Data publikacji: 22.09.2023
Data aktualizacji: 22.12.2023

Spis treści:
1. Kalkulator ślad węglowy – najczęściej zadawane pytania
1.1. Kalkulator ślad węglowy – czy narzędzie jest naprawdę bezpłatne, czy może na końcu okaże się, że aby pobrać raport muszę zapłacić?
1.2. Czy obliczenia są wiarygodne i wystarczą mojemu partnerowi biznesowemu?
1.3. Czy proces wypełniania danych w kalkulatorze jest pracochłonny?
1.4. Kalkulator ślad węglowy – jakie dane są potrzebne do obliczenia śladu węglowego mojej firmy?
1.5. kalkulator ślad węglowy – jakie korzyści przynosi monitorowanie śladu węglowego mojej firmy?
1.6. Jakie zakresy i kategorie emisji uwzględniane są w narzędziu?
1.7. Czy kalkulator ślad węglowy dostarcza raporty lub wykresy, które ułatwiają analizę wyników?
1.8. Czy narzędzie oferuje porady dotyczące strategii redukcji śladu węglowego?
1.9. Jakie są kroki procesu wypełniania danych w kalkulatorze?
1.10. Czy kalkulator ślad węglowy oferuje wsparcie lub przewodnik krok po kroku dla użytkowników?

Kalkulator ślad węglowy – najczęściej zadawane pytania

Po serii testów darmowego kalkulatora śladu węglowego zebraliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez użytkowników narzędzia.

1. Kalkulator ślad węglowy – czy narzędzie jest naprawdę bezpłatne, czy może na końcu okaże się, że aby pobrać raport muszę zapłacić?

Kalkulator Śladu Węglowego stworzony przez Climate Strategies Poland jest całkowicie bezpłatny. Został stworzony z myślą o małych i średnich firmach, które potrzebują wsparcia w drodze do obniżania emisji. Firmy spoza tego sektora zapraszamy do rozmowy na temat współpracy.

2. Czy obliczenia są wiarygodne i wystarczą mojemu partnerowi biznesowemu?

Wykorzystywana metoda obliczeniowa jest zgodna z metodyką GHG Protocol – najbardziej uznanym na świecie zestawem norm i standardów stosowanym do pomiaru emisji gazów cieplarnianych.

Szacunek śladu węglowego powstaje m.in. w oparciu o standardowe współczynniki przeliczeniowe dostarczone przez DEFRA (brytyjski Wydział ds. Ochrony Środowiska, Żywności i Rolnictwa) i NIR (National Inventory Report), które następnie są zamieniane na ekwiwalent CO2.

3. Czy proces wypełniania danych w kalkulatorze jest pracochłonny?

Wypełnienie kalkulatora potrzebnymi do przeprowadzenia obliczeń danymi wymaga zaangażowania czasowego oraz wsparcia różnych działów, takich jak księgowość, zakupy itp. Istotne w tym procesie jest również wsparcie kluczowych i decyzyjnych osób w firmie, ich przekonanie o słuszności działań, wpływie na konkurencyjność klimatyczną firmy. Z naszej strony dołożyliśmy starań, by użytkownik mógł zebrać dane w możliwie łatwy sposób. W tym celu przygotowaliśmy checklistę, która pokazuje zakres potrzebnych informacji, jeszcze przed zalogowaniem.

4. Kalkulator ślad węglowy – jakie dane są potrzebne do obliczenia śladu węglowego mojej firmy?

Kalkulator śladu węglowego opracowany przez ekspertów Climate Strategies Poland generuje wynik emisyjności przedsiębiorstwa w Zakresie 1 i 2.

Zakres 1 dotyczy bezpośrednich emisji powstałych na przykład w wyniku spalania paliw w źródłach stacjonarnych, np. gazu ziemnego w kotle na ocieplenie budynku oraz w źródłach moblinych, np. benzyny we flocie samochodowej naszej firmy. Do Zakresu 1 wliczamy też emisje powstałe w wyniku zachodzących procesów technologicznych lub np. ulatniających się czynników chłodniczych z instalacji klimatyzacji naszego obiektu lub naszych serwerów.

