Data publikacji: 14.05.2022
Data aktualizacji: 9.10.2023

Spis treści:

1. Ślad węglowy produktów Contec – jak go obliczyliśmy?
2. Najważniejsze wnioski
3. Ślad węglowy produktów Contec – najważniejsze obszary emisji
4. Możliwości redukcji śladu węglowego produktów


Ślad węglowy produktów Contec – jak go obliczyliśmy?

Contec S.A. to świadoma środowiskowo firma, która wpisuje się w politykę gospodarki obiegu zamkniętego. Wytwarzają pełnowartościowe produkty ze zużytych opon, takie jak odzyskana sadza techniczna i olej popirolityczny.  W ten sposób, spółka niesie swój wkład w celu rozwiązania globalnego problemu środowiskowego dotyczącego zużytych opon, których w samej UE oddaje się rocznie do utylizacji ponad 3 mln ton (dane wg ETRMA, 2018r. ).

Jednym z powodów, dla którego Contec S.A. zgłosiło się do naszej Fundacji Climate Strategies Poland w sprawie obliczenia śladu węglowego swoich flagowych produktów była rosnąca świadomość ekologiczna ze strony środowiska przetwórczego. Spowodowane jest to regulacjami EU. Zwracają one coraz większa uwagę na redukcję emisyjności procesów oraz chęć zrozumienia i redukcji śladu węglowego własnych produktów.

W ramach modelu „Circular economy” Contec stara się pomóc w transformacji przemysłu oponiarskiego. W myśl idei gospodarki o obiegu zamkniętym wprowadzamy na rynek zrównoważone produkty z całkowitą transparentnością łańcucha dostaw – dodaje Klaudia Końska Specjalista ds. R&D w Contec

Każdy proces obliczenia śladu węglowego produktu przebiega podobnie i liczymy według tego samego standardu GHG Protocol. Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard, September 2011. World Resources Institute and World Business Council for Sustainable Development. Mimo to jednak każdy kolejny projekt daje nam nowe wnioski i mówi wiele o branży, której dotyka.

Najważniejsze wnioski

 • Głównym surowcem używanym przez Contec S.A. do produkcji oleju i sadzy popirolitycznej są zużyte opony. Odbierane są one przez firmę produkcyjną jako odpady, a to oznacza że gdyby nie trafiły do ​​zakładu, zostałyby wyrzucone. W związku z tym, w obliczeniach śladu węglowego oleju i sadzy popirolitycznej, musieliśmy uwzględnić emisje spowodowane transportem opon do zakładu produkcyjnego. Nie uwzględniliśmy natomiast emisji wynikających z produkcji opon. Ze względu na ilość przyjmowanych opon i niewielu innych produktów pozyskiwanych przez firmę w celach produkcyjnych, emisje wynikające z transportu opon stanowią największą część śladu węglowego w ramach klastra „Pozyskiwanie i wstępne przetwarzanie surowców”.
 • Na końcowy wynik śladu węglowego produktu duży wpływ ma emisyjność energii elektrycznej wykorzystywanej podczas procesu produkcyjnego. Zakład produkcyjny zasilany jest energią elektryczną ze 100% odnawialnych źródeł (energia wiatrowa i panele fotowoltaiczne). Warto zaznaczyć, że dostawa energii elektrycznej opiera się na zielonej taryfie, a nie na zakupie gwarancji pochodzenia. Dzięki temu Contec S.A. ma realny wkład w rozwój energii ze źródeł odnawialnych w Polsce. Gdyby zakład produkcyjny korzystał z przeciętnego polskiego miksu energetycznego, ślad węglowy produktu (z wyłączeniem transportu do klienta) byłby 2,3 razy wyższy.

Ślad węglowy produktów Contec – najważniejsze obszary emisji

Bez uwzględnienia transportu do bramy klienta, ślad węglowy oleju popirolitycznego jest taki sam w obu przypadkach. Różnice w wyniku końcowym wynikają z dystansu i rodzaju transportu do klienta końcowego. Odległość do miejsca dostawy produktów dla klienta nr 2 jest ponad 3 razy większa. W związku z tym ślad węglowy oleju popirolitycznego w drugim przypadku wzrósł o 77,41 kg CO2e na 1 tonę substancji.

Możliwości redukcji śladu węglowego produktów

Celem przeprowadzenia wyliczeń śladu węglowego produktu przez Fundację nigdy nie jest samo obliczenie śladu. Żeby nadać sens naszej pracy staramy się zaproponować działania redukcyjne w procesach produkcyjnych firmy, z którą podejmujemy współpracę. Redukcja śladu węglowego w firmach jest możliwa dzięki współpracy z nami!

Jako podsumowanie projektu dla Contec S.A. zaproponowaliśmy następujące możliwości redukcji śladu węglowego produktów:

 • Dalsza optymalizacja wydajności energetycznej procesu.
 • Redukcja zużycia mediów we własnym zakładzie.
 • Korzystanie z mediów o niższym śladzie węglowym we własnym zakładzie (korzystanie z energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, dodatkowo, np. wózek widłowy operujący na takiej energii zamiast na LPG).
 • Optymalizacja łańcucha dostaw:
  – wybór bardziej ekologicznego środka transportu,
  – wybór surowców produkowanych bliżej zakładu.
 • Stosowanie surowców o mniejszym śladzie węglowym od producentów:
  – operujących na zielonej energii,
  – korzystających z surowców pochodzących z recyclingu,
  – z wdrożonymi działaniami energooszczędnymi i/lub redukującymi zużycie surowców.
 • Wybieranie dostawców, którzy liczą i redukują ślad węglowy oferowanych przez siebie produktów i materiałów. 

Stawiając ten wymóg jako jeden z warunków koniecznych w procesach przetargowych i sygnalizując podwykonawcom konieczności dostarczania danych już na etapie podpisywania umów, przyczyniamy się do budowania świadomości dostawców i podwykonawców.

Chcesz obliczyć ślad węglowy? Sprawdź nasz kalkulator śladu węglowego!
Przeczytaj także: Obliczanie śladu węglowego oferty Orange Flex


OKIEM EKSPERTA

dr Aleksandra Drewko
Ekspertka ds. kalkulacji
i redukcji śladu węglowego

„W tym interesującym projekcie z jednej strony współpracowaliśmy z firmą, która dostarczyła wysokiej jakości, precyzyjne dane operacyjne z własnego zakładu. Z drugiej strony napotkaliśmy wyzwanie dotyczące braku informacji od producentów surowców na temat śladu węglowego ich produktów. Niestety, firm liczących emisje własnych wyrobów nadal jest niewiele. Warto pamiętać, że bez informacji o emisyjności (śladzie węglowym) danego surowca lub wyrobu firmy, które bazują na tych komponentach lub są wykorzystywane w procesie produkcji nie są stanie dokładnie ocenić ich wpływu na ślad węglowy własnego produktu i podejmować świadomych decyzji o współpracy z dostawcami wdrażającymi działania redukcyjne.”