Po serii testów darmowego kalkulatora śladu węglowego zebraliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez użytkowników narzędzia.

 • Czy narzędzie jest naprawdę bezpłatne, czy może na końcu okaże się, że aby pobrać raport muszę zapłacić?

Kalkulator Śladu Węglowego stworzony przez Climate Strategies Poland jest całkowicie bezpłatny. Został stworzony z myślą o małych i średnich firmach, które potrzebują wsparcia w drodze do obniżania emisji. Firmy spoza tego sektora zapraszamy do rozmowy na temat współpracy.

 • Czy obliczenia są wiarygodne i wystarczą mojemu partnerowi biznesowemu?

Wykorzystywana metoda obliczeniowa jest zgodna z metodyką GHG Protocol – najbardziej uznanym na świecie zestawem norm i standardów stosowanym do pomiaru emisji gazów cieplarnianych.

Szacunek śladu węglowego powstaje m.in. w oparciu o standardowe współczynniki przeliczeniowe dostarczone przez DEFRA (brytyjski Wydział ds. Ochrony Środowiska, Żywności i Rolnictwa) i NIR (National Inventory Report), które następnie są zamieniane na ekwiwalent CO2.

 • Czy proces wypełniania danych w kalkulatorze jest pracochłonny?

Wypełnienie kalkulatora potrzebnymi do przeprowadzenia obliczeń danymi wymaga zaangażowania czasowego oraz wsparcia różnych działów, takich jak księgowość, zakupy itp. Istotne w tym procesie jest również wsparcie kluczowych i decyzyjnych osób w firmie, ich przekonanie o słuszności działań, wpływie na konkurencyjność klimatyczną firmy. Z naszej strony dołożyliśmy starań, by użytkownik mógł zebrać dane w możliwie łatwy sposób. W tym celu przygotowaliśmy checklistę, która pokazuje zakres potrzebnych informacji, jeszcze przed zalogowaniem.

 • Jakie dane są potrzebne do obliczenia śladu węglowego mojej firmy?

Kalkulator śladu węglowego opracowany przez ekspertów Climate Strategies Poland generuje wynik emisyjności przedsiębiorstwa w Zakresie 1 i 2.

Zakres 1 dotyczy bezpośrednich emisji powstałych na przykład w wyniku spalania paliw w źródłach stacjonarnych, np. gazu ziemnego w kotle na ocieplenie budynku oraz w źródłach moblinych, np. benzyny we flocie samochodowej naszej firmy. Do Zakresu 1 wliczamy też emisje powstałe w wyniku zachodzących procesów technologicznych lub np. ulatniających się czynników chłodniczych z instalacji klimatyzacji naszego obiektu lub naszych serwerów.

Dane, które są niezbędne do obliczenia Zakresu 1 to wielkość zużycia wybranych paliw oraz wycieku czynników chłodniczych, które należy zidentyfikować na podstawie faktur dostępnych w wewnętrznych bazach danych firmy.

Zakres 2 to pośrednie emisje powstałe w wyniku zużywania importowanej (zakupionej czy dostarczonej z zewnątrz) energii elektrycznej, cieplnej, pary technologicznej i chłodu. W praktyce emisje gazów cieplarnianych powstają w miejscu wytworzenia tych mediów.

Informacje potrzebne do obliczenia Zakresu 2 to zużycie zakupionej energii elektrycznej oraz do ładowania pojazdów elektrycznych bądź hybryd plug-in należących lub będących pod kontrolą firmy, a także zużycie energii cieplnej jako ciepła sieciowego. Wszystkie dane – podobnie jak w przypadku Zakresu 1 – są uwzględnione na fakturach dostępnych na fakturach wystawianych przez dostawców energii.

Po rejestracji i utworzeniu konta w kalkulatorze znajdziesz checklistę, w której wskazujemy szczegółowo, gdzie i jakie dane znaleźć.

 • Jakie korzyści przynosi monitorowanie śladu węglowego mojej firmy?

Posiadanie obliczonego śladu węglowego firmy to pierwszy krok na drodze do zrozumienia, a następnie obniżania emisji firmy. To odpowiedź na postępującą zmianę klimatu, wynikające z niej regulacje dążące do ograniczania jej skutków oraz rosnące oczekiwania partnerów biznesowych i klientów.      

Podjęcie tematu śladu węglowego w firmie wiąże się nie tylko z nowymi obowiązkami, ale także z wymiernymi korzyściami finansowymi i niefinansowymi. Obliczenie śladu węglowego to:

 • łatwiejsze oszczędzanie i redukcja kosztów

W procesie obliczania śladu węglowego firmy można zbadać obszary, w których zużycie energii jest największe, a następnie spróbować je zredukować i tym samym obniżyć rachunki. Proces obliczania daje również szansę szybszego wykrywania błędów w procesie operacyjnym. Pozwala to m.in. na ograniczenie marnowania surowców czy lepsze zarządzanie czasem pracy zatrudnionych osób.

 • zwiększenie efektywności energetycznej

Dzięki obliczaniu śladu węglowego można zwiększyć efektywność energetyczną w firmie. To z kolei pozwala sprawniej i szybciej rozwijać biznes.

 • możliwość uzyskania dotacji finansowych

Unia Europejska, rząd oraz inne instytucje oferują programy wsparcia dla proekologicznych firm, m.in. dotacje na elektrownie wiatrowe, czy montaż fotowoltaiki, które dają szansę na częściową lub całkowitą niezależność energetyczną.

 • lepszy wizerunek na tle innych firm

Coraz częściej partnerzy biznesowi, a także klienci pytają o świadomość i wyniki firmy w obszarze śladu węglowego. Jeżeli więc firma działa w tym zakresie i wie, jak prawidłowo wyciągać wnioski z obliczonego śladu węglowego – warto się tym chwalić. Wyniki obliczeń można zgłosić do CDP. Ta założona w 2000 r. międzynarodowa organizacja pozarządowa zajmuje się zbieraniem oraz ujawnianiem publikowaniem danych, które dobrowolnie przekazują jej firmy, a także i wpływu, jaki firmy mają one na klimat, ochronę zasobów wodnych oraz lasy.

 • pozyskiwanie nowych klientów

Polacy mają coraz większą świadomość w temacie skutków zmiany klimatu i coraz większą uwagę zwracają na działania firm związane z minimalizowaniem śladu węglowego. Konsumenci chcą znać skład produktów, interesują się recyklingiem, ich sympatię zyskuje transparentny proces produkcji. Martwi ich kwestia globalnego ocieplenia i są gotowi podejmować działania, które będą mu zapobiegać.

 • Jakie zakresy i kategorie emisji uwzględniane są w narzędziu?

