Data publikacji: 20.12.2022
Data aktualizacji: 15.09.2023

Spis treści:
1. Metoda market-based i location-based
2. Metoda location-based
3. Metoda market-based

Metoda market-based i location-based

W ZAKRESIE 2 GHG Protocol wymaga od przedsiębiorstw raportowania dwóch wartości liczbowych:

  • wartości opartej na lokalizacji (location-based method),
  • wartości opartej na rynku (market-based method).

Metoda location-based

Wartość na podstawie lokalizacji jest oparta na emisji gazów cieplarnianych wynikających z produkcji energii na obszarze, w którym jest ona konsumowana.

Metoda ta odzwierciedla łączny wpływ wyborów konsumentów lub dostawców na średni współczynnik emisji sieci. Inne czynniki, takie jak ekonomia i regulacje środowiskowe, również mogą na to oddziaływać. Indywidualne wybory przedsiębiorstw dotyczące umów na zakup energii elektrycznej, wybór dostawców lub zakupy certyfikatów nie są bezpośrednio odzwierciedlone w inwentarzach ZAKRESU 2 przy użyciu metody obliczania wartości na podstawie lokalizacji.

Metoda market-based

Wartość na podstawie rynku odzwierciedla indywidualne wybory przedsiębiorstw co do kupowanego produktu lub dostawcy energii elektrycznej albo brak zróżnicowanego wyboru, który wymaga zastosowania „residual mix”.

Aby obliczyć wartość na podstawie rynku, przedsiębiorstwo musi posłużyć się wielkością emisji instalacji dostarczającej mu energię. W Europie jedynym sposobem udokumentowania pochodzenia energii są świadectwa pochodzenia (śledzenie bezpośrednie).​

Przeczytaj także: Czym są wskaźniki emisji CO2 i skąd są pobierane

Autorka artykułu:

Sylwia Mindykowska, Project Manager