Jakie były wyzwania?

Nadrzędnym celem Orange Polska, w ramach podejścia #OrangeGoesGreen, jest osiągnięcie neutralności klimatycznej netto dla całej organizacji do 2040 roku.* (*Net Zero Carbon – wyzerowanie netto własnych emisji bezpośrednich i pośrednich oraz emisji w całości łańcucha wartości). Ślad węglowy oferty Orange Flex – dowiedz się więcej.

Pierwszy etap:
– ograniczenie do 2025 r. emisji CO2 aż o 65% w porównaniu do 2015 r.; 

Głównie dzięki zwiększeniu do min. 60% udziału energii odnawialnej w zużyciu Orange Polska.

Orange  zwrócił się do Climate Strategies Poland  z prośbą o obliczenie śladu węglowego ich najnowszej oferty komórkowej, czyli Orange Flex.

Celem projektu było ustalenie:

  • W jaki sposób Orange Flex wpływa na środowisko?
  • Jaką skalę działań trzeba zaplanować, by w całości zrekompensować ten wpływ?

Jakie działania podjęto dotychczas?

Oferta Orange Flex została zaprojektowana tak, by być w pełni cyfrową. Wszystko odbywa się online za pomocą dedykowanej aplikacji na telefon komórkowy. Dzięki czemu może być bardziej przyjazna środowisku:

2133087-256

Brak papierowych umów i faktur

Mniej odpadów i oszczędność surowców pierwotnych!

352567-256

Wirtualna karta eSIM

Niewymagająca zużycia surowców i niepowodująca emisji związanych z dystrybucją.

4454723-256

Opakowania na kartę SIM z surowców pochodzących z odpowiedzialnych źródeł

Blister, w którym znajduje się karta SIM został zmniejszony o połowę. Oznacza to o połowę mniej plastiku!


Jak przebiegał proces liczenia śladu węglowego?

etapy-liczenia-śladu-węglowego-orange

Jak policzyliśmy ślad węglowy Orange Flex?

Przy liczeniu śladu węglowego wzięliśmy pod uwagę:

1. Wszystkie usługi telekomunikacyjne, z których korzystają klienci Orange Flex, tzn.: połączenia telefonicznie, SMS/ MMS, Internet (zarówno w Polsce jak i w roamingu).

2. Dystrybucję karty SIM do klienta:
– własny odbiór w Punkcie Obsługi Sprzedaży Orange
– własny odbiór w punktach trzecich
– wysyłka kurierem.

3. Konieczność pobrania aplikacji (wraz z jej aktualizacjami) Orange Flex.

W przeliczeniu na jednego użytkownika miesięcznie ślad węglowy korzystania z Orange Flex (usługa telekomunikacyjna, fizyczna karta SIM wraz z dostawą oraz ściągnięcie aplikacji) to 3,273 kg CO2e.

Zakres projektu

Ślad węglowy obejmuje wszystkie bezpośrednie i pośrednie emisje, z wyjątkiem tych pochodzących z działań wyłączonych.

W wyniku projektu (wyliczeń śladu węglowego i dyskusji) narodziła się wizja Orange Flex jako pierwszej w Polsce usługi telekomunikacyjnej neutralnej dla klimatu.

orange-flex-neutralna-dla-klimatu

Produkt końcowy

  • Niezależna weryfikacja zaangażowania firmy Orange w dążenie do ciągłej redukcji emisji.
greenhouse-gas-protocol

Jak Orange Flex osiągnął neutralność klimatyczną?

Wdrożenie strategii redukcji i kompensacji emisji

Orange Flex nawiązało współpracę z Fundacją Las na Zawsze, w wyniku której, wspólnie z użytkownikami oferty posadzili 10 000m2 bioróżnorodnego i zarządzanego przez naturę lasu na Kaszubach. Takie rosnące, młode drzewa mogą w ciągu roku pochłonąć nawet 7 ton CO2[1].

Ponadto, operator zdecydował się także na kompensację emisji gazów cieplarnianych poprzez zakup certyfikatów Gold Standard.

Warto także dodać, że oferta Orange Flex jest obsługiwana prądem wygenerowanym dzięki odnawialnym źródłom energii pochodzących z fam wiatrowych. Operator planuje również zwiększyć działania edukacyjne, by zachęcić klientów do zaangażowania się we wspólne działania ekologiczne.


OKIEM EKSPERTA

Aleksandra Drewko-Climate Strategies Poland
dr Aleksandra Drewko
ekspertka ds. kalkulacji
i redukcji śladu węglowego

„W liczeniu śladu węglowego usługi szczególnie ważny jest wybór jednostki funkcjonalnej, według której będzie liczony jej ślad węglowy. Jednostka funkcjonalna odzwierciedla ilość lub sposób, w jaki dany produkt lub usługa są wykorzystywane przez konsumenta oraz korzyści z nimi związane. Dodatkowo dzięki odpowiednio dobranej jednostce funkcjonalnej można porównać wynik śladu z innymi produktami i usługami. Firma Orange Polska dysponowała bardzo dobrymi danymi odnośnie swojej oferty Flex, co bardzo ułatwiło moją pracę. Ponadto cała ekipa projektowa była zaangażowana w weryfikację mapy procesów, która gra pierwsze skrzypce w trakcie ustalania granic obliczeń śladu węglowego.”


Źródła:

[1] https://www.gdansk.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/rola-lasow-w-obiegu-wegla-w-przyrodzie; data dostępu: 31.05.2021