Greenhouse Gas Protocol, czyli standard wg którego organizacje obliczają swój ślad węglowy, dzieli emisje na 3 kategorie:

 • Zakres 1 (Scope 1): emisje bezpośrednie powstałe w wyniku spalania paliw w źródłach stacjonarnych, np. gazu ziemnego na ocieplenie budynku, bądź mobilnych, np. benzyny we flocie samochodowej firmy, będących własnością firmy bądź przez nią nadzorowanych, emisji powstałych w wyniku zachodzących procesów technologicznych czy ulatniających się czynników chłodniczych.
 • Zakres 2 (Scope 2): pośrednie emisje powstałe w wyniku zużywania importowanej (zakupionej czy dostarczonej z zewnątrz) energii elektrycznej, cieplnej, pary technologicznej lub chłodu.
 • Zakres 3 (Scope 3): inne pośrednie emisje powstałe w całym łańcuchu wartości przedsiębiorstwa, np. w wyniku wytworzenia surowców, zagospodarowania odpadów, transportu surowców oraz produktów, podróży służbowych pracowników czy korzystania z produktów przez użytkowników końcowych.

Aktualnie, kalkulator śladu węglowego uwzględnia emisje Zakresu 1 oraz 2. Cały czas pracujemy nad rozwojem narzędzia, z uwagą analizujemy komentarze i między innymi na ich podstawie wprowadzamy kolejne ulepszenia. W najbliższym czasie pojawią się nowe kategorie Zakresu 3.

 • Czy narzędzie dostarcza raporty lub wykresy, które ułatwiają analizę wyników?

Po wypełnieniu kalkulatora i wygenerowaniu kalkulacji otrzymasz szczegółowy raport, który oprócz wyników przedstawionych za pomocą czytelnych wykresów zawiera informacje na temat stosowanego standardu obliczeń, dźwigni śladu węglowego firmy oraz przykłady pomagające zrozumieć skalę otrzymanego wyniku.

 • Czy narzędzie oferuje porady dotyczące strategii redukcji śladu węglowego?

Tak, po wprowadzeniu danych, wygenerowaniu wyników oraz pobraniu raportu otrzymasz plan działań oraz rekomendacje dla dalszych kroków, które uwzględniają sprawdzone metody redukcji.

Dobrą praktyką jest, by ograniczanie emisji rozpocząć od najprostszych kroków, które nie wymagają od nas większego wysiłku, i stopniowo przechodzić do najbardziej skomplikowanych i czasochłonnych procesów.

 • Jakie są kroki procesu wypełniania danych w kalkulatorze?

Łukasz Broniewski, współzałożyciel Fundacji Climate Strategies Poland opowie o tym, jak wygląda ten proces oraz jak najlepiej się do niego przygotować. Po zarejestrowaniu użytkownicy zyskują dostęp do checklisty, którą można pobrać, wydrukować i przedstawić odpowiednim działom w firmie, celem zebrania danych.

 • Czy narzędzie oferuje wsparcie lub przewodnik krok po kroku dla użytkowników?

Na każdym etapie wypełniania kalkulatora śladu węglowego na użytkowników czeka obszerna baza wiedzy, wskazówki oraz podpowiedzi dotyczące całego procesu – od etapu pozyskiwania, przez korzystanie z narzędzia, po analizę raportu. W razie dodatkowych pytań lub problemów technicznych, prosimy o kontakt i opis problemu na adres: msp@climatepoland.pl.

Data publikacji: 8.09.2023

Redukcja śladu węglowego w firmie jest oczywiście wyzwaniem. Ale na szczęście – może być również szansą! To możliwość na wygenerowanie oszczędności, optymalizację procesów, rozwój przedsiębiorstwa i budowanie długofalowej odporności firmy na zmieniające się warunki w kontekście zmiany klimatu. Zrozumienie czym jest ślad węglowy i dążenie do dekarbonizacji firmy to inwestycja, która szybko się zwróci, często w nieoczekiwany nawet sposób.  

Czym jest kalkulator? 

Chcąc wesprzeć polskie firmy w działaniach proklimatycznych, przygotowaliśmy bezpłatny kalkulator śladu węglowego – narzędzie dedykowane głównie sektorowi MŚP, które pozwala w prosty sposób obliczyć wielkość emisji gazów cieplarnianych, które firma generuje do atmosfery. Kalkulator od zeszłego roku jest dostępny na naszej stronie internetowej: https://climatestrategiespoland.pl/oblicz-slad-weglowy/, a ostatnio wprowadziliśmy do niego kilka istotnych aktualizacji.  
 

Kalkulator w praktyce 

Korzystanie z kalkulatora jest bezpłatne i nie wymaga instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania. Po wprowadzeniu danych użytkownik narzędzia otrzymuje raport zawierający praktyczne wskazówki dotyczące podstawowych źródeł emisji w firmie oraz rekomendacje jak opracować i wdrożyć strategię redukcji emisji.  

Dla użytkowników, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat śladu węglowego, jego wpływu na klimat oraz sposobów ograniczania i kompensacji emisji, przygotowana została baza wiedzy dostępna na każdym etapie wypełniania danych w kalkulatorze. 

Co nowego w narzędziu? 

Narzędzie przyjazne użytkownikowi 

W kilka miesięcy od uruchomienia, kalkulator śladu węglowego został poddany serii dodatkowych testów z użytkownikami. Otrzymane wyniki posłużyły nam jako drogowskaz do ulepszenia narzędzia. Wprowadzając zmiany dotyczące widoku i projektu graficznego, kierowaliśmy się zasadą, by narzędzie było możliwie spójne i czytelne, a poruszanie się po nim proste i intuicyjne.  

Każdy głos jest dla nas ważny, dlatego jeśli masz jakieś sugestie jak ulepszyć nasz kalkulator – napisz do nas! 

Rozbudowana baza danych 

Zgodnie z zasadami metodyki GHG Protocol, obliczenia śladu węglowego powinny opierać się na możliwie najnowszych danych. Do tej pory kalkulator śladu węglowego Climate Strategies Poland pozwalał na obliczenie śladu węglowego tylko dla danych za 2021 rok. Nasz zespół ekspertów dokonał jednak wszelkich starań i zaktualizowana została baza wskaźników emisji.  

W 2021 roku narzędzie zasilało 435 zweryfikowanych i dedykowanych wskaźników emisji, natomiast w 2022 roku rozszerzyliśmy bazę aż do 524 wskaźników, uzupełniając ją o kolejnych dostawców energii elektrycznej i energii cieplnej, których oferty dostępne są na polskim rynku. 

Ta aktualizacja sprawiła, że każda firma jest w stanie policzyć ślad węglowy nie tylko za pomocą metody Location Based (czyli bazując na średnich wskaźnikach dla Polski), ale również za pomocą metody Market Based – wybierając wskaźnik emisji konkretnego dostawcy energii.  