Dane, które są niezbędne do obliczenia Zakresu 1 to wielkość zużycia wybranych paliw oraz wycieku czynników chłodniczych, które należy zidentyfikować na podstawie faktur dostępnych w wewnętrznych bazach danych firmy.

Zakres 2 to pośrednie emisje powstałe w wyniku zużywania importowanej (zakupionej czy dostarczonej z zewnątrz) energii elektrycznej, cieplnej, pary technologicznej i chłodu. W praktyce emisje gazów cieplarnianych powstają w miejscu wytworzenia tych mediów.

Informacje potrzebne do obliczenia Zakresu 2 to zużycie zakupionej energii elektrycznej oraz do ładowania pojazdów elektrycznych bądź hybryd plug-in należących lub będących pod kontrolą firmy, a także zużycie energii cieplnej jako ciepła sieciowego. Wszystkie dane – podobnie jak w przypadku Zakresu 1 – są uwzględnione na fakturach dostępnych na fakturach wystawianych przez dostawców energii.

Po rejestracji i utworzeniu konta w kalkulatorze znajdziesz checklistę, w której wskazujemy szczegółowo, gdzie i jakie dane znaleźć.

5. Kalkulator ślad węglowy – jakie korzyści przynosi monitorowanie śladu węglowego mojej firmy?

Posiadanie obliczonego śladu węglowego firmy to pierwszy krok na drodze do zrozumienia, a następnie obniżania emisji firmy. To odpowiedź na postępującą zmianę klimatu, wynikające z niej regulacje dążące do ograniczania jej skutków oraz rosnące oczekiwania partnerów biznesowych i klientów.      

Podjęcie tematu śladu węglowego w firmie wiąże się nie tylko z nowymi obowiązkami, ale także z wymiernymi korzyściami finansowymi i niefinansowymi. Obliczenie śladu węglowego to:

  • łatwiejsze oszczędzanie i redukcja kosztów

W procesie obliczania śladu węglowego firmy można zbadać obszary, w których zużycie energii jest największe, a następnie spróbować je zredukować i tym samym obniżyć rachunki. Proces obliczania daje również szansę szybszego wykrywania błędów w procesie operacyjnym. Pozwala to m.in. na ograniczenie marnowania surowców czy lepsze zarządzanie czasem pracy zatrudnionych osób.

  • zwiększenie efektywności energetycznej

Dzięki obliczaniu śladu węglowego można zwiększyć efektywność energetyczną w firmie. To z kolei pozwala sprawniej i szybciej rozwijać biznes.

  • możliwość uzyskania dotacji finansowych

Unia Europejska, rząd oraz inne instytucje oferują programy wsparcia dla proekologicznych firm, m.in. dotacje na elektrownie wiatrowe, czy montaż fotowoltaiki, które dają szansę na częściową lub całkowitą niezależność energetyczną.

  • lepszy wizerunek na tle innych firm

Coraz częściej partnerzy biznesowi, a także klienci pytają o świadomość i wyniki firmy w obszarze śladu węglowego. Jeżeli więc firma działa w tym zakresie i wie, jak prawidłowo wyciągać wnioski z obliczonego śladu węglowego – warto się tym chwalić. Wyniki obliczeń można zgłosić do CDP. Ta założona w 2000 r. międzynarodowa organizacja pozarządowa zajmuje się zbieraniem oraz ujawnianiem publikowaniem danych, które dobrowolnie przekazują jej firmy, a także i wpływu, jaki firmy mają one na klimat, ochronę zasobów wodnych oraz lasy.

