Data publikacji: 07.02.2024
Data aktualizacji: 07.02.2024

Spis treści:

  1. Określ zakres kalkulacji
  2. Opisz metodę obliczeniową
  3. Ustal strategię redukcji wyniku
  4. Zadbaj o formę komunikatu

Komunikowanie śladu węglowego firmy – jak robić to poprawnie?

Komunikowanie działań podjętych w celu obliczenia i redukcji śladu węglowego staje się coraz bardziej powszechnym zjawiskiem. Często firmy działają pod presją czasu i chcąc zdążyć z publikacją raportu, nie zawsze mają możliwość zadbania o transparentność przekazu. W związku z tym wzrasta ryzyko greenwashingu , czyli fałszywego przedstawiania się jako ekologicznie odpowiedzialnej firmy.
Dzięki naszej współpracy z wieloma firmami z różnych sektorów gospodarki udało nam się stworzyć zbiór wskazówek, które mogą pomóc Twojemu przedsiębiorstwu w opowiedzeniu historii na temat policzonego śladu węglowego w powiązaniu z wizją i wartościami firmy, a także celami wdrażanej strategii dekarbonizacji.

Określ zakres kalkulacji

Oprócz wyniku końcowego, jedną z najważniejszych informacji, która powinna znaleźć się w komunikacji projektu jest obszar dokonanych obliczeń. Dobrze przygotowany komunikat zawiera informację co było przedmiotem obliczeń np. wybrany produkt, usługa lub ślad węglowy organizacji. Należy również podać analizowany za pomocą kalkulatora okres (najczęściej w ujęciu rocznym). Rzetelność w tym obszarze pomoże uniknąć nieporozumień i umożliwi pełniejsze zrozumienie pozyskanych w końcowym raporcie informacji.
Z pojęciem śladu węglowego nieodłącznie związane jest również pojęcie Zakresu emisji (ang. Scope). Zakresy służą klasyfikacji źródeł emisji, które dany podmiot powinien raportować. Poprawnie przygotowana komunikacja zawiera analizę obszaru kalkulacji (np. Zakres 1 i 2). Jeżeli jakieś źródła emisji zostały wykluczone z obliczeń, powinno zostać to odnotowane wraz ze stosownym uzasadnieniem wykluczenia.

Chcesz wiedzieć więcej na temat zakresów? Obejrzyj nagranie!

Opisz metodę obliczeniową

Małe i średnie firmy najczęściej przygotowują kalkulację śladu węglowego na prośbę jednego z interesariuszy np. inwestora lub potencjalnego klienta. W takiej sytuacji można przypuszczać, że Twój wynik śladu węglowego zostanie porównany z wynikiem konkurencji. Chcąc zyskać przewagę należy przedstawić komunikat w sposób rzetelny i wiarygodny. Do tego niezbędne będzie udostępnienie szczegółowych danych na temat metody dokonanych pomiarów. Najczęściej stosowanym i globalnie uznanym standardem obliczeniowym jest Protokół GHG. Przygotowany przez naszych ekspertów darmowy kalkulator śladu węglowego opiera się właśnie na wytycznych Protokołu GHG i jeśli firma z niego skorzystała warto to podkreślić w komunikacji jako dodatkowy atut.

Ustal strategię redukcji wyniku

Warto pamiętać, że policzenie śladu węglowego to dopiero pierwszy krok. Realne oddziaływanie na ograniczanie negatywnego wpływu firmy na klimat można osiągnąć dzięki wdrożeniu konkretnych czynności, których celem jest ograniczanie emisji. Planując komunikację śladu węglowego, warto najpierw wyznaczyć cele redukcji i konkretne sposoby ich osiągnięcia.

Cele redukcyjne powinny być konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie. Dzięki temu komunikat będzie wiarygodny, a firma wykaże swoje realne zaangażowanie.

Coraz więcej biznesowych liderów klimatycznych przygotowuje strategię dekarbonizacji w oparciu o wytyczne inicjatywy Science-Based Targets (SBTi). Oznacza to, że redukcja musi być zgodna z trajektorią 1,5°C określoną w porozumieniu paryskim lub z globalnym celem zerowej emisji netto określonym przez IPCC. Czytaj więcej na temat SBTI.

Zadbaj o formę komunikatu

  • Wykorzystaj grafiki, wykresy i infografiki, aby przedstawić wyniki w prosty i ciekawy sposób. Odbiorcy łatwiej przyswoją informacje, gdy są one przedstawione w formie wizualnej.
  • Przetłumacz liczby dotyczące śladu węglowego na zrozumiałe jednostki, takie jak ilość drzew potrzebnych do pochłonięcia emisji czy ilość przejechanych kilometrów samochodem. Unikaj skomplikowanego słownictwa branżowego, które może zniechęcić odbiorców.
  • Zastosuj miarodajne wskaźniki, takie jak przeliczenie emisji na jednostkę produkcji czy ilość CO2e na jednostkę sprzedanego produktu.

Podsumowanie

Transparentne komunikowanie wyników śladu węglowego to często pomijany, a jednocześnie niezwykle istotny krok w kierunku osiągnięcia pozycji lidera klimatycznego. Dobrze prowadzona i przekonująca komunikacja może silnie wpłynąć na wizerunek organizacji, ale przede wszystkim jest potężnym motorem zmian. Przedstawianie rzeczywistych wyników, celów i planów działania pozwala firmie nie tylko uniknąć pułapek greenwashingu, ale również budować trwałe zaufanie klientów i kontrahentów w całym łańcuchu wartości.


Autorka artykułu:

Sylwia Mindykowska, Project Manager