Dzięki aktualizacji użytkownicy zyskali kolejną wskazówkę dotyczącą strategii redukcji emisji: chcąc ograniczyć ślad węglowy – wybierz dostawcę o możliwie najniższym wskaźniku emisji lub rozważ przejście na zieloną energię odnawialną! 

Dlaczego warto zainteresować się tematem liczenia już teraz? 

 • Nowe możliwości rozwoju – konsumenci, partnerzy biznesowi i inne podmioty coraz częściej oczekują przejrzystości w zakresie wyników emisji gazów cieplarnianych. Firma, która poważnie podchodzi do wyzwań środowiskowych, to firma godna zaufania i wiarygodny partner biznesowy. 

Fundacja Climate Strategies Poland współpracowała z ING przy udostępnieniu kalkulatora śladu węglowego w serwisie Firmove.pl

ING we współpracy z ekspertami Fundacji Climate Strategies Poland przygotował kalkulator śladu węglowego dla firm, który od 30 sierpnia br. dostępny jest w serwisie Firmove.pl. Kalkulator umożliwia kompleksowe i bezpłatne obliczanie emisji gazów cieplarnianych w Zakresie 1 i 2, zgodnie z GHG Protocol. Obliczenie śladu węglowego stanowi pierwszy krok do wdrożenia strategii redukcji emisji gazów cieplarnianych w firmie, ułatwia racjonalne podejmowanie decyzji oraz planowanie strategiczne, co może przełożyć się na redukcję kosztów, czy wdrażanie innowacji w organizacji.

Z kalkulatora może skorzystać każda firma, niezależnie od wielkości i skali prowadzonej działalności czy branży. Kalkulator dostępny jest również dla firm, które nie są klientami ING. Każda firma, po uzupełnieniu kalkulatora danymi, otrzymuje automatycznie wygenerowany raport z wynikami obliczeń. Raport zawiera także informacje na temat stosowanego standardu obliczeń, dźwigni redukcji śladu węglowego firmy oraz przykłady pomagające zrozumieć skalę otrzymanego wyniku.

Wyliczenia są dokonywane zgodnie ze standardem GHG Protocol i oparte o około 500 uwzględnionych w kalkulatorze wskaźników, w tym wskaźniki emisyjności pozyskane od poszczególnych krajowych dostawców energii elektrycznej i cieplnej. Wskaźniki będą systematycznie aktualizowane dla kolejnych okresów.

Aby wesprzeć małe i średnie polskie firmy zdecydowaliśmy się podzielić naszą wiedzą i doświadczeniem w zakresie liczenia śladu węglowego. Przygotowaliśmy narzędzie wraz z pełnym programem edukacyjnym, które pomogą polskim przedsiębiorcom samodzielnie policzyć ślad węglowy ich organizacji.

Nawigacja nagrania:

1) 00:20: Czym jest kalkulator śladu węglowego?

2) 1:40: Funkcje narzędzia

3) 2:53: Raport z wynikami kalkulacji

4) 3:48: Dostępność narzędzia

Ograniczenie zmian klimatu to jedno z najważniejszych zadań przed którymi dziś stoimy. My, w Fundacji Climate Strategies Poland kładziemy nacisk na konkretne działania. Koncentrujemy się na liczeniu śladu węglowego, redukcji emisji i wspieraniu polskich przedsiębiorstw i miast w budowaniu strategii neutralności klimatycznej.

Nawigacja nagrania:

1) 00:28: O Fundacji Climate Strategies Poland

2) 00:45: Czym jest ślad węglowy

3) 1:11: Dlaczego Twój partner biznesowy pyta o ślad węglowy?

4) 3:16: Nowy wymiar konkurencyjności

Data publikacji: 23.06.2023

Coraz częściej spotykamy się z całkowitą cyfryzacją procesów w różnych branżach, w bankowości, administracji czy edukacji, również model pracy zdalnej zyskuje coraz większą popularność. Rośnie liczba użytkowników Internetu i wydłuża się czas, jaki przecięty użytkownik spędza przed ekranem komputera czy telefonu[1].

Technologie znajdują zastosowanie w wielu różnych gałęziach gospodarki np.. w medycynie, handlu czy rolnictwie. Każda porcja danych to strumień bitów, które muszą być wysłane, przechowywane i odczytywane. To oznacza fizyczne przesyłanie po kablu, zajmowanie miejsca na serwerze oraz działanie różnych urządzeń. Każdy z tych procesów wymaga zużycia energii elektrycznej, której produkcja wiąże się z emisjami gazów cieplarnianych do atmosfery. Podobnie jak transport czy produkcja żywności, również Internet (w tym każdy wyświetlony na YouTube materiał video, czy nawet każdy wysłany e-mail), pozostawia swój cyfrowy ślad węglowy, choć jest on znacznie trudniejszy do zmierzenia.

Czym jest cyfrowy ślad węglowy?

Cyfrowy ślad węglowy to

emisje gazów cieplarnianych wynikające z produkcji, użytkowania i przesyłania danych przez urządzenia i infrastrukturę cyfrową.

Trudność w zmierzeniu cyfrowego śladu węglowego potwierdzają różne wyniki badań, zgodnie z którymi emisje generowane z usług on-line mogą odpowiadać za ok. 0,5 – 4%[2][3][4] całkowitych globalnych emisji. Dla porównania, emisje wygenerowane z lotnictwa, branży niezaprzeczalnie wysokoemisyjnej, wynoszą ok. 3% światowych emisji.

Co składa się na tak duże emisje z usług on-line?

 • Podstawowym źródłem emisji gazów cieplarnianych są wszystkie sprzęty, do których korzystania – zarówno do pracy, jak i zabawy – konieczny jest Internet: smartphony, laptopy, tablety, telewizory, itd. Każde z tych urządzeń trzeba wyprodukować, a następnie regularnie zasilać energią elektryczną, co powoduje emisje gazów cieplarnianych. Wybór urządzenia, z którego korzysta użytkownik końcowy nie pozostaje bez znaczenia, z uwagi na różnice w energochłonności. Chcesz wiedzieć więcej? Przejdź do artykułu Ślad węglowy produktów Contec!
 • To, co pojawia się na ekranach użytkowników Internetu na całym świecie musi gdzieś posiadać swoje źródło. Centra danych (ang. Data center) pełnią kluczową rolę w przechowywaniu i rozpowszechnianiu danych, które umożliwiają funkcjonowanie rozproszonym strukturom firmowym, stanowią podstawę działania stron internetowych, aplikacji oraz innych usług cyfrowych. Centra danych składają się głównie z wielkich szaf wypełnionych serwerami, które wymagają nie tylko zasilania energią, ale także skutecznego chłodzenia, w celu utrzymania optymalnej i bezpiecznej temperatury wewnątrz pomieszczenia. Szacuje się, że globalne zapotrzebowanie centrów danych na energię elektryczną odpowiada za 1-1,5% jej całkowitego zużycia[5], utrzymanie centrów danych musi mieć zatem swoje konsekwencje dla klimatu.
 • Źródło danych z użytkownikiem końcowym łączą sieci transmitujące, które globalnie odpowiadają za kolejne 1-1,5% całkowitego zużycia energii elektrycznej[6]. Łączenie centrów danych z Internetem (przepływ danych przychodzących i wychodzących) i w konsekwencji z użytkownikiem końcowym umożliwiają urządzenia sieciowe, sieci LTE, 5G czy Internet przewodowy.