  • pozyskiwanie nowych klientów

Polacy mają coraz większą świadomość w temacie skutków zmiany klimatu i coraz większą uwagę zwracają na działania firm związane z minimalizowaniem śladu węglowego. Konsumenci chcą znać skład produktów, interesują się recyklingiem, ich sympatię zyskuje transparentny proces produkcji. Martwi ich kwestia globalnego ocieplenia i są gotowi podejmować działania, które będą mu zapobiegać.

6. Jakie zakresy i kategorie emisji uwzględniane są w narzędziu?

Greenhouse Gas Protocol, czyli standard wg którego organizacje obliczają swój ślad węglowy, dzieli emisje na 3 kategorie:

  • Zakres 1 (Scope 1): emisje bezpośrednie powstałe w wyniku spalania paliw w źródłach stacjonarnych, np. gazu ziemnego na ocieplenie budynku, bądź mobilnych, np. benzyny we flocie samochodowej firmy, będących własnością firmy bądź przez nią nadzorowanych, emisji powstałych w wyniku zachodzących procesów technologicznych czy ulatniających się czynników chłodniczych.
  • Zakres 2 (Scope 2): pośrednie emisje powstałe w wyniku zużywania importowanej (zakupionej czy dostarczonej z zewnątrz) energii elektrycznej, cieplnej, pary technologicznej lub chłodu.
  • Zakres 3 (Scope 3): inne pośrednie emisje powstałe w całym łańcuchu wartości przedsiębiorstwa, np. w wyniku wytworzenia surowców, zagospodarowania odpadów, transportu surowców oraz produktów, podróży służbowych pracowników czy korzystania z produktów przez użytkowników końcowych.

Aktualnie, kalkulator śladu węglowego uwzględnia emisje Zakresu 1 oraz 2. Cały czas pracujemy nad rozwojem narzędzia, z uwagą analizujemy komentarze i między innymi na ich podstawie wprowadzamy kolejne ulepszenia. W najbliższym czasie pojawią się nowe kategorie Zakresu 3.

7. Czy kalkulator ślad węglowy dostarcza raporty lub wykresy, które ułatwiają analizę wyników?

Po wypełnieniu kalkulatora i wygenerowaniu kalkulacji otrzymasz szczegółowy raport, który oprócz wyników przedstawionych za pomocą czytelnych wykresów zawiera informacje na temat stosowanego standardu obliczeń, dźwigni śladu węglowego firmy oraz przykłady pomagające zrozumieć skalę otrzymanego wyniku.

8. Czy narzędzie oferuje porady dotyczące strategii redukcji śladu węglowego?

Tak, po wprowadzeniu danych, wygenerowaniu wyników oraz pobraniu raportu otrzymasz plan działań oraz rekomendacje dla dalszych kroków, które uwzględniają sprawdzone metody redukcji.

Dobrą praktyką jest, by ograniczanie emisji rozpocząć od najprostszych kroków, które nie wymagają od nas większego wysiłku, i stopniowo przechodzić do najbardziej skomplikowanych i czasochłonnych procesów.

9. Jakie są kroki procesu wypełniania danych w kalkulatorze?

Łukasz Broniewski, współzałożyciel Fundacji Climate Strategies Poland opowie o tym, jak wygląda ten proces oraz jak najlepiej się do niego przygotować. Po zarejestrowaniu użytkownicy zyskują dostęp do checklisty, którą można pobrać, wydrukować i przedstawić odpowiednim działom w firmie, celem zebrania danych.

10. Czy kalkulator ślad węglowy oferuje wsparcie lub przewodnik krok po kroku dla użytkowników?

Na każdym etapie wypełniania kalkulatora śladu węglowego na użytkowników czeka obszerna baza wiedzy, wskazówki oraz podpowiedzi dotyczące całego procesu – od etapu pozyskiwania, przez korzystanie z narzędzia, po analizę raportu. W razie dodatkowych pytań lub problemów technicznych, prosimy o kontakt i opis problemu na adres: msp@climatepoland.pl.