Wskaźnik emisji to proporcja emisji gazów cieplarnianych do aktywności powodującej tę emisję (np. kilogramy CO2e na litr oleju napędowego). Wskaźniki emisji i informacje o aktywności służą do wyliczania emisji GHG.

Spis treści:

Wskaźnik emisji

Wskaźniki emisji CO2 mówią o tym, ile emisji wygenerowało wytworzenie jednostki funkcyjnej danego źródła, np. 1 kg CO2e na 1 kg produktu. Odpowiedni wybór wskaźnika emisji jest kluczowy do przeprowadzenia obliczeń śladu węglowegoWskaźniki emisji CO2 to numeryczne lub procentowe reprezentacje ilości emitowanego dwutlenku węgla (CO2) przez konkretne źródło, sektor lub obszar. Stanowią one istotny element w pomiarze i monitorowaniu wpływu różnych działań ludzkich na zmiany klimatyczne.

Jakie są wytyczne doboru wskaźników emisji?

Zgodnie z wytycznymi GHG Protocol należy poświęcić odpowiednią uwagę i do procesu obliczeniowego wybrać wskaźniki emisji:

  • Oparte na zasadach obliczania śladu węglowego (zasada ogólna).
  • Reprezentatywne i dopasowane do specyficznych cech podmiotu obliczającego ślad węglowy.
  • Aktualne (jak najbliżej roku bilansowego śladu węglowego).​
  • Odpowiednie do lokalizacji geograficznej podmiotu obliczającego ślad węglowy, np. dla polskiego przedsiębiorstwa operującego w Polsce, wskaźniki emisji z Polski, jeśli dostępne.​
  • Odzwierciedlają obecny stan technologiczny.​

Polecane bazy danych wskaźników CO2

Istnieją gotowe bazy danych wskaźników emisji CO2, oto kilka przykładów:

Wskaźniki emisji kupionej energii elektrycznej na podstawie faktury od dostawcy:

Dzięki wskaźnikom emisji możemy identyfikować obszary o największym wpływie emisji, opracowywać strategie redukcji CO2 i mierzyć postęp w kierunku zrównoważonej przyszłości. Warto również podkreślić znaczenie kalkulatora śladu węglowego, który pozwala organizacjom śledzić ich własny wpływ na klimat. Korzystanie z tego typu narzędzi staje się coraz bardziej niezbędne przy dążeniu do redukcji emisji i podejmowaniu proaktywnych działań na rzecz ochrony naszej planety.