Niebagatelny wpływ na cyfrowy ślad węglowy ma coraz większy popyt na usługi cyfrowe.

Od 2015 roku liczba użytkowników Internetu na świecie wzrosła o 60%, a globalny ruch internetowy zwiększył się aż o 440%.

20152021Zmiana
Użytkownicy Internetu3 miliardy4.9 miliarda+60%
Ruch internetowy0.6 ZB3.4 ZB+440%
Obciążenie centrów danych180 milionów650 milionów+260%
Zużycie energii w centrach danych (z wyłączeniem kryptowalut)200 TWh220-320 TWh+10-60%
Zużycie energii przy wydobyciu kryptowalut4 TWh100-140 TWh+2 300-3 300%
Zużycie energii przez sieć transmisji danych220 TWh260-340 TWh+20-60%
Tabela 1 Światowe trendy wskaźników cyfrowych i energetycznych, 2015-2021. Źródło: IEA, 2022.

Na uwagę zasługuje również ogromny wzrost zużycia energii elektrycznej związany z wydobyciem kryptowalut,. Do zarządzania nimi potrzebna jest ogromna ilość energii, aby zasilić sieć komputerów, które przetwarzają dane cyfrowe. Nie bez znaczenia pozostają lokalizacje kopalń kryptowalut. Większość z nich znajduje się w Chinach, gdzie energia powstaje przede wszystkim w wyniku spalania paliw kopalnych. Co więcej, aby transfer kryptowalut był skuteczny i odporny na manipulacje zewnętrzne, musi być dużo bardziej skomplikowany, co zwiększa zapotrzebowanie energetyczne. 

Jaka jest emisyjność codziennej transmisji danych u użytkowników końcowych?

Oszacowanie emisyjności codziennego korzystania z usług cyfrowych jest problematyczne, głównie z uwagi na różnice w energochłonności sprzętu oraz lokalizacji, w jakiej użytkownik końcowy korzysta z danej usługi.

Według badań przeprowadzonych przez Netflix 70% wyświetleń odbywa się na ekranach telewizyjnych, znacznie bardziej energochłonnych niż laptopy (odtwarzane na nich jest 15% filmów, na smartfonach 10% i tabletach 5%)[7]. Różne emisje wygeneruje również ta sama gra użytkowana na XBoxie i na Play Station.

Dodatkowo, emisje związane ze zużyciem energii elektrycznej na odtworzenie jednego filmu będą różne w Polsce i np. w Szwecji z uwagi na różny miks energetyczny.

Najwięcej energii podczas godzinnej transmisji zużywa się korzystając z telewizora: 0,1521 kWh, tj. ponad 3 razy więcej niż z laptopa (0,0462 kWh) oraz 10 razy więcej w porównaniu z telefonem komórkowym (0,0102 kWh).

sprzęt użytkownika końcowegocentra danych [kWh/h]transfer danych [kWh/h]urządzenie [kWh/h]
telewizor (50’’, WiFi)0,01390,01820,1200
laptop (WiFi, HD)0,00600,01820,0220
telefon (4G)0,00050,00850,0012
Tabela 2 Zużycie energii na poszczególne komponenty w zależności od sprzętu użytkownika końcowego. Transmisji za pośrednictwem Internetu (z ang. video streaming))[8]

Dla porównania warto dodać, że kalkulacja emisji generowanych przez e-maile także nie jest łatwym zadaniem. Na jej wysokość wpływa:

 • rodzaj urządzenia, na którym pisana jest wiadomość (stary stacjonarny komputer czy nowy telefon),
 • czas tworzenia wiadomości,
 •  załączniki, w tym dodane loga itp[9].

 Rozpiętość emisji gazów cieplarnianych e-maili jest naprawdę duża:  

 • od maila przechwyconego przez ochronę antyspamową: 0,03 gCO2e/e-mail,
 • poprzez krótki e-mail wysłany i odebrany na telefonie: 0,2 gCO2e/e-mail,
 • po wiadomość pisaną przez 10 minut i wysłaną do 100 osób (z których tylko jedna ją przeczyta): 26 gCO2e/e-mail.

Jak ograniczyć cyfrowe emisje gazów cieplarnianych?

Optymizmem może napawać fakt, że dzięki poprawie efektywności energetycznej, zakupom energii odnawialnej przez przez centra danych, a także szeroko zakrojonej dekarbonizacji sieci elektroenergetycznych w wielu regionach świata, emisje pochodzące z tego sektora wzrosły od 2010 roku nieznacznie, pomimo zwiększonego zapotrzebowania na usługi on-line.  

Firmy z sektora ICT w celu redukcji swojego śladu węglowego (zwłaszcza w Zakresach 1 i 2), poprawę własnego „zrównoważonego wizerunku”, a także w celu zapobiegnięcia wahaniom cen energii z OZE, inwestują w umowy związane z energetyką odnawialną (PPA)[10]. W takich działaniach przodują duże i rozpoznawalne centra danych: Amazon, Microsoft, Meta i Google, które do tej pory zakupiły 38 GW energii wytworzonej z zasobów odnawialnych (w 2021 r. zakupy „zielonej energii” wyniosły 15 GW). 

Rysunek 1. Zakupy energii wytworzonej z OZE (energetyka słoneczna i wiatrowa) w latach 2010-2021

Niektóre koncerny jak: Apple (2,8 TWh), Google (18,3 TWh) i Meta (9,4 TWh) pokryły energią elektryczną wytworzoną z odnawialnych zasobów energii 100% swojego zużycia operacyjnego. Amazon wykorzystał 30,9 TWh na pokrycie 85% swojego zapotrzebowania na energię elektryczną w 2021 r[11].

Warto wiedzieć, że nawet 100-procentowe pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną energią z OZE (zakupami certyfikowanej energii z OZE), nie oznacza, że centra danych faktycznie są zasilane energią odnawialną.

Zmienność pozyskiwania energii słonecznej i wiatrowej może nie wpasowywać się w aktualne zapotrzebowanie, a zakupiona energia elektryczna może być wytworzona w kompletnie innym regionie niż miejsce faktycznego zapotrzebowania. Google i Microsoft ogłosiły pozyskanie dopasowanej energii elektrycznej o zerowej emisji GHG przez całą dobę, 7 dni tygodniu celem na rok 2030.

