Data publikacji: 13.12.2022
Data aktualizacji: 1.08.2023

Spis treści:
1. Jak zmniejszyć ślad węglowy
1.1. Opracowanie strategii redukcji śladu węglowego
1.2. ZAKRES 1 i ZAKRES 2
1.3. ZAKRES 3
1.4. NIERUCHOMOŚĆ

Jak zmniejszyć ślad węglowy

Po obliczeniu śladu węglowego firmy pojawia się pytanie: co dalej? To moment, kiedy należy zastanowić się nad możliwością stworzenia i wdrożenia planu redukcji emisji oraz strategii unikania emisji zarówno we własnym zakresie, jak i w całym łańcuchu wartości.


Dźwigniami śladu węglowego w przedsiębiorstwie są m.in.:

 • wysokoemisyjne źródła energii elektrycznej,
 • prowadzenie działalności w budynku o niskiej efektywności energetycznej,
 • brak optymalizacji procesów produkcyjnych/biznesowych,
 • stosowanie wysokoemisyjnych surowców,
 • nieefektywnie zarządzana polityka transportowa i logistyczna.

Opracowanie strategii redukcji śladu węglowego

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań redukcyjnych warto najpierw opracować strategię redukcji emisji gazów cieplarnianych i zaplanować metody monitorowania postępów. Strategia powinna być oczywiście oparta na wynikach analizy śladu węglowego.

Dobrą praktyką jest, by ograniczanie emisji rozpocząć od najprostszych kroków, które nie wymagają od nas większego wysiłku, i stopniowo przechodzić do najbardziej skomplikowanych i czasochłonnych procesów.

Podobnie jak na etapie ustalania motywacji i celu obliczenia śladu węglowego, także teraz warto zaangażować osoby z najwyższego kierownictwa do zweryfikowania i nadzorowania procesów redukujących wpływ firmy na środowisko.

Paleta możliwości redukcji emisji gazów cieplarnianych jest oczywiście szeroka. Musisz mieć również świadomość, że nie wszystkie działania będą miały sens akurat w twoim przedsiębiorstwie. Poniżej prezentujemy jednak kilka przykładów działań uniwersalnych, które mogą stanowić punkt wyjścia przygotowania indywidualnego planu redukcyjnego w twojej firmie.

ZAKRES 1 i ZAKRES 2

 • Redukcja zużycia mediów we własnym zakładzie – optymalizacja procesów.
 • Korzystanie z mediów o niższym śladzie węglowym, np. korzystanie z energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.
 • Magazynowanie energii – zwiększenie samowystarczalności i opłacalności energetycznej.
 • Regularne konserwowanie i aktualizowanie systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.
 • Analiza możliwości przejścia na „zielone” ciepło, np. stosowanie kolektorów słonecznych lub ogrzewanie prądem pozyskiwanym z odnawialnych źródeł energii.

ZAKRES 3

 • Redukcja zużycia surowca na sztukę produktu dzięki optymalizacji procesu, zapobieganie powstawaniu odpadów.
 • Weryfikowanie miejsca pochodzenia surowców i metod ich transportowania (zarówno odległość, jak i środek transportu mają wpływ na wynik końcowy).
 • Wybór surowców o niższym śladzie węglowym, a więc pochodzących od producentów świadomych wyzwań środowiskowych i np. operujących na zielonej energii, korzystających z surowców uzyskanych z recyclingu, z wdrożonymi działaniami energooszczędnymi i (lub) redukującymi zużycie surowców.
 • Edukacja i angażowanie pracowników.

NIERUCHOMOŚĆ

 • Przedłużenie cyklu życia budynku – projektowanie elastycznych i dynamicznych przestrzeni.
 • Przewidywanie zmian w użytkowaniu, aby zapobiec ich dezaktualizacji.
 • Termomodernizacja budynków.
 • Optymalizacja zużycia energii.
 • Magazynowanie energii, zwiększenie samowystarczalności i opłacalności energetycznej.
 • Oświetlenia LED-owe (oszczędność energii nawet rzędu 50–70%).
 • Zwiększenie dostępu naturalnego światła.
 • Budynki cyrkularne, rozwijanie gospodarki obiegu zamkniętego.
 • Regularne konserwowanie i aktualizowanie systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.
 • Cykliczne raportowanie i analizowanie zużycia energii.
 • Optymalizacja godzin pracy budynku.
 • Edukacja i angażowanie pracowników.
 • Design wnętrza uwzględniający rozwiązania Eco, Smart, Internetu rzeczy:

– inteligentne sieci elektroenergetyczne,

– termostaty,

– kurtyny powietrza,

– Human Centric Lighting ,

– szkło z właściwościami termoizolacyjnymi,

– hydroceramika pochłaniająca wilgoć z powietrza,

– systemy filtracji powietrza,

– wyposażenie z materiałów z recyklingu.

Jak zmniejszyć ślad węglowy? Na początek skorzystaj z naszego kalkulatora i pomocy w opracowaniu strategii redukcji

Chcesz skutecznie zmniejszyć ślad węglowy swojej firmy? Sprawdź koniecznie nasz darmowy kalkulator śladu węglowego oraz przeczytaj o możliwościach redukcji śladu węglowego w firmach, jakie fundacja Climate Strategies Poland!

Autorka artykułu:

Sylwia Mindykowska, Project Manager
carbon-offset-czy-dlaczego-i-jak