Data publikacji: 22.09.2023
Data aktualizacji: 26.04.2023

Spis treści:

 1. Dla jakiego podmiotu mogę obliczyć ślad węglowy w kalkulatorze? 
 2. Jakie Zakresy i kategorie emisji uwzględniane są w narzędziu? 
 3. Kalkulator ślad węglowy – jakie dane są potrzebne do obliczenia śladu węglowego mojej firmy? 
 4. Kalkulator ślad węglowy – czy narzędzie jest naprawdę bezpłatne, czy może na końcu okaże się, że aby pobrać raport, muszę zapłacić? 
 5. Ile kalkulacji mogę maksymalnie wykonać w ramach mojego konta? 
 6. Czy obliczenia są wiarygodne i wystarczą mojemu partnerowi biznesowemu? 
 7. W oparciu o jakie wskaźniki kalkulator szacuje ślad węglowy? 
 8. Czy proces wypełniania danych w kalkulatorze jest pracochłonny? 
 9. Kalkulator ślad węglowy – jakie korzyści przynosi monitorowanie śladu węglowego mojej firmy?
 10. Czy kalkulator ślad węglowy dostarcza raporty lub wykresy, które ułatwiają analizę wyników? 
 11. Czy narzędzie oferuje porady dotyczące strategii redukcji śladu węglowego? 
 12. Jakie są kroki procesu wypełniania danych w kalkulatorze? 
 13. Czy kalkulator ślad węglowy oferuje wsparcie lub przewodnik krok po kroku dla użytkowników? 
 14. W mojej firmie używane są samochody elektryczne. W formularzu, przy wyborze napędu pojazdu nie ma możliwości, żeby zaznaczyć, że samochód jest elektryczny. Co zrobić w takiej sytuacji? 
 15. Za który rok mogę obliczyć ślad węglowy mojej firmy?
 16. Czy moje dane, które podaję podczas użytkowania kalkulatora, są bezpieczne?

Kalkulator ślad węglowy – najczęściej zadawane pytania

Po serii testów darmowego kalkulatora śladu węglowego zebraliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez użytkowników narzędzia.

1. Dla jakiego podmiotu mogę obliczyć ślad węglowy w kalkulatorze? 

Kalkulator śladu węglowego pozwala oszacować emisje pochodzące bezpośrednio z działalności organizacji, obecnie w Zakresie 1 i Zakresie 2, a wkrótce z wybranych kategorii w Zakresie 3. Aktualnie nie umożliwia obliczenia śladu węglowego innego podmiotu niż firma. 

2. Jakie Zakresy i kategorie emisji uwzględniane są w narzędziu? 

Greenhouse Gas Protocol, czyli standard, według którego organizacje obliczają swój ślad węglowy, dzieli emisje na 3 Zakresy: 

 • Zakres 1 (Scope 1): emisje bezpośrednie powstałe w wyniku spalania paliw w źródłach stacjonarnych, np. gazu ziemnego na ocieplenie budynku, bądź mobilnych, np. benzyny we flocie samochodowej firmy, będących własnością firmy bądź przez nią nadzorowanych, emisji powstałych w wyniku zachodzących procesów technologicznych czy ulatniających się czynników chłodniczych. 
 • Zakres 2 (Scope 2): pośrednie emisje powstałe w wyniku zużywania importowanej (zakupionej czy dostarczonej z zewnątrz) energii elektrycznej, cieplnej, pary technologicznej lub chłodu. 
 • Zakres 3 (Scope 3): inne pośrednie emisje powstałe w całym łańcuchu wartości przedsiębiorstwa, np. w wyniku wytworzenia surowców, zagospodarowania odpadów, transportu surowców oraz produktów, podróży służbowych pracowników czy korzystania z produktów przez użytkowników końcowych. 

Aktualnie, kalkulator śladu węglowego uwzględnia emisje Zakresu 1 oraz 2. Cały czas pracujemy nad rozwojem narzędzia, z uwagą analizujemy komentarze i między innymi na ich podstawie wprowadzamy kolejne ulepszenia. W najbliższym czasie pojawią się nowe kategorie Zakresu 3. 