W porównaniu z centrami danych, które są scentralizowane i bardziej elastyczne pod względem wyboru lokalizacji, operatorzy sieci telekomunikacyjnych charakteryzują się większym rozproszeniem lokalizacyjnym, mniejszą elastycznością w doborze lokalizacji i generalnie (poza BT, TIM i T-Mobile, które osiągnęły 100-procentowe pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną energią z OZE) pozostają w tyle za centrami danych. Zwłaszcza, że w wypadku gospodarek krajów rozwijających się, o słabiej rozwiniętych rynkach energii, dostęp do energii elektrycznej z OZE jest znacznie utrudniony.

Co użytkownik końcowy może zrobić, aby zredukować cyfrowy ślad węglowy?

Każdy rodzaj aktywności ma wpływ na środowisko.  Zrozumienie tej zależności jest niezbędne, aby realnie ograniczać ten wpływ oraz powstrzymywać zmianę klimatu poprzez wybór rozwiązań o mniejszym śladzie węglowym.  

Jakie małe kroki może podjąć użytkownik końcowy w celu zmniejszenia cyfrowego śladu węglowego?

 • Wybieraj mniejsze urządzenia do korzystania z usług cyfrowych.
 • Regularnie czyść skrzynkę mailową, usuwając niepotrzebne wiadomości.
 • Zapisuj pliki na lokalnym komputerze, zamiast korzystać z usług w chmurze.
 • Regularnie twórz kopie zapasowe na zewnętrznym dysku.
 • Staraj się nie wymieniać sprzętu elektronicznego zbyt często, aby ograniczyć generowanie odpadów.
 • Pobieraj ulubione utwory i seriale z serwisów streamingowych na swój telefon lub komputer, aby zmniejszyć przesyłanie danych w czasie odtwarzania.
 • Dbaj o swoją prywatność i ogranicz przesyłanie danych poprzez niezgadzanie się na pliki cookie.

Rosnąca świadomość emisji GHG generowanych przez usługi cyfrowe już niebawem doprowadzić może do pewnych niedomówien i towarzyskich nietaktów. Staniemy bowiem przed wyborem – wysłać uprzejme podziękowanie za maila, narażając świat na kolejne emisje gazów cieplarnianych, czy nie odpowiadać i wyjść na osobę niekulturalną? By uniknąć niedomówienia i towarzyskiego ostracyzmu już dziś warto rozmawiać w zespołach, ale też w gronie znajomych, na temat emisji generowanych w Internecie oraz sposobach ich ograniczania i wspólnie zastanowić się redefinicją odstającej od aktualnych klimatycznych realiów netykiety. 

Ciekawostka

Chcąc zobrazować skalę emisyjności usług online wykonaliśmy symulację, która pokazała, że gdyby w Polsce każda osoba posługująca się służbowym mailem usunęła logo ze swojej stopki moglibyśmy zredukować emisje o 122,68 t CO2e rocznie. Jest to taka sama wartość, co 15-krotna podróż samochodem dookoła Ziemi!

Założenia przyjęte w symulacji:

 • Waga logo w stopce: 16 kB (na podstawie własnego logo)
 • Energochłonność przesyłu danych: 1,8 kWh/GB[12] [13] [14]
 • Emisyjność prądu w Polsce: 0,708 kg CO2e/kWh[15]
 • 1 GB = 1 000 000 kB
 • Liczba e-maili wysłanych i odebranych przez użytkowników poczty home.pl w 2020 r.: 6 016 319 161[16]

Autorki artykułu:

Martyna Kajzerek, Analityczka
Marzena Hunder-Kukier

[1] Data Reportal, Digital 2022: April Global Statshot Report, https://datareportal.com/reports/digital-2022-april-global-statshot

[2] IEA, Data centres and data transmission networks. September 2022. https://www.iea.org/reports/data-centres-and-data-transmission-networks

[3] Malmodin, J.; Lundén, D. The Energy and Carbon Footprint of the Global ICT and E&M Sectors 2010–2015. Sustainability 201810, 3027. https://doi.org/10.3390/su10093027

[4] Bieser, Jan, et al. „Klimaschutz durch digitale Technologien–Chancen und Risiken.” (2020).

[5] IEA, Data centres and data transmission networks. September 2022. https://www.iea.org/reports/data-centres-and-data-transmission-networks

[6]IEA, Data centres and data transmission networks. September 2022. https://www.iea.org/reports/data-centres-and-data-transmission-networks

[7] https://www.statista.com/statistics/815861/netflix-time-spent-device/

[8] Kamiya G. The carbon footprint of streaming video: fact-checking the headlines. 11.12.2023. Analysis IEA.  https://www.iea.org/commentaries/the-carbon-footprint-of-streaming-video-fact-checking-the-headlines

[9] Mike Berners-Lee: ‘How Bad are Bananas?: The Carbon Footprint of Everything’ (2010) &  https://carbonliteracy.com/the-carbon-cost-of-an-email/ (ze strony internetowej pobrano 27.04.2023)

[10] IEA, Data centres and data transmission networks. September 2022. https://www.iea.org/reports/data-centres-and-data-transmission-networks

[11] IEA, Data centres and data transmission networks. September 2022. https://www.iea.org/reports/data-centres-and-data-transmission-networks

[12]Aslan, J., Mayers, K., Koomey, J. G., & France, C. (2018). Electricity intensity of internet data transmission: Untangling the estimates. Journal of industrial ecology22(4), 785-798.

[13] Malmodin, J., & Lundén, D. (2016, August). The energy and carbon footprint of the ICT and E&M sector in Sweden 1990-2015 and beyond. In ICT for Sustainability 2016 (pp. 209-218). Atlantis Press.

[14] https://www.wholegraindigital.com/blog/website-energy-consumption/

[15] WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO2, SO2, NOx, CO i pyłu całkowitego DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ, KOBIZE 2022

[16] Raport home.pl Jak Polacy korzystają z ze skrzynek e-mail, 2021; https://prowly-uploads.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/landing_page_image/image/317236/cdeb02a0ddbd24164960a667b0765d1f.pdf

Artykuł aktualizowany: 8.05.2023

Jednym ze sposobów komunikowania środowiskowej polityki firmy jest raportowanie jej wyników dotyczących śladu węglowego i podejmowanych działań proklimatycznych do CDP (dawniej: Carbon Disclosure Project). Przygotowanie raportu CDP pomaga firmie w monitorowaniu i mierzeniu postępów, ale też pozycjonowaniu jej na tle danej branży, zarówno w Polsce, Europie jak i na świecie.

Czym jest CDP?

CDP to międzynarodowa organizacja pozarządowa, działająca w imieniu globalnych inwestorów na rzecz budowania gospodarki niskoemisyjnej we wszystkich jej sektorach.

