Efekt cieplarniany

Efekt cieplarniany, nazywany także efektem szklarniowym, to zjawisko polegające na ocieplaniu atmosfery w wyniku obecności w niej gazów, takich jak dwutlenek węgla, podtlenek azotu, metan i para wodna. Mechanizm tego efektu opiera się na zdolności atmosfery do selektywnej transmisji krótkofalowego promieniowania słonecznego i długofalowego promieniowania Ziemi. Promieniowanie słoneczne przechodzi przez atmosferę bez większych strat, natomiast ziemskie ulega pochłanianiu w atmosferze. Pochłanianie promieniowania skutkuje podgrzewaniem atmosfery, która następnie wypromieniowuje dodatkowy strumień energii w kierunku powierzchni Ziemi. Im więcej gazów „szklarniowych” pochłania promieniowanie, tym wyższa staje się temperatura dolnej części atmosfery i powierzchni Ziemi. Warto zaznaczyć, że efekt cieplarniany jest zjawiskiem naturalnym, ale ludzka działalność prowadzi do jego wzmacniania.