3. Kalkulator ślad węglowy – jakie dane są potrzebne do obliczenia śladu węglowego mojej firmy? 

Kalkulator śladu węglowego opracowany przez ekspertów Climate Strategies Poland generuje wynik emisyjności przedsiębiorstwa w Zakresie 1 i 2. Po rejestracji i utworzeniu konta w kalkulatorze znajdziesz checklistę (dostępną na etapie wprowadzania danych), w której wskazujemy szczegółowo, jakie dane należy przygotować i gdzie je znaleźć

Zakres 1 dotyczy bezpośrednich emisji powstałych na przykład w wyniku: 

 • spalania paliw w źródłach stacjonarnych, np. gazu ziemnego w kotle na ocieplenie budynku,  
 • spalania paliw w źródłach mobilnych, np. benzyny we flocie samochodowej naszej firmy, 
 • zachodzących procesów technologicznych,  
 • ulatniających się czynników chłodniczych z instalacji klimatyzacji naszego obiektu lub naszych serwerów. 

Dane, które są niezbędne do obliczenia Zakresu 1 to wielkość zużycia wybranych paliw oraz wycieku czynników chłodniczych, które należy zidentyfikować na podstawie faktur dostępnych w wewnętrznych bazach danych firmy. 

Zakres 2 to pośrednie emisje powstałe w wyniku zużywania importowanej (zakupionej czy dostarczonej z zewnątrz): 

 • energii elektrycznej,
 • energii cieplnej,
 • pary technologicznej i chłodu.

W praktyce emisje gazów cieplarnianych powstają w miejscu wytworzenia tych mediów. 

Informacje potrzebne do obliczenia Zakresu 2 to zużycie zakupionej energii elektrycznej oraz do ładowania pojazdów elektrycznych bądź hybryd plug-in należących lub będących pod kontrolą firmy, a także zużycie energii cieplnej jako ciepła sieciowego. Wszystkie dane – podobnie jak w przypadku Zakresu 1 – są uwzględnione na fakturach dostępnych na fakturach wystawianych przez dostawców energii. 

4. Kalkulator ślad węglowy czy narzędzie jest naprawdę bezpłatne, czy może na końcu okaże się, że aby pobrać raport, muszę zapłacić? 

Kalkulator Śladu Węglowego stworzony przez zespół ekspertów Climate Strategies Poland jest całkowicie bezpłatny. Został opracowany z myślą o małych i średnich firmach, które potrzebują wsparcia w drodze do obniżenia emisji. Firmy spoza tego sektora zapraszamy do rozmowy na temat współpracy. 

5. Ile kalkulacji mogę maksymalnie wykonać w ramach mojego konta?

Użytkownik może wygenerować maksymalnie trzy kalkulacje dla wybranego okresu raportowania dla wskazanego numeru NIP. Po wykorzystaniu limitu konieczny jest kontakt mailowy z Fundacją Climate Strategies Poland pod adresem mailowym: msp@climatepoland.pl i uzasadnienie powodu konieczności wygenerowania kolejnej kalkulacji. 

6. Czy obliczenia są wiarygodne i wystarczą mojemu partnerowi biznesowemu? 

Obliczenie dokonywane jest według standardu „GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard”, który stanowi najbardziej powszechną metodologię używaną do obliczania śladu węglowego organizacji. 

7. W oparciu o jakie wskaźniki kalkulator szacuje ślad węglowy?

Szacunek śladu węglowego powstaje m.in. w oparciu o standardowe wskaźniki emisji dostarczone przez wiarygodne i globlanie uznane bazy danych np. DEFRA (brytyjski Wydział ds. Ochrony Środowiska, Żywności i Rolnictwa) i NIR (National Inventory Report), które następnie są zamieniane na ekwiwalent dwutlenku węgla (CO2e). Natomiast eksperci Fundacji Climate Strategies Poland co roku przygotowują również bazę kilkuset wskaźników emisji od polskich dostawców energii cieplnej i energii elektrycznej, przygotowane na podstawie ich struktury paliw. Wybierając z listy właściwego dostawcę, przedsiębiorstwo otrzyma realny wynik emisji, a nie tylko szacunki na podstawie uśrednionego wskaźnika dla kraju. Więcej informacji o wskaźnikach emisji znajdziesz w tym artykule: Wskaźniki emisji CO2 – czym są i skąd są pobierane | Climate Strategies Poland.

8. Czy proces wypełniania danych w kalkulatorze jest pracochłonny?

Wypełnienie kalkulatora potrzebnymi do przeprowadzenia obliczeń danymi wymaga zaangażowania czasowego oraz wsparcia różnych działów, takich jak księgowość, zakupy itp. Istotne w tym procesie jest również wsparcie kluczowych i decyzyjnych osób w firmie, ich przekonanie o słuszności działań, wpływie na konkurencyjność klimatyczną firmy. Z naszej strony dołożyliśmy starań, by użytkownik mógł zebrać dane w możliwie łatwy sposób. W tym celu przygotowaliśmy checklistę (dostępną na etapie wprowadzania danych), pokazującą zakres potrzebnych informacji, która jest dostępna po rejestracji i utworzenia konta w kalkulatorze, na etapie wprowadzania danych. 