Organizacja ta stworzyła światowy system ujawniania informacji środowiskowych dla firm oraz miast i regionów, który umożliwia:

 • obliczanie,
 • ujawnianie,
 • zarządzanie,
 • porównywanie wyników.

Na podstawie ujawnianych przez firmy i miasta informacji o działaniach, CDP przygotowuje co roku zbiorcze raporty końcowe, które mają motywować i uświadamiać o konieczności podejmowania działań prośrodowiskowych związanych ze zmianami klimatu, bezpieczeństwem wodnym i wylesianiem, a od 2023 roku także z ochroną bioróżnorodności.


Każda firma, która liczy ślad węglowy, może zgłosić swój wynik, jak i inne kwestie dotyczące swoich emisji gazów cieplarnianych, do opublikowania ich w raportach zbiorczych generowanych przez CDP. W 2022 roku swoje wyniki opublikowało ponad 18 tysięcy zaangażowanych klimatycznie firm, w tym znane globalnie marki i największe korporacje na świecie.

Liczba firm ujawniających swoje wyniki rośnie co roku od 2003r. [źródło: CDP]

Wyniki z 2022 r. można zobaczyć tutaj:

Raport Firm: czytaj dalej

Raport Miast i Regionów: czytaj dalej


746+ inwestorów posiadających aktywa o wartości ponad 136 mld USD wysłało zaproszenia tysiącom firm o zaraportowanie działań za pośrednictwem CDP w 2022 r. (w tym ponad 390 w Europie z aktywami o wartości ponad 67 mld USD).

18 700+ firm raportowało do CDP w 2022 r. (w tym ponad 5800 firm europejskich).

1100 samorządów z całego świata ujawniło do tej pory informacje o swoim wpływie na środowisko za pośrednictwem CDP.

Źródło: CDP


Korzyści płynące z raportowania w ramach CDP

Ujawnianie wyników w ramach CDP może przynieść wiele korzyści, nie tylko wizerunkowych, ale również operacyjnych i biznesowych.

Zyskanie przewagi konkurencyjnej

Ujawnianie informacji niefinansowych coraz częściej staje się warunkiem wstępnym, aby być notowanym na giełdach, a także obowiązkiem dla firm startujących w zamówieniach publicznych i inwestycyjnych. Raportowanie do CDP może wpływać na poprawę wyników na giełdzie i zwiększać przychylność potencjalnych inwestorów oraz dostęp do nowych źródeł pozyskiwania kapitału. 

O tym, jak policzenie śladu węglowego wpływa na budowanie konkurencyjności klimatycznej Twojej firmy przeczytasz w naszym raporcie: Przewodnik po konkurencyjności klimatycznej.

Przygotowanie do zmian regulacyjnych

Raportowanie do CDP, a także policzenie śladu węglowego, przygotowują firmę na  na wyzwania wynikające z nowych zasad raportowania środowiskowego. Zgodnie z dyrektywą CSRD, obowiązkiem raportowania ESG w Polsce objętych jest aktualnie 150 firm, ale do 2026 roku liczba ta wzrośnie do 3500 przedsiębiorstw.
Wyniki, które uzyskuje firma podczas  prac nad kwestionariuszem CDP mogą stanowić punkt wyjścia i wkład zarówno do Raportu ESG jak i np. Raportu CSR.

Zidentyfikowanie nowych obszarów ryzyka

Kwestionariusze CDP mają kompleksowy charakter i inspirują do bardziej holistycznego badania możliwości, ale także zagrożeń klimatycznych. Zachęcają do ponownej ewaluacji strategii biznesowej firmy pod kątem wpływu zmian klimatu na jej działanie i dalszy rozwój.

Oszczędności

Skupienie się na zmniejszeniu zużycia energii i emisji dwutlenku węgla pomaga obniżyć koszty operacyjne, zweryfikować dotychczasowe umowy z interesariuszami, a nawet zupełnie zmienić strategię działania. Choć może się wydawać, że początkowo takie działania przewyższają zakładany budżet, to w dłuższej perspektywie przynosi to wymierny zysk.

Dotarcie do nowych klientów na całym świecie

Konsumenci, partnerzy biznesowi i inne podmioty coraz częściej oczekują przejrzystości w zakresie wyników emisji gazów cieplarnianych. Ujawnienie informacji w CDP to czytelny sygnał dla otoczenia, że firma poważnie podchodzi do wyzwań środowiskowych, a to może wpływać na poziom zaufania oraz przychylność klientów i kontrahentów.

Co warto wiedzieć przed rozpoczęciem pracy nad raportem? Nasze rekomendacje

Kwestie techniczne związane z logowaniem, harmonogramem, opłatami i dostępem do formularza są szczegółowo opisane na stronie CDP.

Ustal zakres pracy

 • W ramach CDP można przygotować aż 3 raporty. Upewnij się, że wiesz, o które zostałeś poproszony:
  – Zmiana Klimatu (Climate Change)
  – Bezpieczeństwo wodne (Water Security)
  – Wylesianie (Forests)
 • Sprawdź czy jesteś zobowiązany do wypełnienia formularza w wersji standardowej czy uproszczonej – tutaj

Wyznacz priorytety i cel

 • Zapoznaj się z systemem punktowania raportów. Pamiętaj jednak, że oczekiwania wobec działań proklimatycznych firm stale rosną, w związku z tym kryteria oceniania stają się z roku na rok coraz bardziej restrykcyjne. Mając to na uwadze, wyznacz realne cele polepszania oceny w kolejnych latach.
 • Nie zostawiaj pustych pól w formularzu. Nawet jeśli dane pytanie nie pokrywa się z obszarem Twojej działalności – napisz o tym!
  Brak odpowiedzi = brak punktów i gorsza ocena końcowa raportu.

Przygotuj harmonogram

 • Chcąc kompleksowo uzupełnić formularz musisz wykonać kilka czasochłonnych aktywności. Proces ten będzie sprawniejszy, jeśli zawczasu przygotujesz kilka zestawień i analiz, dlatego:
  1. Zbierz szczegółowe dane na temat Twojej organizacji.
  2. Oblicz ślad węglowy firmy i wyznacz cele redukcji (zobacz: Darmowy kalkulator śladu węglowego dla MŚP).
  3. Zdefiniuj ponownie strategię biznesową z uwzględnieniem kwestii klimatycznych (w tym wpływu Twojej firmy na środowisko i wpływu środowiska na Twoją działalność w perspektywie krótko, średnio i długoterminowej).
 • Termin wysłania dokumentów mija w tym roku 26 lipca. Z racji skomplikowania procesu, zachęcamy by nie czekać do ostatniej chwili i złożyć raport wcześniej, co pozwoli uniknąć niepotrzebnego stresu związanego np. z problemami technicznymi.

Napisz do nas – zapewniamy wsparcie w przygotowaniu danych i aplikacji do raportowania w CDP!

