Astroturfing

Astroturfing to określenie opisujące zorganizowane, zaplanowane wysiłki naśladujące prawdziwy, oddolny aktywizm w celu wykreowania fałszywego wrażenia poparcia społecznego dla danej kwestii. Termin „astroturfing” wywodzi się od AstroTurf, marki syntetycznych wykładzin dywanowych zaprojektowanych tak, aby przypominały naturalną trawę.

Spis treści:

1. Astroturfing co to jest
2. Astroturfing a zmiany klimatu
3. Czy astroturfing działa? Case study
4. Przydatne treści

Astroturfing co to jest

Astroturfing to rodzaj manipulacji, która ma na celu stworzenie wrażania nieprawdziwych nastrojów społecznych, utrudniając odbiorcom rozpoznanie motywacji i interesów leżących u podstaw rzekomego ruchu czy inicjatywy. Zamiast prawdziwego oddolnego wysiłku stojącego za daną działalnością, mamy do czynienia z wykreowanym i pozornym wsparciem ukrytej agendy. Kampanie związane z astroturfingiem nie są niczym nowym, ale stają się bardziej powszechne i skuteczne, w miarę jak media społecznościowe i internet odgrywają coraz większą rolę w kształtowaniu opinii.

Wpływ na

Astroturfing w kontekście zmiany klimatu podważa konsensus naukowy i wiarygodność, utrudniając wysiłki na rzecz wspólnego stawiania czoła wyzwaniom klimatycznym i środowiskowym. Rozpoznawanie i ujawnianie takich praktyk ma kluczowe znaczenie dla utrzymania rzetelności debaty publicznej i wspierania prawdziwego oddolnego zaangażowania.
Jak to działa w praktyce? Oto kilka przykładów astroturfingu w obszarze klimatu:

  1. Fałszywe oddolne organizowanie się: osoby lub firmy powiązane z przemysłem węglowym zakładają organizację, której nazwa i misja sugerują, że reprezentuje ona zainteresowanych obywateli lub naukowców. Głównym celem grupy jest szerzenie dezinformacji i kwestionowanie konsensusu naukowego w kwestii sprawiedliwej transformacji energetycznej bez ujawniania powiązań branżowych.
  2. Zakłamywanie opinii publicznej: firma PR działająca w imieniu organizacji z branży motoryzacyjnej rozpoczyna internetową kampanię z petycją przeciwko wprowadzeniu Stref Czystego Transportu. Petycja ma na celu zebranie podpisów i stworzenie iluzji powszechnego sprzeciwu społecznego, ale prawdziwym jej celem jest wywarcie wpływu na decyzje polityczne korzystne dla interesów lobby samochodowego.
  3. Pseudonaukowe publikacje: grupa finansowana przez korporację mającą interes w utrzymaniu status quo publikuje naukowo brzmiący raport, który rzuca wyzwanie głównemu nurtowi nauki o zmianie klimatu. Celem raportu jest wywołanie zamieszania i wątpliwości wśród opinii publicznej i decydentów.
  4. Kupowanie komentarzy: firma płaci za zamieszczanie komentarzy pod artykułami lub wpisami na blogach i platformach społecznościowych, wyrażających sceptycyzm wobec zmian klimatycznych lub promujących alternatywne punkty widzenia. Komentujący prezentują się jako autentycznie zaniepokojeni obywatele.
  5. Fałszywe kampanie w mediach społecznościowych: firma z branży paliw kopalnych tworzy w social mediach wiele fałszywych profili osób pozornie pasjonujących się kwestiami środowiskowymi. Profile te następnie udostępniają treści bagatelizujące powagę zmiany klimatu lub opowiadają się za polityką korzystną dla branży.

Czy astroturfing działa? Case study

1) Case Study: Astroturfing Global Warming: It Isn’t Always Greener on the Other Side of the Fence

Cel:

Naukowcy, pod przykrywką ankiety marketingowej i sprawdzania funkcjonalności różnych stron, zbadali wpływ astroturfingu na postrzeganie zmiany klimatu.

Metodologia:

W badaniu wzięło udział 278 kanadyjskich studentów. Najpierw zapytano o ich wiedzę i obawy dotyczące takich kwestii, jak sprawiedliwy handel, rasizm i globalne ocieplenie, a następnie powiedziano im, że będą przeglądać stronę internetową powiązaną z jednym z tych zagadnień, aby ocenić jej funkcjonalność. Losowo przydzielono ich do przeglądania stron internetowych na temat zmiany klimatu, stworzonych na potrzeby badania, imitując działania astroturfingowe lub oddolne ruchy obywatelskie. Strony internetowe były opisane w dwójnasób: nie zawierały informacji o tym, kto za nimi stoi lub przeciwnie – informowały o różnych źródłach finansowania. Przykładowa treść tego typu brzmiała: „Ufundowane z darowizn od osób takich jak Ty” lub „Ufundowane przez Exxon-Mobil”.

Wnioski:

Działania mające znamiona astroturfingu skutecznie zmniejszyły pewność badanych co do przyczyn i znaczenia globalnego ocieplenia, szczególnie wśród mniej zaangażowanych osób. Co zaskakujące, nawet ci badani, którzy mieli dużą wiedzę na temat zmiany klimatu byli pod znaczącym wpływem twierdzeń ze stron astroturginowych, choć końcowo uznali je za nieprzekonujące.

Zaskakujący wynik:

Strony imitujące działania astroturfingowe, mimo oznaczenia jako ufundowane przez przemysł paliw kopalnych, zdołały zasiać ziarno niepewności w badanych. Uczestnicy sygnalizowali sceptycyzm odnośnie treści zamieszczonych na tych stronach, ale i tak mierzyli się z niepewnością co do prawdziwości zmiany klimatu i potrzeby proklimatycznych działań.

Podsumowanie:

Badanie podkreśliło skuteczność astroturfingu, podkreślając znaczenie retoryki niepewności i wątpliwości i jej wpływu na odbiór społeczny, nawet jeśli materiał nie był postrzegany jako wiarygodny.

Przydatne treści

Więcej o astroturfingu znajdziesz tutaj:
https://www.desmog.com/2018/07/14/fake-grassroots-campaigns-astroturf-deserve-uprooting/
https://www.ucsusa.org/resources/how-fossil-fuel-lobbyists-used-astroturf-front-groups-confuse-public
https://www.edf.org/what-prebunking-and-how-do-it-help-advance-evs