9. Kalkulator ślad węglowy – jakie korzyści przynosi monitorowanie śladu węglowego mojej firmy?

Obliczenie śladu węglowego firmy to pierwszy krok na drodze do zrozumienia, a następnie obniżania emisji firmy. To odpowiedź na postępującą zmianę klimatu, wynikające z niej regulacje dążące do ograniczania jej skutków oraz rosnące oczekiwania partnerów biznesowych i klientów.       

Podjęcie tematu śladu węglowego w firmie wiąże się nie tylko z nowymi obowiązkami, ale także z wymiernymi korzyściami finansowymi i niefinansowymi. Obliczenie śladu węglowego to: 

 • łatwiejsze oszczędzanie i redukcja kosztów 

W procesie obliczania śladu węglowego firmy można zbadać obszary, w których zużycie energii jest największe, a następnie spróbować je zredukować i tym samym obniżyć rachunki. Proces obliczania daje również szansę szybszego wykrywania błędów w procesie operacyjnym. Pozwala to m.in. na ograniczenie marnowania surowców czy lepsze zarządzanie czasem pracy zatrudnionych osób. 

 • zwiększenie efektywności energetycznej 

Dzięki obliczaniu śladu węglowego można zwiększyć efektywność energetyczną w firmie. To z kolei pozwala sprawniej i szybciej rozwijać biznes. 

 • możliwość uzyskania dotacji finansowych 

Unia Europejska, rząd oraz inne instytucje oferują programy wsparcia dla proekologicznych firm, m.in. dotacje na elektrownie wiatrowe, czy montaż fotowoltaiki, które dają szansę na częściową lub całkowitą niezależność energetyczną. 

 • lepszy wizerunek na tle innych firm 

Coraz częściej partnerzy biznesowi, a także klienci pytają o świadomość i wyniki firmy w obszarze śladu węglowego. Jeżeli więc firma działa w tym zakresie i wie, jak prawidłowo wyciągać wnioski z obliczonego śladu węglowego – warto się tym chwalić. Wyniki obliczeń można zgłosić do CDP. Ta założona w 2000 r. międzynarodowa organizacja pozarządowa zajmuje się zbieraniem oraz ujawnianiem publikowaniem danych, które dobrowolnie przekazują jej firmy, a także i wpływu, jaki firmy mają one na klimat, ochronę zasobów wodnych oraz lasy. 

 • pozyskiwanie nowych klientów 

Polacy mają coraz większą świadomość w temacie skutków zmiany klimatu i coraz większą uwagę zwracają na działania firm związane z minimalizowaniem śladu węglowego. Konsumenci chcą znać skład produktów, interesują się recyklingiem, ich sympatię zyskuje transparentny proces produkcji. Martwi ich kwestia globalnego ocieplenia i są gotowi podejmować działania, które będą mu zapobiegać. 

10. Czy kalkulator ślad węglowy dostarcza raporty lub wykresy, które ułatwiają analizę wyników? 

Po wypełnieniu kalkulatora i wygenerowaniu kalkulacji otrzymasz szczegółowy raport, który oprócz wyników przedstawionych za pomocą czytelnych wykresów zawiera informacje na temat stosowanego standardu obliczeń, dźwigni śladu węglowego firmy oraz przykłady pomagające zrozumieć skalę otrzymanego wyniku. 

11. Czy narzędzie oferuje porady dotyczące strategii redukcji śladu węglowego? 

Tak, po wprowadzeniu danych, wygenerowaniu wyników oraz pobraniu raportu otrzymasz plan działań oraz rekomendacje dla dalszych kroków, które uwzględniają sprawdzone metody redukcji. 

Dobrą praktyką jest, by ograniczanie emisji rozpocząć od najprostszych kroków, które nie wymagają od nas większego wysiłku i stopniowo przechodzić do najbardziej skomplikowanych i czasochłonnych procesów. 

12. Jakie są kroki procesu wypełniania danych w kalkulatorze? 

Po założeniu konta dla firmy użytkownicy dostają dostęp do nagrania przedstawiającego cały proces pracy z kalkulatorem wraz z wymaganą listą danych, który każdy z użytkowników musi przygotować. Tymczasem Łukasz Broniewski, współzałożyciel Fundacji Climate Strategies Poland opowie o tym, jak wygląda ten proces oraz jak najlepiej się do niego przygotować. 