Autorka artykułu:

Sylwia Mindykowska-Climate Strategies Poland
Sylwia Mindykowska, Project Manager

Bibliografia:

Opracowanie własne na podstawie: https://www.cdp.net/en/  [dostęp: 27.04.2023r.]

carbon disclosure project-korzyści

W odpowiedzi na nowe wyzwania, jakie zmiana klimatu i systemowe jej zapobieganie wnoszą do prowadzenia biznesu, Fundacja Climate Strategies Poland zaprojektowała i bezpłatny kalkulator śladu węglowego dla małych i średnich firm. To innowacyjne, proste w obsłudze, bezpłatne narzędzie umożliwia firmom zrobienie pierwszego kroku w drodze do transformacji i ograniczania emisji, poprzez łatwe i intuicyjne obliczenie śladu węglowego firmy oraz następującą po nim refleksję nad możliwościami jego redukcji. Dla użytkowników, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat śladu węglowego, jego wpływu na klimat oraz sposobów ograniczania i kompensacji emisji, przygotowana została baza wiedzy dostępna na każdym etapie wypełniania danych w kalkulatorze.

Zmiana klimatu staje się coraz bardziej widoczna i gwałtowna, dotkliwie wpływając na jakość życia i prowadzenia biznesu. Wraz z ryzykami klimatycznymi rośnie presja inwestorów, krajowych i unijnych regulatorów, a przede wszystkim oczekiwania samych klientów. 

W Fundacji Climate Strategies Poland obserwujemy, że sektor MŚP potrzebuje konkretnego wsparcia w procesie transformacji i dążenia do neutralności klimatycznej, w postaci niezbędnej  wiedzy i kompleksowego narzędzia, które umożliwią im samodzielne radzenie sobie z problemem emisyjności działań, a także wpłyną na zwiększenie efektywności energetycznej oraz konkurencyjności przedsiębiorstw – mówi Łukasz Broniewski, Współzałożyciel Fundacji Climate Strategies Poland. 

W odpowiedzi na te potrzeby Fundacja stworzyła Kalkulator śladu węglowego – narzędzie, opracowane przez zespół ekspertów posiadających nie tylko szerokie zrozumienie kontekstu klimatycznego, ale także rzeczywistości biznesowej w Polsce. Kalkulator zaprojektowany został z myślą o sektorze MŚP, który – szczególnie w czasie rosnących wymagań rynku oraz pojawiających się stale nowych regulacji unijnych – potrzebuje konkretnego wsparcia w postaci niezbędnej  wiedzy i kompleksowego narzędzia, aby poradzić sobie z problemem emisyjności swoich działań. W przeciwieństwie do dużych firm i korporacji mniejsi przedsiębiorcy nie posiadają odpowiednich zasobów finansowych, by na tę ścieżkę wchodzić ze wsparciem zewnętrznym, a także kadrowych i wiedzowych, by robić to samodzielnie. 

Kalkulator śladu węglowego to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu małe i średnie firmy są w stanie samodzielnie sprawdzić ślad węglowy organizacji. Na podstawie wprowadzonych danych kalkulator generuje bezpłatne obliczenia, raport oraz rekomendacje w dwóch pierwszych zakresach obliczania śladu węglowego. Narzędzie działa w sposób prosty i intuicyjny, a do skorzystania z niego potrzebne jest jedynie przygotowanie odpowiednich danych dotyczących działalności firmy oraz m.in. źródeł energii w firmie. Użytkownik posiadający konto w Kalkulatorze, może nie tylko w dowolnej chwili wrócić do uzupełniania danych, ale też porównać wyniki firmy w czasie – w jaki sposób zmiany w określonych obszarach wpływają na emisyjność biznesu. Co istotne, procesowi uzupełniania danych, towarzyszy ścieżka edukacyjna (w formie artykułów i materiałów wideo) na temat śladu węglowego i jego redukcji. 

Zastosowana w kalkulatorze metoda obliczeniowa jest zgodna z metodyką GHG Protocol, a baza wskaźników emisji pochodzi z uznanych na całym świecie baz danych oraz jest na bieżąco aktualizowana. Narzędzie posiada zgodność ze standardami i inicjatywami CDP, SBTi i PCAF. 

– Obliczenie śladu węglowego przedsiębiorstwa i wdrożenie strategii redukcji emisji to dziś nie tylko warunek konieczny do pozostania w łańcuchach dostaw globalnych firm, ale także szansa na zwiększenie efektywności kosztowej, a także pozyskanie nowych klientów czy zwiększenie marż. Zależy nam na tym, by polskie firmy zrozumiały to jak najszybciej i budowały swoją pozycję w kraju i na świecie, w nowej, dekarbonizującej się gospodarce – mówi Łukasz Dobrowolski, Dyrektor ds. strategii klimatycznych i rynków energii w Fundacji Climate Strategies Poland. – Jednocześnie mamy nadzieję, że narzędzie stworzy nowe możliwości i ułatwi pracę dużych organizacji z ich łańcuchem dostaw, także w Polsce. Dodatkowo, narzędzie ułatwi bankom i innym firmom sektora finansowego pozyskanie wiarygodnych danych o emisjach swoich klientów, co pomału staje priorytetem – dodaje Dobrowolski.

Kalkulator Śladu Węglowego dostępny jest na stronie: https://climatestrategiespoland.pl/oblicz-slad-weglowy/

Kalkulator śladu węglowego to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu małe i średnie firmy są w stanie samodzielnie sprawdzić ślad węglowy organizacji. Na podstawie wprowadzonych danych kalkulator generuje bezpłatne obliczenia, raport oraz rekomendacje w dwóch pierwszych zakresach obliczania śladu węglowego. Narzędzie działa w sposób prosty i intuicyjny, a do skorzystania z niego potrzebne jest jedynie przygotowanie odpowiednich danych dotyczących działalności firmy oraz m.in. źródeł energii w firmie.

„Obliczenie śladu węglowego przedsiębiorstwa i wdrożenie strategii redukcji emisji to dziś nie tylko warunek konieczny do pozostania w łańcuchach dostaw globalnych firm, ale także szansa na zwiększenie efektywności kosztowej, a także pozyskanie nowych klientów czy zwiększenie marż. Zależy nam na tym, by polskie firmy zrozumiały to jak najszybciej i budowały swoją pozycję w kraju i na świecie, w nowej, dekarbonizującej się gospodarce – podkreśla Łukasz Dobrowolski, Dyrektor ds. strategii klimatycznych i rynków energii w Fundacji Climate Strategies Poland. – Jednocześnie mamy nadzieję, że narzędzie stworzy nowe możliwości i ułatwi pracę dużych organizacji z ich łańcuchem dostaw, także w Polsce. Dodatkowo, narzędzie ułatwi bankom i innym firmom sektora finansowego pozyskanie wiarygodnych danych o emisjach swoich klientów, co pomału staje priorytetem.”

