Data publikacji: 19.02.2023
Data aktualizacji: 01.03.2024

Policzenie śladu węglowego przebudowy budynku

Spis treści:

 1. Wyzwanie
 2. Cel i efekty
 3. Metoda kalkulacyjna
 4. Granice i zakres obliczeń
 5. Etapy procesu
 6. Wnioski z projektu
 7. Okiem eksperta

Wyzwanie

Z prośbą o wsparcie w projekcie – policzenie śladu węglowego przebudowy budynku – zgłosiła się do nas jedna z największych firm projektowo-wykonawczych w Polsce. Świadczy ona usługi kompleksowe od doradztwa na etapie wyboru odpowiedniego lokalu po jego całkowite wykończenie.
Motywacją naszego klienta do podjęcia działań klimatycznych był wymóg zaraportowania śladu węglowego postawiony przez inwestora budowy.

Cel i efekty

Cel projektu stanowiło policzenie śladu węglowego przebudowy pięciu segmentów budynku biurowego w Warszawie. Chcąc zrealizować projekt w pełnym zakresie, wraz z klientem wykonaliśmy analizę wszystkich źródeł emisji. Obliczenia końcowe obejmują wszystkie emisje w Zakresie 1, 2 oraz najbardziej istotne źródła emisji w Zakresie 3. Dzięki temu wymagania inwestora zostały spełnione, a naszemu klientowi zostało przyznane pełne finansowanie.

Metoda kalkulacyjna

W naszych projektach zawsze działamy zgodnie z zasadami globalnie uznanego i stosowanego standardu obliczania śladu węglowego – Protokołu GHG. W tym przypadku były to wytyczne dla obliczania śladu węglowego organizacji w Zakresie 1, 2 i 3.


Policzenie śladu węglowego przebudowy budynku

Granice i zakres obliczeń

Granice organizacyjne wyznaczyliśmy na podstawie kontroli operacyjnej wykonanych obliczeń emisji GHG. Granica obejmuje przebudowę pięciu segmentów budynku biurowego w Warszawie.

Granice operacyjne objęły natomiast wszystkie źródła emisji, które po konsultacji z klientem, nasi eksperci zidentyfikowali w poniższych obszarach:

1 Zakres – Emisje wynikające ze benzyny w samochodach należących do floty przedsiębiorstwa.

2 Zakres – Emisje wynikające z zakupionej energii elektrycznej na własny użytek.

3 Zakres – Emisje z obszarze kategorii kluczowych dla działalności przedsiębiorstwa:

 • Kategoria 1: Zakupione towary i usługi
 • Kategoria 3: Emisje związane z energią i paliwami nieujęte w zakresie 1 i 2
 • Kategoria 4: Upstream – transport i dystrybucja surowców i materiałów do produkcji
 • Kategoria 5: Odpady powstałe w wyniku działalności
 • Kategoria 7: Dojazdy pracowników do pracy


Wykres dokładnie obrazuje, że najwięcej emisji (ok. 73%), pochodzi z zakupionych surowców i materiałów czyli z Kategorii 1 Zakresu 3. Zakupione surowce i materiały zostały pogrupowane według rodzaju prac wykonywanych podczas przebudowy budynku. Wysoka emisyjność jest związana z ilością zakupionych towarów, a co za tym idzie z ich wagą.

Najbardziej emisyjne okazały się:

 • ściany wewnętrzne (m.in. szklane oraz gipsowo-kartonowe ściany działowe)
 • materiały wykończeniowe (wykładziny, płyty sufitowe, panele, farby oraz drzwi)
 • wentylacja (elementy stalowe).

Blisko 17% całości śladu węglowego przebudowy budynku Focus stanowią dojazdy pracowników na plac budowy czyli Kategoria 7 Zakresu 3. W obliczeniach w tej kategorii uwzględniono pracowników wszystkich firm podwykonawczych, które brały udział w pracach budowlanych. Emisje są zależne od odległości jaką pracownicy musieli pokonać w drodze na plac budowy, liczby dni, jaką pracownicy spędzili na placu budowy oraz środka transportu, z którego skorzystali.
Firma ma podpisaną umowę na zakup energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Jest to kluczowe dla rozkładu emisji w tym projekcie. Gdyby zakupiona energia pochodziła z paliw kopalnych, emisje w Zakresie 2 stanowiłyby istotne źródło emisji i znacząco zmieniłby się wykres strukturalny wyniku końcowego.

Etapy procesu

Wieloletnie doświadczenie naszych ekspertów w zakresie obliczania śladu węglowego umożliwiło wyznaczenie najbardziej efektywnego schematu działania w projektach kalkulacyjnych. Dzięki temu udało nam się zoptymalizować poszczególne kroki, a także zachować spójność i konsekwencję w działaniu. Na pierwszym spotkaniu ustaliliśmy cele pośrednie oraz wyznaczyliśmy terminy realizacji każdego etapu.


Policzenie śladu węglowego przedsiębiorstwa - etapy procesu

Wnioski z projektu

 • Zgodnie z wytycznymi Protokołu GHG dla Zakresu 3, istnieją wykorzystaliśmy dwie z czterech możliwych metod liczenia emisji gazów cieplarnianych w Kategorii 1 (Zakupione towary i usługi):
  metoda specyficzna dla dostawcy (wykorzystanie wskaźników emisji dostarczonych przez producentów towarów)
  metoda uśrednionych danych (wyliczenie emisyjności produktu za pomocą informacji takich jak rodzaj materiałów użytych do produkcji, waga całkowita lub waga jednostkowa, gęstość).
 • Ważnym obszarem z punktu widzenia redukcji emisji są dojazdy pracowników na plac budowy. Decyzje dotyczące transportu pracowników powinny kierować się w stronę rozwiązań sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi, takich jak współpraca z lokalnymi firmami, organizowanie transportu zbiorowego w przypadku większej liczby pracowników i wybór niskoemisyjnych pojazdów.
 • Bardzo istotną rolę w każdym procesie kalkulacyjnym odgrywa tzw. „Green Manager”. Jest to osoba, która koordynuje pracę projektową po stronie klienta. Dzięki jej zaangażowaniu możliwe jest wyznaczenie oraz dotrzymanie terminu etapów pośrednich i terminu końcowego. Zadaniem Green Managera jest również zebranie i obrobienie danych od podwykonawców i producentów z którymi klient współpracuje.

Okiem eksperta

Martyna Kajzerek - analityczka w Climate Strategies Poland
Martyna Kajzerek
Koordynatorka Projektu

Największy wpływ na ślad węglowy projektu budowlanego jest związany z zakupem materiałów. Stanowi to kluczowy obszar, w którym konieczne jest podjęcie działań redukcyjnych. Właściwym podejściem będzie oczywiście optymalizacja zużycia oraz wybieranie produktów niskoemisyjnych. Pierwszy krok w stronę bardziej zrównoważonych zakupów stanowi wybór towarów, dla których dostępne są karty deklaracji środowiskowych (EPD) lub inne poświadczenia producentów dotyczące emisyjności towarów.
Przeczytaj także: Baza wiedzy na temat śladu węglowego

Autorka artykułu:

Sylwia Mindykowska, Project Manager