13. Czy kalkulator ślad węglowy oferuje wsparcie lub przewodnik krok po kroku dla użytkowników? 

Na każdym etapie wypełniania kalkulatora śladu węglowego na użytkowników czeka obszerna baza wiedzy, wskazówki oraz podpowiedzi dotyczące całego procesu – od etapu pozyskiwania danych, przez korzystanie z narzędzia, po analizę raportu. W razie dodatkowych pytań lub problemów technicznych, prosimy o kontakt i opis problemu na adres: msp@climatepoland.pl

14. W mojej firmie używane są samochody elektryczne. W formularzu, przy wyborze napędu pojazdu nie ma możliwości, żeby zaznaczyć, że samochód jest elektryczny. Co zrobić w takiej sytuacji? 

Emisje śladu węglowego w firmie dzielimy według zakresów emisji: 

 • Zakres 1 – emisje bezpośrednie powstałe w wyniku spalania paliw w źródłach stacjonarnych, np. gazu ziemnego na ocieplenie budynku, bądź mobilnych, np. benzyny we flocie samochodowej firmy, będących własnością firmy bądź przez nią nadzorowanych, emisji powstałych w wyniku zachodzących procesów technologicznych czy ulatniających się czynników chłodniczych. 
 • Zakres 2 – pośrednie emisje powstałe w wyniku zużywania importowanej (zakupionej czy dostarczonej z zewnątrz) energii elektrycznej, cieplnej, pary technologicznej lub chłodu. 
 • Zakres 3 – inne pośrednie emisje powstałe w całym łańcuchu wartości przedsiębiorstwa, np. w wyniku wytworzenia surowców, zagospodarowania odpadów, transportu surowców oraz produktów, podróży służbowych pracowników czy korzystania z produktów przez użytkowników końcowych. 

Zgodnie z tą definicją emisje związane z użytkowaniem zakupionej energii elektrycznej przez samochód elektryczny, który jest własnością firmy wypełniającej dane w kalkulatorze lub znajduje się pod jej kontrolą, będą uwzględnione w Zakresie 2. Z kolei w sytuacji, w której firma posiada na przykład instalację fotowoltaiczną i energią wyprodukowaną przez tę instalację ładuje samochód elektryczny, to takie zużycie powinno zostać uwzględnione w Zakresie 1, natomiast aktualnie kalkulator nie umożliwia wypełnienia takich danych. 

15. Za który rok mogę obliczyć ślad węglowy mojej firmy? 

Aby właściwe policzyć ślad węglowy za dany rok, należy posiadać odpowiednie wskaźniki emisyjności dla danego roku. Obecnie wskaźniki emisji za 2023 rok nie są jeszcze dostępne, dlatego nie ma możliwości obliczenia śladu węglowego za 2023 rok. Oczekujemy na udostępnienie struktur paliw przez firmy z sektorów produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz opublikowanie dokumentu „Poland’s National Inventory Report 2024” (NIR), w którym m.in. znajdą się wskaźniki emisji paliw. Zakładamy, że wskaźniki emisyjności za 2023 rok będą dostępne w naszym kalkulatorze w drugim kwartale 2024 roku. 

16. Czy moje dane, które podaję podczas użytkowania kalkulatora, są bezpieczne? 

Dokładamy wszelkich starań, aby dane podawane przez użytkowników kalkulatora były bezpieczne. Przetwarzamy je zgodnie z prawem i zasadami RODO i prosimy o podanie tych danych, które są niezbędne. Dane chronione są za pomocą: 

 • Silne hasło 

Hasło podawane przez użytkownika podczas zakładania konta w kalkulatorze śladu węglowego musi spełniać wysokie wymogi bezpieczeństwa. System informuje użytkownika o jakości utworzonego hasła oraz pilnuje, aby wybrane hasło składało się z min. 8 znaków, zawierające małe i duże litery, cyfry oraz znaki specjalne. Przyjęte przez nas rozwiązanie jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 

 • Szyfrowanie wygenerowanych kalkulacji 

Linki do utworzonych kalkulacji śladu węglowego są szyfrowane za pomocą hasła. Oznacza to, że osoby postronne nie mają możliwości odgadnięcia bądź samodzielnego wygenerowania adresu url kalkulacji śladu węglowego. 

 • Bezpieczeństwo prawne 

Działamy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (art. 23, ust.1, pkt.1,3,5) oraz Dyrektywą Unii Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych (95/46/WE).