W ubiegłym tygodniu prowadziliśmy webinar, na którym omawialiśmy liczenie śladu węglowego w mniejszej firmie oraz zaprezentowaliśmy bezpłatny kalkulator dla firm wraz z bazą wiedzy.

Dziękujemy za zaangażowanie podczas wydarzenia ❗ponad 400 zarejestrowanych osób reprezentujących małe, średnie, ale też duże przedsiębiorstwa❗) oraz wszystkie komentarze.

Nawigacja nagrania:

1) 0:00: Wprowadzenie [Dr Agnieszka Liszka-Dobrowolska, Współzałożycielka Fundacji Climate Strategies Poland, Łukasz Broniewski, Współzałożyciel Fundacji Climate Strategies Poland]

2) 8:02: Jak liczyć ślad węglowy w małej firmie? [Dr Aleksandra Drewko, Ekspertka ds. kalkulacji i redukcji śladu węglowego]

3) 49:35: Prezentacja narzędzia do kalkulacji śladu węglowego [Łukasz Broniewski, Współzałożyciel Fundacji Climate Strategies Poland]

4) 1:06:12: Ślad węglowy małej firmy, a budowanie konkurencyjności klimatycznej [Łukasz Dobrowolski, Dyrektor, Strategie Klimatyczne i Rynek Energii, Fundacja Climate Strategies Poland]

Data publikacji: 19.12.2022

Ślad węglowy twojej firmy został obliczony, teraz przyszedł czas na podjęcie decyzji, czy chcesz ogłosić wyniki w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Niezależnie od tego, jaki wynik osiągnęło twoje przedsiębiorstwo, zachęcamy, aby podzielić się tą informacją, ponieważ korzyści jest wiele (link do artykułu o korzyściach z liczenia śladu węglowego).

Zanim jednak to zrobisz, pamiętaj o kilku kwestiach:

 1. Obliczenie śladu węglowego to dopiero pierwszy krok. Przed ogłoszeniem wyniku powinieneś się zastanowić, czy masz zamiar kontynuować działania prowadzące do obniżenia emisji. A jeśli tak, to w jaki sposób chcesz tego dokonać. (link do artykułu o sposobach redukcji)

Po opublikowaniu wyników możesz zostać zapytany o konkretny plan redukcji emisji i cele, jakie chcesz osiągnąć. Dobrze mieć przygotowane wcześniej odpowiedzi, by nie zostać zaskoczonym.

 • Jeśli zdecydujesz się zgłosić swój ślad węglowy w komunikacji wewnętrznej lub zewnętrznej, upewnij się, że obliczenia są wiarygodne i zostały dokonane zgodnie z obowiązującymi normami.

Korzystając z naszego kalkulatora śladu węglowego MŚP, masz gwarancję, że obliczenia spełniają wszelkie wymagane kryteria. Razem z wynikiem otrzymasz również zaświadczenie zgodności obliczeń z zasadami GHG Protocol.

 • Wynik i metoda obliczeń powinny być przejrzyście zaprezentowane i udokumentowane. Oznacza to, że powinieneś mieć skompletowaną pełną dokumentację z informacjami o każdym kroku obliczenia śladu węglowego (link).
 • Niezależnie od tego, czy ślad węglowy obliczałeś sam, czy zleciłeś to ekspertom, warto, żebyś rozumiał najważniejsze pojęcia związane z procesem (link), wiedział, jakie są granice obliczeń, kluczowe założenia, uproszczenia i wykluczenia.
 • Jeżeli dane raportujesz już kolejny rok z rzędu, postaraj się zachować spójne podejście, dzięki czemu łatwo wyjaśnisz okoliczności, np. zmiany w strukturze biznesowej.
 • Dobrą metodą raportowania śladu węglowego jest opublikowanie wyników w ramach raportów środowiskowych na globalnej platformie CDP (link do artykułu).

Cel komunikowania śladu węglowego wewnątrz firmy

 • Informowanie pracowników o śladzie węglowym organizacji może pomóc w zaangażowaniu ich w proces redukcji emisji, np. ograniczanie zużycia energii. Jeżeli zależy ci, by pracownicy działali proaktywnie, muszą rozumieć, w jakim celu mają zawracać sobie tym głowę.
 • Angażując cały zespół, można usprawnić proces optymalizacji i zwiększyć efektywność procesów.
 • Obliczając (przede wszystkim zaś redukując) ślad węglowy, możesz dać swoim pracownikom poczucie misji i wspólnego celu, a to sprzyja budowaniu relacji i zwiększeniu efektywności zespołu projektowego.
 • Zwiększanie poczucia odpowiedzialności, a także budowanie wartości marki wokół tematu śladu węglowego, pogłębia zaufanie wśród potencjalnych świadomych społecznie kandydatów do pracy.

Cel komunikowania śladu węglowego na zewnątrz

 • Możesz stać się liderem zmiany klimatycznej. Publiczne zobowiązanie do przygotowania i realizowania planu redukcji emisji pomaga stworzyć poczucie pilności w całym łańcuchu dostaw. Będąc liderem, zyskujesz przewagę konkurencyjną. (link do raportu o konkurencyjności)
 • Coraz więcej firm wymaga od swoich dostawców i partnerów biznesowych zaraportowania śladu węglowego (lub po prostu woli współpracować z firmami o ustanowionych celach redukcyjnych). Opublikowany i certyfikowany obliczony ślad węglowy jest wiarygodnym sposobem wykazania działań w tym zakresie.
 • Konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na kwestie środowiskowe. Publikowanie wyników śladu węglowego to dobry sposób na wzbudzenie zaufania klienta do organizacji.

Przekazując konsumentom wiarygodne informacje, ułatwiasz im również dostęp do wiedzy, której potrzebują, aby zmniejszyć własny wpływ na zmianę klimatu. (UWAGA: Musi to być konkretny wynik, oparty na rzetelnych obliczeniach, w przeciwnym razie można być posądzonym o greenwashing).

 • Komunikowanie śladu węglowego może skutkować pozyskaniem nowych funduszy i przyczynić się do rozwoju portfolio produktowego, np. serii produktów o zerowym lub przynajmniej obniżonym śladzie węglowym.

Pamiętaj, że jeżeli zdecydujesz się na komunikowanie wyników śladu węglowego i celach jego redukcji, zobowiązujesz się do konsekwentnego działania w zakresie ograniczania emisji generowanych przez twoje przedsiębiorstwo. Dlatego warto zadbać, by plan redukcji emisji był mierzalny i umiejscowiony w konkretnych ramach czasowych, ale przede wszystkim realny do wdrożenia.

Dowiedz się więcej: Jak redukować emisje

Autorka artykułu:

Sylwia Mindykowska-Climate Strategies Poland
Sylwia Mindykowska, Project Manager