Data publikacji: 28.12.2023

Transformacja energetyczna to jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakim stoi obecnie świat biznesu. Proces ten może być jednak także olbrzymią szansą dla firm. Odejście od paliw kopalnych ma przynieść nie tylko mniej emisyjną energię, ale także energię tańszą i dostępną bez obaw o surowce. 

Spis treści: 

  1. Na czym polega transformacja energetyczna? 
  2. Transformacja energetyczna co to jest 
  3. Zalety transformacji energetycznej dla biznesu 
  4. Jak przygotować się na transformację energetyczną? 

Na czym polega transformacja energetyczna 

Internet, telekomunikacja, produkcja przemysłowa, transport – nowoczesne towary i usługi nie istnieją bez wykorzystania energii. Przez najbliższe dwa lata światowe zużycie energii na rosnąć o kilka procent rocznie. Na tym raczej się nie zatrzyma – od rewolucji przemysłowej i wynalezienia żarówki energii zużywamy bowiem coraz więcej. 

W XX wieku głównym źródłem pozyskiwania energii było spalanie paliw kopalnych. Ropa, węgiel czy gaz ziemny były wykorzystywane na potęgę w ciepłownictwie, energetyce, przemyśle i transporcie. Spalanie paliw kopalnych wiąże się jednak z wysokim poziomem emisji gazów cieplarnianych, które zagrażają klimatowi. 

Transformacja energetyczna co to jest 

Transformacja energetyczna jest procesem, który ma dostosować gospodarki XXI wieku do wyzwań związanych z ocieplaniem się klimatu. Ma ona umożliwić odejście od spalania paliw kopalnych, a w efekcie wpłynąć na redukcję emisji oraz wyhamowanie zmiany klimatu na poziomie, który nie będzie zagrażał życiu człowieka. 

  • Proces transformacji energetycznej – nazywanej także zieloną transformacją – ma na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z produkcji i konsumpcji energii. Obejmuje on redukcję zużycia energii, zastępowanie paliw kopalnych mniej emisyjnymi źródłami energii oraz modernizację systemów energetycznych i sieci przesyłowych. Stanem docelowym jest zaspokojenie potrzeb energetycznych rozwijającego się świata bez zagrożenia katastrofą klimatyczną. 

Zalety transformacji energetycznej dla biznesu 

Inwestycje w transformację energetyczną w najbliższych dekadach będą koniecznością dla polskich firm. Wymagać tego będzie w wielu przypadkach prawo. Ale wymogi to nie wszystko. Transformacja energetyczna w dłuższej perspektywie po prostu się opłaca. 

Zmniejszenie zużycia energii czy większa efektywność energetyczna są sposobem na wprowadzenie oszczędności w firmie. Podobnie może być z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE). Ceny energii z OZE są dużo mniej podatne na zawirowania w światowym handlu niż ceny gazu, ropy i węgla. Inwestycje we własne instalacje OZE w firmie mogą pomóc zredukować koszty związane z zakupem energii z sieci. Dlatego firmy na całym świecie inwestują w odnawialne źródła energii, wykorzystanie paliw alternatywnych czy elektryfikację swojej działalności. Szybsze postawienie na tę kartę w biznesowej rywalizacji pozwala szybciej osiągnąć przewagi konkurencyjne z tym związane. 

Jak przygotować firmę na transformację energetyczną? 

Aby móc w pełni skorzystać z szans, jakie daje transformacja energetyczna firmy, warto wiedzieć, jak wygląda aktualna struktura zużycia energii w przedsiębiorstwie. Chodzi o odpowiedź na pytania takie, jak: 

  • ile z energii używanej w firmie już pochodzi z OZE, 
  • jakie procesy generują największe emisje i wiążą się z największym zużyciem energii, 
  • w jaki sposób można zastąpić energię z paliw kopalnych wykorzystywaną w firmie. 

Odpowiedź na te pytania można uzyskać dzięki policzeniu śladu węglowego firmy lub wytwarzanych przez nią produktów. W Fundacji Climate Strategies Poland wspieramy firmy i samorządy w tym procesie – od etapu policzenia śladu węglowego, dokładnej analizy, po współpracę w zakresie budowania strategii redukcji emisji oraz rzetelnej komunikacji klimatycznej. Dla firm z sektora MŚP opracowaliśmy bezpłatny kalkulatorów śladu węglowego. który pomaga przedsiębiorcom w zrobieniu pierwszego, samodzielnego kroku w kierunku obniżania emisji.  

Po uzyskaniu niezbędnych informacji trzeba przeanalizować, jakie są możliwości ograniczenia zużycia energii pochodzącej z paliw kopalnych. Warto skupić na się na obszarach, gdzie wprowadzenie zmian przyniesie jak najszerszy efekt. Strategia w zakresie transformacji energetycznej powinna być kompleksowa i uwzględniać jasno określone w czasie mierzalne cele.  

Na koniec warto pamiętać, że transformacja energetyczna nie jest tylko pieśnią przyszłości. Przykładowo, jak szacuje Międzynarodowa Agencja Energetyczna1, już w latach 2023-2025 ze źródeł nisko emisyjnych będzie pochodzić 90 proc. nowej produkcji energii elektrycznej na świecie. Przygotowanie firmy do transformacji energetycznej trzeba więc traktować jako dostosowanie jej do przemian, które już zachodzą w gospodarce. 

Autor artykułu:

Climate Strategies Poland

[1] https://www.iea.org/reports/renewables-2022