Data publikacji: 19.10.2021
Data aktualizacji: 5.10.2023

Spis treści:

1. Wprowadzenie
2. Cel liczenia śladu węglowego dla banku Millenium
3. Liczenie śladu węglowego Millenium – jakie działania podjęto dotychczas?
4. Liczenie śladu węglowego Millenium – zakres projektu
5. Jak przebiegał proces liczenia śladu węglowego?
6. Efekty projektu dla banku Millenium
7. Produkt końcowy
8. Liczenie śladu węglowego Millenium – PODSUMOWANIE


Wprowadzenie: Liczenie śladu węglowego – modelowy ekologiczny oddział Banku Millennium

Bank Millennium S.A. jest przedsiębiorstwem, które od lat świadomie podejmuje działania środowiskowe, liczenie śladu węglowego Millenium to kolejne z nich. Od 2011 r. Grupa Banku Millennium raportuje informacje dotyczące jej wpływu na środowisko, w tym dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych. Bank przykłada dużą wagę do badania i obniżania poziomu emisyjności nieruchomości zajmowanych w związku z prowadzoną działalnością, stale wprowadza przyjazne środowisku rozwiązania w swoich centralach.

W tym roku został także otwarty modelowy ekologiczny oddział Banku Millennium – współpraca Climate Strategies Poland z Bankiem polegała na obliczeniu efektu redukcji emisji gazów cieplarnianych po zmianie lokalizacji placówki i otwarciu jej w nowym miejscu i w nowej, przyjaznej środowisku formule. 

Cel liczenia śladu węglowego dla banku Millenium

Głównym powodem, dla którego Bank Millennium zgłosił się do naszej Fundacji było:

 • precyzyjne obliczenie redukcji emisji gazów cieplarnianych wynikającej ze zmiany lokalizacji jednej z placówek oraz zastosowania w niej szeregu rozwiązań proekologicznych.

Granice organizacyjne projektu

Granice organizacyjne wykonanych obliczeń emisji gazów cieplarnianych objęły jedną, średniej wielkości placówkę Banku Millennium S.A., która zmieniła swoją lokalizację.

Liczenie śladu węglowego Millenium – jakie działania podjęto dotychczas?

W celu obniżenia zużycia mediów zostały zastosowane m.in.

 • Oświetlenie wyposażone detektory ruchu oraz w czujniki natężenia światła, które regulują moc, w zależności od nasłonecznienia,
 • Klimatyzacja w klasie efektywności energetycznej A+++,
 • Energooszczędne wyposażenie komputerowych stanowisk pracy,
 • Wentylacja z zastosowaniem odzysku ciepła,
 • Toalety z podwójną opcją spłukiwania oraz z wykorzystaniem wody szarej do spłukiwania,
 • Perlatory w kranach, które mogą obniżyć zużycie wody (np. na mycie rąk) do prawie 50%.

Do wyposażenia i dekoracji nowej placówki zastosowano rozwiązania ekologiczne.

farby-ekologiczne

Ekologiczne materiały wykończeniowe i farby

meble-niski-ślad-węglowy

Wybór mebli z materiałów o niższym śladzie węglowym

ekologiczne-dekoracje

Elementy dekoracyjne wykonane z materiałów naturalnych i pochodzących z recyklingu


Liczenie śladu węglowego Millenium – zakres projektu

Redukcja śladu węglowego została policzona dla dwóch oddzielnych rodzajów działań:

1. Obniżenia zużycia mediów w nowej placówce,

2. Wyboru ekologicznych rozwiązań w nowej placówce przy zakupie mebli oraz materiałów wykończeniowych.

Ślad węglowy wzięty pod uwagę w projekcie objął wszystkie bezpośrednie i pośrednie emisje, z wyjątkiem tych pochodzących z działań wyłączonych.

Jak przebiegał proces liczenia śladu węglowego?

Efekty projektu dla banku Millenium

Świadomy wybór rozwiązań proekologicznych na każdym etapie prac wykończeniowych w nowej placówce, razem z redukcją zużycia energii, innych mediów oraz zakupem zielonej energii elektrycznej, pozwoliły na redukcję emisji gazów cieplarnianych o ponad 70% w skali roku. W przypadku jednej placówki Banku to redukcja o prawie 39 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla rocznie. To tyle, ile zaoszczędziłoby 26 osób przesiadając się na rok z samochodu na rower.

Produkt końcowy

Współpraca z naszą Fundacją zagwarantowała klientowi:

 • Niezależną weryfikację zaangażowania Banku Millennium S.A. w dążeniu do ciągłej redukcji emisji gazów cieplarnianych.
 • Szczegółowy raport zawierający zarówno obliczenia emisyjności poszczególnych inicjatyw, jak również rekomendacje dotyczące możliwej, dalszej redukcji emisji.
 • Narzędzie do samodzielnego obliczania śladu węglowego dla badanej placówki.
 • Certyfikat wyliczenia śladu węglowego zgodnie z Greenhouse Gas Protocol, A Corporate and Reporting Standard, revised edition, March 2004. World Resources Institute and World Business Council for Sustainable Development.

Liczenie śladu węglowego Millenium – PODSUMOWANIE

Bank Millennium S.A. wprowadził w nowej placówce szereg rozwiązań mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych. Część z nich dotyczyła redukcji zużycia mediów (energii elektrycznej, ogrzewania, wody, etc.), a część jednorazowych działań – takich jak np. wybór ekologicznych materiałów wykończeniowych czy mebli z recyclingu. O ile Bank dysponował danymi operacyjnymi zużycia mediów, o tyle producenci materiałów wykończeniowych nie zawsze potrafili podać ślad węglowy swoich produktów. Należy pamiętać, że poprawne i kompletne dane to nadrzędne informacje potrzebne do obliczania śladu węglowego, a dopiero ich odpowiednie zestawienie może stanowić podstawę do wdrażania strategii redukcyjnych. Przygotowane przez Fundację narzędzie do samodzielnego obliczania śladu węglowego stanowi szablon do zbierania i analizowania niezbędnych danych. Dzięki niemu Bank będzie mógł śledzić emisje w innych swoich placówkach i w rezultacie stale redukować emisje gazów cieplarnianych. 


OKIEM EKSPERTA

dr Aleksandra Drewko
Ekspertka ds. kalkulacji
i redukcji śladu węglowego

„W liczeniu redukcji śladu węglowego ważne jest żeby nie porównywać „jabłek do gruszek”, a „jabłka do jabłek”. Dlatego tak ważne jest określenie granic systemu oraz dokładne sprecyzowanie parametrów. W tym przypadku była to placówka Banku przed i po zmianie lokalizacji. Uwzględniliśmy takie wielkości jak np. ilość pracowników pracująca stale w danej placówce, ilość obsługiwanych klientów w określonym czasie, ilość godzin otwarcia placówki, które gdyby uległy zmianie również wpłynęłyby na obniżenie śladu węglowego. Zarówno klientowi, jak i Fundacji zależało na policzeniu realnej redukcji wynikającej z wdrożenia działań mających na celu obniżenie zużycia mediów oraz ze zmiany na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych.”