolejnych okresów.
Przeczytaj także: Bezpłatny kalkulator śladu węglowego i baza wiedzy dla firm – pierwszy krok MŚP na drodze do ograniczania emisji